Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická obsluha výroby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická obsluha výroby"— Transkript prezentace:

1 Technická obsluha výroby
TOV

2 Technická obsluha výroby
Zajištění výrobního procesu v systému řízení výroby z hlediska jakosti, času a nákladů Hospodaření nářadím Péče o provozuschopnost DM Energetický management Manipulace s materiálem

3 Hospodaření s nářadím

4 Nářadí Základní prostředky, které se vkládají mezi stroj a pracovní předmět. nástroje přípravky (upínače) měřidla lisovací nářadí pomocné nářadí

5 Třídění nářadí z hlediska: technologického
použitelnosti a zúčtování nákladů spotřeby nářadí použití nářadí ve výrobním procesu

6 Třídění nářadí z technologického hlediska:
nástroje k tváření za tepla a lití dřevěné modely nástroje k tváření za studena a střižné nástroje řezné nástroje brusné nástroje přípravky, upínací nářadí měřidla ostatní nářadí

7 Třídění nářadí z hlediska použitelnosti a zúčtování nákladů:
normální nářadí Obecné použití pro technologicky podobné operace. Komunální nářadí speciální nářadí Nářadí zvlášť konstruované pro určitou operaci na určitou součást.

8 Kusová, malosériová výroba
normální nářadí Sériová, hromadná výroba speciální nářadí

9 Třídění nářadí z hlediska použití nářadí ve výrobním procesu:
pro výrobu prototypu pro opakovanou výrobu 1.pořadí – zajišťující jakost 2.pořadí – zajišťující technologii 3.pořadí – zvyšující produktivitu

10 Hospodárnost voleného nářadí
kde Uc - celkové úspory na výrobních nákladech při porovnání výchozí technologie a nově navržené technologie [Kč] Cp - náklady na pořízení nářadí [Kč]

11 Hospodárnost voleného nářadí
Dosažitelné úspory Technologické úspory na výrobních nákladech zmenšené o náklady na opravy voleného nářadí kde Uc - celkové úspory na výrobních nákladech [Kč] k - koeficient oprav (0,2 – 0,4) U - technologické úspory na výrobních nákladech [Kč] Cp - náklady na pořízení nářadí [Kč]

12 Hospodárnost voleného nářadí
Technologické úspory na výr. nákladech Úspory dosažené z titulu opracování voleným nářadím na x součástí. kde U - technologické úspory na výrobních nákladech u - úspora dosažená z titulu opracování voleným nářadím na jednu součást x - počet součástí, které mají být vyrobeny voleným nářadím

13 Hospodárnost voleného nářadí
Úspora na výr. nákladech při opracování jedné součásti Souhrn dílčích úspor. kde u - úspora dosažená z titulu opracování voleným nářadím na jednu součást [Kč] umat - úspora materiálu při použití zvol. nářadí umzdy - úspora na mzdě výr.dělníka při použití nářadí useř - úspora na mzdě seřizovače při použití nářadí urd - úspora dílenské režie při použití nářadí

14 Hospodárnost voleného nářadí
Úspora na materiálu kde Cm - cena materiálu [Kč/kg] Gm1,2 - hmotnost materiálu na 1 opracovanou součást v 1. a 2.případě [kg] Go1,2 - hmotnost odpadu materiálu na opracovanou součást v 1. a 2.případě [kg] Co - cena využitelného odpadu materiálu [Kč/kg]

15 Hospodárnost voleného nářadí
Úspora na mzdě výrobního dělníka kde m1,2 - mzdový tarif dělníka v 1. a 2.případě [Kč/hod] t’A1 - čas jednotkové práce v 1. a 2.případě

16 Hospodárnost voleného nářadí
Úspora na mzdě seřizovače kde m1,2 - mzdový tarif seřizovače v 1. a 2.případě [Kč/hod] t’B1,2 - čas dávkové práce v 1. a 2.případě

17 Hospodárnost voleného nářadí
Úspora na dílenské režii kde umzdy - úspora na mzdě výrobního dělníka [Kč] useř - úspora na mzdě seřizovače [Kč] R - součinitel dílenské režie

18 Hospodárnost voleného nářadí
Hospodářská účinnost voleného nářadí Měřítko hospodářské účinnosti

19 Hospodárnost voleného nářadí
Minimální množství součástí, kdy bude volené nářadí ještě hospodárné Rentabilita voleného nářadí

20 Norma spotřeby nářadí Množství nářadí všech druhů nebo určitého druhu, které se při určité výrobě opotřebuje, poškodí nebo zničí. Propočet spotřeby nářadí: statisticky – obecně používané nářadí výpočtem – nářadí, u nějž známe životnost a plánovaná rozsah výroby

21 Statistická norma kde NS - norma spotřeby nářadí
S - statisticky zjištěná spotřeba nářadí v minulém období V - výrobní úkol splněný za téže období kz - koeficient zpevnění normy (kz < 1)

22 Životnost nářadí Z [hod., prac.úkony]
Doba skutečné práce daného druhu nářadí, kterou vykonává za normálních podmínek až do úplného opotřebení

23 Výpočet životnosti řezných nástrojů
kde Z - životnost nástroje n - počet možných ostření T - trvanlivost nástroje [hod.] H - velikost celkového přípustného obroušení pracovní části nástroje [mm] h - velikost přípustného obroušení pracovní části řezného nástroje při jednom ostření [mm]

24 Výpočet životnosti měřidel
kde Z’ - životnost měřidla n’ - počet možných oprav měřidla T - trvanlivost měřidla [prac.úkony] m - počet měření vyvolávající opotřebení 1 m h’ - dovolené opotřebení měřidla v mikronech

25 Výpočet normy spotřeby nářadí
Řezné nástroje kde Nt - norma spotřeby řezných nástrojů tA1 - čas hlavního chodu stroje [Nmin] i - počet současně pracujících nástrojů při opracování jedné součásti Z - životnost nástroje K - počet součástí plánovaných ve výrobě knz - koeficient nahodilých ztrát (1,05 – 1,5)

26 Výpočet normy spotřeby nářadí
Měřidla kde N’t - norma spotřeby měřidel Q - počet měření daným měřidlem na jednom místě i - počet míst na součásti, na nichž se měření provádí Z’ - životnost měřidla v počtech měření knz - koeficient nahodilých ztrát (1,05 – 1,5) 1/m - poměr měřených součástí k počtu vyráběných

27 Výpočet normy spotřeby nářadí
Tvářecí nástroje kde N’’t - norma spotřeby tvářecích nástrojů m - počet pracovních rázů na jednu součást a operaci K - počet součástí plánovaných ve výrobě Z - životnost nářadí knz - koeficient nahodilých ztrát (1,05 – 1,5)

28 Výpočet normy spotřeby nářadí
Přípravky kde Nt - norma spotřeby přípravků p - počet pracovišť, kde se přípravek současně používá i - počet přípravků použitých na jednom pracovišti současně b - počet pracovišť obsluhovaných jedním přípravkem TK - kalendářní doba, na nichž je plánování používání přípravku [měsíce] Z - životnost přípravku

29 Řízení výše zásob nářadí
zásoby na skladě množství nářadí, které se skladuje ve skladu zásoby v používání množství, které se eviduje ve výdejnách nářadí zásoba pro subdodavatele množství, které je určeno pro subdodavatele ke splnění výrobního úkolu zadaného podnikem zásoba cizího nářadí množství, které bylo vyrobeno pro zákazníky a z různých příčin zůstává na skladě

30 Soustava maxima a minima
kde D - dodávkový cyklus nářadí do skladu d - dodací lhůta nářadí Q - objednací množství [ks] Bo - bod objednání Zmin - minimální zásoba Zmax - maximální zásoba

31 Soustava maxima a minima
Minimální zásoba Stanovení dle doby, kterou potřebujeme k obnovení zásoby nářadí. Zároveň pojistná zásoba. kde Zmin - minimální zásoba uvažovaného druhu nářadí [ks] Qměs - měsíční spotřeba nářadí [ks] čpz - časový normativ pojistné zásoby (0,3 – 1,1) dodávkového cyklu [měsíce]

32 Soustava maxima a minima
Maximální zásoba Největší přípustná zásoba ve skladu. kde Zmax - maximální zásoba uvažovaného druhu nářadí [ks] Qměs - měsíční spotřeba nářadí [ks] D - dodávkový cyklus nářadí do skladu [měsíce]

33 Soustava maxima a minima
Bod objednávky Doba, kdy je potřeba objednat nářadí. kde Zmin - minimální zásoba uvažovaného druhu nářadí [ks] Qměs - měsíční spotřeba nářadí [ks] d - dodací lhůta nářadí [měsíce] Objednací množství kde Zmax - maximální zásoba nářadí [ks]


Stáhnout ppt "Technická obsluha výroby"

Podobné prezentace


Reklamy Google