Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské seskupení pro územní spolupráci Strategie systémové spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství oblast.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské seskupení pro územní spolupráci Strategie systémové spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství oblast."— Transkript prezentace:

1 Evropské seskupení pro územní spolupráci Strategie systémové spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství oblast Energetika

2 Evropské seskupení pro územní spolupráci Opatření 4.1 Společné aktivity při zlepšování kvality ovzduší Opatření 4.2 Společné aktivity v oblasti energetiky a nakládání s odpady Projekt 4.1.1 Program řízení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, Slezském Vojvodství a Opolském Vojvodství Projekt 4.2.2 Výměna zkušeností v oblasti energetiky a nakládání s odpady Projekt 4.3.1 Standardizace služeb v rozsahu energeticky úsporného stavebnictví Opatření 4.3 Spolupráce energetických klastrů Projekt 4.2.1 Společné vytváření energetických koncepcí Projekt 4.2.3 Propagace a využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) Výstupy ze zasedání 6.9.2011 v Opole

3 Evropské seskupení pro územní spolupráci Projektový návrh MSK v aktivitě 4.1 Ekologizace dopravy– rozvoj alternativních pohonů – využití CNG

4 Evropské seskupení pro územní spolupráci Proč doprava? •Moravskoslezský kraj i Slezské vojvodství patří dlouhodobě k regionu, kde jsou pravidelně a trvale překračovány hodnoty imisních limitů znečišťujících látek •Podle Situační zprávy k Programu snížení emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Moravskoslezském kraji jsou mobilní zdroje znečištění – dle REZZO 4, reprezentovány především dopravními prostředky, výrazným znečišťovatelem zejména v oblasti produkce NOx, kde se podílí téměř 30 %, dále pak VOC a tuhými látkami, kde se podílí 25 % a také CO s 12 % celkové produkce znečišťujících látek.

5 Evropské seskupení pro územní spolupráci Proč právě CNG? •LPG Má své zastánce i ekonomiku. Vyšší závislost LPG na trhu s ropou. •Elektromobily Největším benefitem je absence výfukových plynů. Otázka je z čeho se elektřina vyrábí? Vhodnější pro městský provoz – menší dojezdová vzdálenost. Vyšší pořizovací náklady, náklady na akumulátory. Využití spíš v kombinaci s klasikou – tzv. hybridní pohony. Záměry ČEZu počítají s obrovským rozmachem elektromobility – uvidíme!? •Palivové články Vysoké počáteční vstupní náklady, absenci stanic pro jejich doplňování. Výroba článků produkuje více emisí, než se následně ušetří jejich provozem. •Spalováním CNG (zemního plynu) vzniká CO2 a voda, žádná síra, tuhé látky, polyaromatické uhlovodíky, aldehydy ani NOx •Vysoká úroveň zasíťování zemním plynem •Výhodná ekonomika provozu •Pozitivní vývoj legislativního prostředí

6 Evropské seskupení pro územní spolupráci Legislativní předpoklady •Společná deklarace EU – do roku 2020 zvýšit podíl CNG v dopravě na 10% •Národní program snižování emisí, kap. 6.2 •KIP ke zlepšení kvality ovzduší v MSK, Opatření 1 •Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury MSK •Strategický plán KEA, kap. 4.3 •Nové technické předpisy – normy pro provoz CNG

7 Evropské seskupení pro územní spolupráci Ekonomika provozu •1 litr benzínu ~ 1.15 Nm3 zemního plynu •1 kg zemního plynu ~ 1,3 litr benzínu •Nákladová cena – vlastní ZP 10 Kč/m3 + stlačení 2 Kč = 12Kč/m3 •Prodejní cena – cca 18 Kč/Nm3 ZP (po přepočtu cca 21 Kč/kg ZP) •Úspora provozních nákladů oproti benzínu o 50% •Úspora provozních nákladů oproti nafty o 35% •Úspora provozních nákladů oproti LPG o 20% •Nulová sazba silniční daně pro majitele vozů na CNG •Oktanové číslo - 128

8 Evropské seskupení pro územní spolupráci Mýty kolem provozu •Parkování na kanalizačních vpustech •Vjezd do podzemních garáží – od 6.11.2011 nová Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

9 Evropské seskupení pro územní spolupráci Výhody použití CNG v dopravě •Ekologicky čistý provoz •Ekonomický provoz •Naplňování plánovacích dokumentů a závazků

10 Evropské seskupení pro územní spolupráci Cíl projektového záměru Vytvoření potřebné infrastruktury CNG pro provoz referentských vozidel ve vybraných městech jednotlivé kroky: •Uzavření dohod s partnery projektu (předpoklad cca 10 měst MSK s více než 20 tis. obyv.) •Vytipovat vhodná místa pro výstavbu čerpacích stanic CNG •Smlouvy na poskytnutí pozemků – dojednání podmínek (prodej/nájem) •Uzavřít závazek s městy (partnery projektu), že při rozšiřování a obnově vozového parku (svého a svých PO) budou upřednostňovat vozy na CNG (předpoklad min 100 ks vozidel, optimální 300 ks OA) •Možnost rozšířit na dopravní podniky, podniky komunálních služeb,… •Smlouvy na čerpání CNG – dojednání podmínek (zvýhodněné ceny, …)

11 Evropské seskupení pro územní spolupráci Časový harmonogram projektu •Přípravná fáze01/2013 – 06/2014 Příprava projektového záměru Dohody s partnery Projekční práce •Realizační fáze07/2014 – 10/2015 Stavební povolení Smlouvy na přestavbu vozidel Realizace výstavby ČS CNG (výběr formou VZ) Realizace přestaveb referentských vozidel •Závěrečné vyhodnocení a publicita11/2015 – 11/2016

12 Evropské seskupení pro územní spolupráci Investiční náklady projektu Měrné náklady na realizaci 1 ks ČS CNG10.000 tis.Kč Měrné náklady na přestavbu 1 ks os.vozidla 50-70.000 tis.Kč Celkové náklady na realizaci 107.000 tis.Kč Náklady na pořízení PD, administrace3% 3.210 tis.Kč Náklady na závěrečné vyhodnocení a publicitu 2% 2.140 tis.Kč CELKOVÉ náklady projektu 112.350 tis.Kč

13 Evropské seskupení pro územní spolupráci Synergické efekty •Vytvoření infrastruktury dostupné široké veřejnosti •Vytvoření infrastruktury pro širší plošné využití •Zvýšení povědomí o alternativních pohonech •Nastartování poptávky po vozech na CNG ze strany soukromého sektoru (možnost uplatnění slevových karet pro firmy, které dobrovolně přistoupí k projetu)

14 Evropské seskupení pro územní spolupráci Děkuji za pozornost! Ing. Vladimír Baginský baginsky@keamsk.cz


Stáhnout ppt "Evropské seskupení pro územní spolupráci Strategie systémové spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství oblast."

Podobné prezentace


Reklamy Google