Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÁ BAROKNÍ LITERATURA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÁ BAROKNÍ LITERATURA"— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÁ BAROKNÍ LITERATURA
VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ JAN AMOS KOMENSKÝ Mgr. Michal Oblouk

2 PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA (1600 – 1681)
španělský dramatik a básník, významná postava vrcholného baroka narodil se v rodině tajemníka královské španělské pokladny studoval na univerzitě v Salamance, poté vstoupil na 12 let do vojska r ho král Filip IV. jmenoval dvorním básníkem a rytířem v 50 letech vstoupil do kláštera a studoval teologii, po vysvěcení se stal dvorním kaplanem autor 120 her a 80 aktovek dílo: ŽIVOT JE SEN – nábožensko-filozofické veršované drama o 3 jednáních, otázky smyslu života a svobody člověka VELKÉ DIVADLO SVĚTA, SOUDCE ZALAMEJSKÝ - dramata

3 TORQUATO TASSO (1544 – 1595) italský básník byl synem dvořana a básníka po studiích filozofie a rétoriky působil jako dvořan trpěl duševní chorobou, její projevy ho dokonce dovedly až k uvěznění po propuštění putoval po italských městech, pobýval u šlechtických přátel a v klášterech dílo: OSVOBOZENÝ JERUZALÉM – nábožensko-hrdinská epopej, téma křížové výpravy (obléhání Jeruzaléma na přelomu 11. a 12. století)

4 JOHN DONNE (1572 – 1631) PÍSNĚ A SONETY – milostná lyrika
anglický kněz a básník, hlavní představitel metafyzické poezie narodil se v rodině katolického obchodníka se železem studoval na Oxfordu a Cambridgi, konvertoval k protestantismu r se stal anglikánským knězem, o 2 roky později mu zemřela manželka při porodu jejich dvanáctého dítěte r se stal děkanem v katedrále sv. Pavla dílo: PÍSNĚ A SONETY – milostná lyrika SVATÉ SONETY – duchovní poezie

5 JOHN MILTON (1608 – 1674) anglický básník narodil se v zámožné rodině notáře a hudebního skladatele připravoval se ke kariéře anglikánského duchovního, a tak studoval na Cambridgi za anglické revoluce byl jejím mluvčím, byl stoupencem a rádcem O. Cromwella po popravě krále Karla I. byl povolán do vlády jako sekretář pro cizí jazyky, v důsledku vysilující práce oslepl po obnovení monarchie (r. 1660) byl krátce vězněn, avšak na přímluvu přátel propuštěn a dožil v ústraní byl třikrát ženatý dílo: ZTRACENÝ RÁJ – duchovně filozofický epos, biblické téma (příběh vyhnání Adama a Evy z ráje)

6 HANS JACOB CHRISTOFFEL VON GRIMMELSHAUSEN (1621 – 1676)
německý spisovatel, autor pikareskních románů (forma dobrodružného románu) a novel, v nichž zobrazil život prostého lidu a hrůzy třicetileté války pocházel z řemeslnické rodiny zúčastnil se bojů třicetileté války, ačkoliv neměl vzdělání, stal se vojenským písařem po skončení války konvertoval ke katolicismu, stal se majitelem hostince a rychtářem v bádenském městě Renchen dílo: DOBRODRUŽNÝ SIMPLICIUS SIMPLICISSIMUS – 6dílný barokní satirický román, obraz hrůz třicetileté války z pohledu naivního prosťáčka, utíká z domova před vojáky, je vychováván poustevníkem, prochází válčící Evropou, s odporem se odvrací od světa a volí poustevnický život

7 DALŠÍ PŘEDSTAVITELÉ LUÍS DE GÓNGORA Y ARGOTE (1561 – 1627) – španělský básník ANDREAS GRYPHIUS (1616 – 1664) – německý básník a dramatik

8 JAN AMOS KOMENSKÝ (1592 – 1670)

9 ŽIVOT poslední biskup Jednoty bratrské, teolog, filozof, překladatel, pedagog (reformátor školství, autor učebnic) a spisovatel, „učitel národů“, nejvýznamnější osobnost exulantské literatury narodil se pravděpodobně v Nivnici na jižní Moravě v měšťanské rodině studoval na bratrských školách ve Strážnici a v Přerově, pak na německých protestantských univerzitách v Herbornu a Heidelbergu po návratu se stal učitelem v Přerově a ve Fulneku, kde se oženil s Magdalenou Vizovskou (pocházela ze Zábřeha)

10 ŽIVOT po porážce stavovského povstání (r. 1621) byl nucen opustit Fulnek a skrývat se na různých místech v Čechách a na Moravě, protože odmítal konvertovat ke katolictví r mu na mor zemřela manželka a dvě děti v r začal působit v Brandýse nad Orlicí, kde se podruhé oženil (Marie Dorota Cyrillová, měli spolu čtyři děti) r odešel do exilu do polského Lešna, které se stalo centrem bratrské víry byl zde zvolen biskupem a písařem

11 ŽIVOT r přijal pozvání anglického parlamentu na přednáškové turné r odešel přes Amsterdam do Švédska, kam byl pozván, aby vedl reformu školství a napsal učebnice r se společně s těžce nemocnou manželkou vrátil do Lešna, kde působil jako biskup když byl podepsán Vestfálský mír a skončila třicetiletá válka, skončily naděje českých exulantů na návrat do vlasti po smrti druhé manželky se znovu oženil (Jana Gajusová)

12 ŽIVOT r přijal pozvání do Uher, kde měl organizovat reformu školství v letech 1654 – 1656 pobýval opět v Lešně, r při požáru města přišel téměř o všechen majetek i cenné rukopisy konec svého života strávil v holandském Amsterodamu, kde po dlouhodobé nemoci zemřel je pohřben v Naardenu

13 DÍLO O poezii české – snaha o znovuzavedení časoměrného verše
Listové do nebe – 5 fiktivních dopisů chudých Kristovi Moudrost starých Čechů – sbírka starých pořekadel a přísloví Poklad jazyka českého – podrobný slovník všech českých slov, materiál sbíral celý život, slovník shořel v Lešně Cesta světla – zabývá se zde pansofiií (vševědou) Kšaft umírající matky Jednoty bratrské – alegorická forma závěti Všeobecná porada o nápravě věcí lidských – původně sedmidílné nedokončené dílo, o totální reformě světa Kancionál – sborník duchovních písní

14 LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE
alegorický spis, jedno z vrcholných děl barokní literatury vypravěč se ocitá v okrouhlém městě uprostřed nicoty, průvodci Všezvěd Všudybud (symbol zvídavosti) a Mámení (symbol pohodlnosti a přizpůsobivosti) mu líčí krásy světa, poutník však vidí jen klam, marnost, faleš, bídu a smrt, chce odtud utéci, ale nemá kam, východisko ze zmatků tohoto světa nachází v otevření svého srdce, aby do něj mohl vstoupit Ježíš Kristus realistický obraz doby a smýšlení lidí, ostrá kritika tehdejší společnosti složitá souvětí, tzv. humanistická perioda (= soustava vět spojená do dvojdílného souvětí, jeho části odděleny dvojtečkou nebo středníkem)

15 PEDAGOGICKÁ DÍLA Velká didaktika (Didactica magna) – souhrn zásad moderního vyučování a výchovy, koncepce vzdělávání ve 4 etapách po 6 letech: škola mateřská (předškolní, v rodině), škola obecná (povinná školní docházka, do 12 let), škola latinská (gymnázium, do 18 let), univerzita + cestování Informatorium školy mateřské - rady matkám k výchově dětí před školou Svět v obrazech (Orbis pictus) – první obrázková učebnice na světě, čtyřjazyčná Brána jazyků otevřená (Janua linguarum reserata) – moderní učebnice latiny Škola hrou (Schola ludus) – zvláštní učebnice latiny, obsahuje 8 latinských divadelních her pro žáky (výuka řečových dovedností)

16 KOMENSKÉHO PEDAGOGICKÉ ZÁSADY
vzdělání pro všechny bez rozdílu původu a pohlaví, zdarma a v mateřském jazyce důraz na praxi – učit vědomostem i dovednostem význam tělesné výchovy důležitost kázně zásada názornosti, poznávání přírody postup od známého k neznámému, od jednoduššího ke složitějšímu přiměřenost význam znalosti cizích jazyků

17 MAPA MORAVY

18 KOMENSKÉHO DESATERO

19 J. A. KOMENSKÝ

20 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedro_Calder%C3%B3n_de_la_Barca


Stáhnout ppt "EVROPSKÁ BAROKNÍ LITERATURA"

Podobné prezentace


Reklamy Google