Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Software pro plánování a řízení podnikové údržby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Software pro plánování a řízení podnikové údržby"— Transkript prezentace:

1 Software pro plánování a řízení podnikové údržby www.profylax.cz
IVAR a.s.  Máchova 316/1   Lovosice  Tel.,fax: ,  mobil :

2 Osnova prezentace Co Vám PROFYLAX poskytne
Charakteristické vlastnosti systému Přihlášení do programu Hlavní okno Profylax Karta stroje Druhy údržby Nákladová střediska Body odstávky Umístění Hlášení Plánování Pracovníci Partneři Provedené údržby Sklad Objednávky Tisky / Grafy Základy práce s programem

3 Co Vám PROFYLAX poskytne
uspořádání veškerých informací o údržbě do přehledné databáze komfortní kalendářní plánování preventivní údržby s možností ručních zásahů a doplňků tisk pracovních příkazů a jejich snadný převod do provedených údržeb kompletní přehled o provedených údržbách (ISO audit!) , opravách a nákladech na ně tisky pro ISO audit, statistiky vytížení kapacit a další tisky pro zlepšování řízení a plánování údržby

4 Charakteristické vlastnosti systému
SÍŤOVÁ verze není omezena počtem uživatelů ! PROFYLAX je naprogramován ve vývojovém prostředí Delphi pro operační systémy Windows. Ovládání je proto standardní a intuitivní. Pro ukládání dat je použita databáze NexusDB. Databáze NexusDB je plnohodnotné řešení typu klient/server, ověřené v mnoha instalacích docházkových systémů Ivar a.s. PROFYLAX lze provozovat ve verzi lokální nebo síťové. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje nutně implementační asistenci. Přístup do programu je chráněn hesly a právy přístupu jednotlivých uživatelů, které definuje správce. Práva přístupu dosahují až k jednotlivým strojům. Ke každému stroji lze zapsat 5 stupňovitých a neomezeně nestupňovitých údržeb, ke každé údržbě lze zaznamenat profese, pracovníky a materiál. Možnost propojení na stavy náhr.dílů ve vašem ERP systému a doprogramování specifických funkcí a doplnění údajů podle vašeho zadání.

5 Přihlášení do programu
Po spuštění programu se objeví přihlašovací dialog, kde je požadováno zadání uživatelského jména a hesla pro přístup do programu. Po nainstalování PROFYLAXu je implicitně nastaven pouze 1 uživatel a to uživatel MASTER bez nastaveného hesla. Správce PROFYLAXu by měl zadat další uživatele, kterým nastaví jednotlivá práva přístupu k programu. Po potvrzení tlačítka OK dojde ke kontrole správnosti zadaných údajů pro přístup. Pokud tyto údaje nesouhlasí, zobrazí se hláška zkontrolujte zadané údaje a potvrďte. Pokud jsou údaje správné a kontrola proběhne v pořádku, spuštění programu pokračuje následovně: - pokud jsou již plánované údržby a mají se hlásit upozornění, pak se nejprve zobrazí okno (okna) Upozornění. - zobrazí se hlavní okno programu, viz Popis hlavního okna programu. Aktuální uživatel je pak v hlavní okně zobrazen jak na horním pruhu hlavního okna v závorce za názvem PROFYLAX, tak na spodní liště vlevo.

6 Správce PROFYLAXu by měl později zadat další uživatele, kterým nastaví jednotlivá práva přístupu k programu. Zde se definují jednotliví uživatelé programu. Správce programu má možnost těmto novým uživatelům nastavit práva přístupu k jednotlivým položkám hlavního menu. Typ uživatele - máte možnost nově definovaného uživatele zařadit do šesti předdefinovaných typů : Správce, Mistr, Údržbář, Ostatní1, Ostatní2, Ostatní3. Tím, že uživatele zařadíte do daného typu, mu zároveň i přidělíte práva přístupu, která jsou definovaná právě pro jednotlivé typy uživatelů.

7 Při každém spuštění programu se před otevřením hlavního okna zobrazují následujících upozornění :
Upozornění na plánované údržby Upozornění na včasnou přípravu plánovaných údržeb Hlášení ke strojům

8 Hlavní okno Profylax Hlavní menu Hlavní menu programu: Stroje
Hierarchické číselníky (Nákl.střediska, Body odstávky, Umístění) Plánování Údržba Diagnostika Pracovníci Partneři Sklad Objednávky Zakázky Tisky / grafy Param Servis Nápověda Konec

9 1. Karta stroje Stroj je základem databáze údržby. Jsou zde uložené základní informace o jednotce údržby (stroj/nástroj). Celá karta stroje je přehledně koncipována pomocí záložek, kde každá záložka obsahuje jisté ucelené informace o stroji. Do karty stroje lze uvést všechno, co o něm potřebujete vědět. Mimo předdefinované údaje můžete využít neomezenou textovou poznámku, přiřadit fotografii a třeba i návod k použití. Na kartě se definují jednotlivé druhy údržby stroje: stupňovité a nestupňovité a to kalendářní a také údržba dle diagnostik(motohodiny …). Z karty se přistupuje k plánu i k historii údržeb a oprav. Záložky karty stroje: Detail Seznam Doplňky Ext Nestupňovité údržby Opravy Diagnostika Hlášení Plán údržeb Provedené údržby MTBF Díly Partneři Dokumenty Foto

10 1.1.Detail Na záložce Detail se zadávají základní informace o stroji ve formulářové podobě. Povinné údaje jsou Evidenční číslo a Název. Každý stroj lze na kartě stroje přiřadit k jednomu nákladovému středisku, bodu odstávky (linka) nebo umístění. Důležitou částí této záložky stroje je definice jednotlivých stupňovitých údržeb stroje. V PROFYLAXu je možno pro jeden stroj nadefinovat až 5 stupňovitých údržeb (Údržba1 až Údržba5). Co to je stupňovitá údržba? To je taková údržba, kdy vyšší stupeň v sobě vždy zahrnuje i stupeň nižší. Řekněme že u auta bude nejnižším – prvním - stupněm údržby kontrola a doplnění hladiny oleje, kontrola hladiny chladicí a brzdné kapaliny, kontrola dezénu pneumatik. Tento první stupeň údržby se bude třeba provádět každý druhý měsíc. Jednou za rok se ale provede kontrola důkladnější – druhý stupeň. Při něm se zkontroluje to samé, jako v prvním stupni, ale navíc se třeba vymění olej a čistič vzduchu, zkontroluje se a seřídí zapalování. Jednou za dva roky se při třetím stupni navíc ještě třeba zkontrolují a vymění brzdové destičky, brzdná kapalina, seřídí se geometrie náprav apod.

11 Nyní si ukážeme, jak správně postupovat při definici nového stupně, v našem případu to bude stupňovitá údržba 4. 1. V rámečku stupňovité Údržby 4 zmáčkněte vertikálně orientované tlačítko s nápisem 4. Dojde ke kontrole číselníku Druhy údržby, zda se v něm již nachází údržba s Názvem 1pasP4. Všimněte si, že jde o spojení Zkratky stroje a textu P4. Pokud ještě tento Název v číselníku zadán není, objeví se tato hláška: 2. Pokud chcete nechat na programu, aby za Vás založit tento druh údržby, potvrďte tlačítko Ano a objeví se následující okno Druhy údržby. Vidíte, že v názvu druhu údržby se automaticky vyplnil název 1pasP4. Nyní máte 2 možnosti jak celou údržbu vyplnit : buď zadáte ostatní údaje ručně a údržbu uložíte nebo můžete využít tlačítka vpravo dole a pro nově definovaný druh údržby využít již druh údržby dříve nadefinovaný a změnit pouze údaje, které se budou lišit.

12 3. Pokud máte veškeré údaje vyplněné, zmáčkněte tlačítko OK a tím se vrátíte zpět na záložku stroje, kde se objeví např. toto: 4. Nyní již zbývá vyplnit datum posledně provedené údržby tohoto stupně a definice Údržby 4 je hotova.

13 1.2.Seznam Na záložce Seznam se zobrazují základní informace o stroji v tabulkovém uspořádání Hlavní tabulky v Profylaxu je možné uživatelsky upravovat pomocí nastavení rozvržení

14 1.3.Doplňky Na záložce Doplňky jsou umístěné jednak obecné doplňující údaje o stroji, které nejsou na Detailu stroje a jednak tzv. volitelné údaje, kde lze definovat vlastní číselné, textové, logické a datumové položky vždy specifické pro danou firmu. Lze zde také nadefinovat Denní a Týdenní údržby prováděné obsluhou stroje, které není nutné a účelné vzhledem k jejich intenzivnímu pravidelnému provádění zahrnovat do plánu údržeb.

15 1.4.Nestupňovité údržby Na záložce Nestupňovité údržby se definují nezávisle opakovaně prováděné údržby nebo akce jednorázové, např. revize, školení atd.

16 1.5.Opravy Na záložce Opravy se zapisují jednotlivé opravy prováděné na stroji. Postup zápisu opravy je následující : zápis opravy (výběr z číselníku Druhy údržeb) převedení opravy do plánu údržeb zápis provedení opravy 1. zápis opravy na kartě stroje (výběr z číselníku Druhy údržeb)

17 2. převedení opravy do plánu údržeb / do plánu + zápis údržby

18 1.6.Plán údržeb 3. zápis provedení opravy
Na této záložce stroje je zobrazen sestavený plán údržeb daného stroje. Je možné zde plán měnit a po změnách přepočítat a po skutečném provedení údržby tuto údržbu zapsat.

19 1.7.Provedené údržby Zapsaná a uložená provedená údržba je nyní zobrazena na záložce Provedené údržby

20 1.8.Hlášení Zde jsou zobrazena všechna hlášení, která kdy byla zapsána jednotlivými uživateli k danému stroji. Hlášení zde lze také zapsat, vyřídit nebo převzít.

21 1.9.Diagnostiky Speciálně pro lisovny a slévárny
Pomocí speciálního modulu lze řídit údržbu nástrojů a forem podle počtů výlisků, odlitků apod.(údržba dle diagnostik). K nástrojům se do deníku zapisují odečty diagnostik nebo se odečty přebírají souborem z autom.počitadel. Evidence pohybů nástrojů – ke kterému stroji (lisu) byl kdy nástroj připojen a kolik zdvihů na něm bylo uděláno, kdy byl dán na sklad nebo do opravy . Opravy a údržbu nástrojů lze zapisovat pomocí pracovních výkazů nástrojárny.

22 1.10.Díly Jednotlivé stroje jsou složeny z různých dílů, které však samy o sobě nejsou předmětem samotné údržby. Jednotlivé díly, z kterých se stroj skládá, je možno přiřadit z číselníku materiálu.

23 1.11.Dokumenty K jednotlivým strojům lze navázat potřebné dokumenty (např. návody, servisní dokumenty, faktury apod.). Takto navázané soubory nejsou uloženy přímo v databázi strojů, ale je zde uveden pouze odkaz na navázaný dokument. Jednotlivé dokumenty (word, excel atd.) lze otevřít a upravovat přímo z programu. Doporučujeme si založit jeden adresář (např. DOC) na sdíleném disku a do něj ukládat dokumenty spojené s jednotlivými stroji v databázi.

24 1.12.Partneři Záložka partneři slouží k provázání jednotlivých partnerů se stroji (např. dodavatelé náhradních dílů, servisní organizace ...).

25 1.13.Foto Na záložce Foto lze ke stroji přiřadit libovolnou fotografii. Jde o informativní foto, které má za cíl snadnější identifikaci stroje na kartě. Pro podrobnou fotodokumentaci se použije připojení foto jako souboru v záložce Dokumenty.

26 Druhy údržby Rozlišujeme 3 typy údržby: STUPŇOVITÁ, NESTUPŇOVITÁ, OPRAVA. Stupňovitá údržba je taková, kdy vyšší stupeň v sobě vždy zahrnuje i stupeň nižší (např.1.st.-měsíčně: promazání, 2.st.-za 3 měsíce: promazání+seřízení, 3.st.-ročně: výměna dílu). Co se má při údržbě dělat, lze zapsat jako volný text. Stroj může mít až 5 stupň. údržeb a neomezeně nestupňovitých. Ke každému druhu údržby lze přiřadit, které profese a s jakou kapacitou se na něm budou podílet (a případně zapsat i konkrétní pracovníky) a jaké skladové položky (náhradní díly) je potřeba připravit. Dále např. Úkony, Práva, Správce, Dok atd.

27 Nákladová střediska V PROFYLAXu máte možnost nadefinovat si jednotlivá Nákladová střediska podniku a na nich pak sledovat celkové náklady na údržbu. Každý stroj lze na kartě stroje přiřadit k jednomu nákladovému středisku. Definice nákladových středisek je hierarchická, tj. začíná se od nejvyššího bodu hierarchie (PODNIK) a k němu se definují podřízená nákladová střediska. Obdobně jako nákladová střediska lze definovat i hierarchický číselník Umístění strojů a Body odstávky.

28 Body odstávky Bod odstávky je množina strojů (obvykle linka), kde se při údržbě jednoho stroje musí zastavit celá tato množina strojů. Definice bodů odstávek je hierarchická, tzn. začíná se od nejvyššího bodu hierarchie (PODNIK) a k němu se definují podřízené body odstávky. Podle definice bodů odstávek a podle přiřazení strojů se pak z plánu údržby sestavuje automaticky plán odstávek kvůli údržbě.

29 Umístění Definice umístění strojů je také hierarchická, tzn. začíná se od nejvyššího bodu hierarchie (PODNIK) a k němu se definují podřízená umístění (např.haly, sektory …).

30 Hlášení Hlášení ke strojům: obsluha strojů nebo seřizovači může okamžitě zapisovat požadavky., které mají na údržbu objektů, tak, aby o požadavcích měl vedoucí údržby okamžitý přehled a mohl je podle nějakého seznamu postupně vyřizovat.

31 Plánování PROFYLAX vám „na knoflík“ podle údajů v kartách strojů sestaví plán údržeb a z něj i plán odstávek na zvolené období. Zobrazí ho jako kalendář nebo podrobně jako tabulku. Pro plánování je podstatná perioda údržby, tolerance periody a naposled provedená údržba. Plánované akce lze ručně přesouvat na jiná data a přesun zůstane při přeplánování zachován. Plán lze tisknout v různých formách a ke každé akci lze tisknout pracovní příkaz. PROFYLAX při startu upozorňuje na aktuální údržby a na jejich včasnou přípravu.

32 Pracovníci Slouží k zadání všech pracovníků, kteří se podílejí na provádění údržeb. Takto pořízené pracovníky je možno přiřadit k jednotlivým druhům údržby, k plánovaným údržbám a samozřejmě hlavně k zápisům hotové údržby. Dále je k dispozici číselník profesí, které se podílejí na provádění údržeb. Každý pracovník by měl patřit do nějaké profese. V kapacitním plánování údržby je podstatné právě vytížení profesí, teprve potom má smysl přiřazovat pracovníky k pracovním příkazům.

33 Partneři Seznam partnerů, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s jednotlivými stroji (např. dodavatelé náhradních dílů, servisní organizace, revize ...). Sem si lze poznamenat důležité kontakty tak, aby byly dostupné pro všechny, kdo je v údržbě potřebují. Partnera lze ke stroji zaznamenat na kartě stroje výběrem ze seznamu.

34 Provedené údržby Kompletní přehled všech provedených údržeb+oprav a nákladů na ně. Zde se můžete přesvědčit, jak byly u stroje dodržovány intervaly preventivních údržeb, jaké byly u stroje opravovány poruchy, pro kontrolu můžete např.okamžitě zjistit,. kdo prováděl předchozí údržbu apod. Takto jednoduše doložíte stav údržby pro ISO audit. Zápis do provedených údržeb je velmi jednoduchý, nejčastěji se jedná o převedení pracovního příkazu do formy hotové údržby jedním kliknutím

35 Sklad Náhr.díly a jiný materiál pro údržbu přiřazujete k druhům údržby. Při plánování se kontroluje stav, při zápisu údržeb se potvrzuje spotřeba. Sklad údržby se obvykle vede v centrálním skladovém hospodářství. Pak v Profylaxu evidujete jen číselník vybraných položek a na Váš sklad Vám Profylax napojíme. Chcete-li vést sklad údržby přímo v Profylaxu, máme pro Vás samostatně licencovaný modul SKLAD. Umožňuje standardní skladovou práci: evidenci více místních skladů, vystavování příjemek, výdejek a převodek. Při zápisu provedené údržby se pak automaticky vytvoří výdejka spotřebovaného materiálu přiřazeného k údržbě.

36 Objednávky Chcete-li provádět objednávky sklad.položek přímo v Profylaxu, máme pro Vás samostatně licencovaný modul OBJEDNÁVKY. Ten umožňuje standardní práci od vystavení požadavku, přes poptávku až k vystavení objednávky.

37 Tisky / Grafy PROFYLAX nabízí několik desítek tisků, přehledně setříděných. Jednotlivé tisky jsou před samotným tiskem zobrazeny nejprve v náhledovém okně. V tiscích je možno filtrovat požadované tiskové výstupy dle časového rozmezí. V  podobě grafické lze provádět rozbory TopTen (Poruchovost, nákladovost, doba prostoje …). Samozřejmě je možné dle přání zákazníka další tisky doplnit.

38 Základy práce s programem
Celý program je vytvořen pro prostředí operačního systému Windows a tím jsou dány i základní principy jeho ovládání. Při ovládání programu se předpokládá především užití myši, ale lze ho ovládat i z klávesnice. V následujícím přehledu je uvedeno několik základních poznámek a tipů jak program ovládat. Při práce s databázovou tabulkou se můžete setkat s rozbalovacím seznamem ze kterého můžete vybrat položky pomocí myši nebo pomocí kláves Alt + šipka dolů. Dalším prvkem je tzv. ellipsis tlačítko , které po kliknutí myší zobrazí dialogové okno. Pomocí klávesnice lze stejnou akci vyvolat stiskem kláves Ctrl+Enter. V tabulkách lze pro některé sloupce kliknutím na jejich nadpis třídit tabulku podle údaje v tomto sloupci. Zda jde o vzestupné či sestupné setřídění Vám signalizuje směr šipky, která se objeví vpravo od názvu sloupce, poté co na něj kliknete. U jednotlivých sloupců v tabulce lze měnit jejich šířku a také lze klinutím pravého tlačítka na nadpisu sloupce a následným přetažením měnit jednotlivé pořadí sloupců tabulce v tabulce Posun v tabulkách a na formulářích Vám umožní buď posuvná vertikální lišta nebo tzv. navigátor 1. přechod na první záznam 2. přechod na předchozí záznam 3. přechod na následující záznam 4. přechod na poslední záznam 5. přidat záznam 6. smazat záznam 7. editovat záznam 8. potvrdit změny 9. rušit změny Důležitá je práce se záznamy v jednotlivých tabulkách, jako pořízení nové věty, výmaz věty, editace záznamu, ukládání změn či jejich zrušení. Jednotlivá tlačítka pro tuto práci se nacházejí a navigátoru a jsou popsána výše. Je důležité, aby jste při každé změně v tabulce tyto změny uložily do databáze a to pomocí tlačítka na navigátoru. -Některé údaje v tabulce jsou povinné a pokud nedojde k jejich vyplnění, zobrazí se tato hláška:

39 Zkontrolujte tabulku a údaj doplňte.
-Některé tabulky (např. STROJE) mají klíčový údaj, který musí být jednoznačný (Evidenční číslo) v celé tabulce. Pokud zadáte stejný kód pro tento údaj 2x, pak se objeví následující hláška o duplicitě: Zkontrolujte tabulku a údaj změňte tak, aby k duplicitě nedošlo. Tlačítko najít slouží k vyhledávání na základě zvolených parametrů v některých tabulkách. Pro nalezení hodnot v jednotlivých sloupcích tabulek slouží i tzv. žluté políčko, do kterého se zapisují požadované hledané hodnoty. K hledání dochází inkrementálně zleva, vždy po zadání jednoho znaku U některých položek v přehledech funguje tzv. plovoucí nápověda. Přidržíte-li nad takovou položkou na malou chvíli myš, pak se tato nápověda zobrazí.

40 standard pro plánování a řízení podnikové údržby
Děkujeme za pozornost a přejeme Vám mnoho úspěchů při vedení Vaší údržby standard pro plánování a řízení podnikové údržby Vaše dotazy a připomínky posílejte na adresu


Stáhnout ppt "Software pro plánování a řízení podnikové údržby"

Podobné prezentace


Reklamy Google