Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hygienické zariadenia v nebytových interiéroch

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hygienické zariadenia v nebytových interiéroch"— Transkript prezentace:

1 Hygienické zariadenia v nebytových interiéroch
Inovácia obsahu a metód vzdelávania prispôsobená potrebám vedomostnej spoločnosti Hygienické zariadenia v nebytových interiéroch DIZAJN INTERIÉROV 4. ročník VYPRACOVAL: Ing. Petra Gáborová február 2015 „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

2 Sanita Sanitárna keramika (sanita) tvorí vybavenie hygienických zariadení (umývadlo, záchod, bidet, pisoár, sprcha, vaňa) Závesná sanita pôsobí esteticky, opticky odľahčuje a zväčšuje priestor a najmä umožňuje ľahkú údržbu – prispieva k zlepšeniu hygieny

3 umývadlo Umývadlo je základné sanitárne vybavenie, ktoré sa používa na umývanie rúk. Umývadlá sa zvyčajne umiestňujú 800 – 850 mm nad podlahou pomocou príchytiek, skrutiek, konzol a rámu, alebo sa zabudujú do interiéru z keramiky alebo nábytku.

4 umývadlo

5 umývatko V prípade nutnosti umiestnenia umývadla do priestoru WC volíme malé umývatko na umývanie rúk. Často sa využíva jeho rohový variant.

6 záchod záchod môže byť stojaci, alebo závesný
závesné záchodové misy sa vždy inštalujú na špeciálne inštalačné moduly výška záchodovej misy je 420 až 430 mm záchod pre telesne postihnutých, ale i staršie osoby sa odporúča inštalovať do výšky do 480 mm tak, aby sedacia plocha vrátane sedadla bola 500 mm nad podlahou

7 záchod

8 pisoár Na rozdiel od bežného WC nie je pisoár tak náročný na spotrebu vody. K spláchnutiu potrebuje až o polovicu menší objem. Existujú aj takzvané suché pisoáre. Ich súčasťou je buď špeciálne upravený sifón a integrovaný aromatický kameň, nebo zásobník umiestnený na dne pisoáru obsahujúci tesniacu kvapalinu a výmenný zásobník.

9 pisoár

10 bidet Okrem intímnej hygieny bidet slúži aj na umytie nôh a pod.
Z typologického hľadiska by mal byť bidet vzhľadom na svoju funkciu čo najbližšie pri záchodovej mise.

11 bidet

12 sprcha sprchový kút sa odporúča najmä starším ľudom, kvôli uľahčenú vstupovaniu a vystupovaniu. odporúča sa aj pre nižšiu spotrebu vody na rozdiel od vane

13 sprcha

14 vaňa Vaňovú zostavu tvorí vaňa s odtokovou súpravou s obmurovaním (obložením) a jej príslušenstvom. Vaňa musí spĺňať hygienické kritéria, mala by mať hladký a ľahko čistiteľný povrch odolný proti nárazom, nosné dno, optimálnu veľkosť (aby sa neplytvalo vodou) a čo najmenšie ochladzovanie napustenej vody.

15 vaňa

16 úložný nábytok Nábytok do kúpeľne navrhujeme kvalitný a určite vode odolný. Často môže prísť nábytok do kontaktu s vodou preto dvere a čelá zásuviek navrhujeme zo striekanej MDF. Takto upravené plochy sú odolné pare a vode.

17 úložný nábytok

18 STRAVOVACIE ZARIADENIA
Hygienické zariadenia pre hostí sa musia zriadiť pri všetkých stravovacích zariadeniach s konzumáciou v sede pri jedálenských stoloch. Mali by byť prístupné zo vstupných priestorov. Do záchodu nesmie byť priamy vchod z prevádzky zariadenia spoločného stravovania. Hygienické zariadenia musia byť dostatočne osvetlené, osobitne vetrané. V predsieni záchodu musí byť umývadlo s prívodom studenej aj teplej vody. Záchody musia byť oddelene pre mužov a ženy a ich počet závisí od počtu miest pri stoloch.

19 STRAVOVACIE ZARIADENIA
Pre ženy: 1 WC na 10 žien, pre každých ďalších 20 žien ďalšie WC, 1 umývadlo na 2 WC v predsieni Pre mužov: 1 WC + 1pisoár na 10 mužov, pre každých ďalších 40 mužov ďalšie WC + pisoár, Povinné je 1 bezbariérové WC spoločné pre mužov a ženy.

20 STRAVOVACIE ZARIADENIA
Príklad riešenia hygienických zariadení v reštaurácií pre 100 osôb 50 žien: 3 ks WC , 2 ks umývadlo, 50 mužov: 2 ks WC a 2 ks pisoár, 2 ks umývadlo Imobilní: 1 ks WC bezbariérové, 1 ks umývadlo Pre zamestnancov: 2 ks WC, 1 ks umývadlo

21 UBYTOVACIE ZARIADENIA
HYGIENICKÉ ZARIADENIE V UBYTOVACOM ZARIADENÍ je stavebne oddelený, osvetlený priestor určený na osobnú hygienu a s tým súvisiace potreby hostí. Všetky hygienické zariadenia majú zabezpečené účinné vetranie a ľahko umývateľné dlážky a steny. Vybavenie a veľkosť hygienického zariadenia je dané kategóriou ubytovacieho zariadenia (počtom hviezdičiek).

22 UBYTOVACIE ZARIADENIA
Hotel  5* – všetky izby a apartmány majú vlastné hygienické zariadenie: samostatná kúpeľňa (vaňa, ručná sprcha, umývadlo s pultom) a samostatné WC. Hotel  4* – všetky izby a apartmány majú vlastné hygienické zariadenie (samostatná kúpeľňa a samostatné WC alebo kúpeľňa s WC), z toho max. 30% izieb môže mať kúpeľňa bez vane, len so sprchou. Hotel 3* – všetky izby a apartmány majú vlastné hygienické zariadenie (samostatné kúpeľňa a samostatné WC alebo kúpeľňa s WC).

23 UBYTOVACIE ZARIADENIA
Hotel 2* – minimálne 50% izieb má vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa s WC alebo hygienická bunka). V každej izbe bez vlastného hygienického zariadenia umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou, hygienické zariadenia na každom podlaží ako v triede 1*. Hotel 1* – v každej izbe umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou. Na každom poschodí na 10 lôžok bez vlastného hygienického zariadenia - 1 kúpeľňa, na 10 izieb bez vlastného WC - 1 samostatné WC s umývadlom pre ženy, 1 samostatné WC a umývadlo pre mužov

24 UBYTOVACIE ZARIADENIA
VYBAVENOSŤ HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ Hotel  5* – zrkadlo s umývadlom, osvetlenie nad umývadlom, elektrický sušič vlasov, vatové tampóny, vrecko na bielizeň, vrecko na hygienické vložky, hygienické papierové vreckovky skladané v škatuli, uzatvárateľná nádoba na odpadky, predložka pred vaňu, predložka na podlahe WC, WC papier, kefa na čistenie záchodovej misy, na každé lôžko: 2 uteráky, osuška, kúpacia čiapka, froté plášť, jednorázové papuče, pohár na čistenie zubov v hygienickom balení, toaletné mydlo, telový šampón, vlasový šampón.

25 KANCELÁRSKE PRIESTORY
Pomer hygienických zariadení k počtu zamestnancov by mal byť nadimenzovaný takto: Na počet žien vrátane externých návštevníkov Počet WC Na počet mužov vrátane externých návštevníkov Počet pisoárových státí 1 až 10 1 11 až 30 2 1 až 20 31 až 50 3 21 až 50 51 až 80 4 51 až 100 Každých ďalších 30 Každých ďalších 100

26 KANCELÁRSKE PRIESTORY
Počet hygienických zariadení pre zhromaždovacie priestory Na počet žien vrátane externých návštevníkov Počet WC Na počet mužov vrátane externých návštevníkov Počet pisoárových státí 50 2 100 1 Každých ďalších 50 Každých ďalších 100

27 KANCELÁRSKE PRIESTORY

28 BUDOVY PRE ŠKOLSTVO Záchod a umyváreň v škole, školskom zariadení a telovýchovnom zariadení sa zriaďujú oddelene podľa pohlavia. Musia byť umiestnené tak, aby dostupná vzdialenosť nepresiahla 60 m. Záchod pri výukovom priestore musí byť vždy priamo osvetlený a vetraný.

29 BUDOVY PRE ŠKOLSTVO Záchod a umyváreň predškolských zariadení musia byť prístupné zo šatne a dennej miestnosti detí. Nedelí sa podľa pohlaví a pre päť detí musí byť zriadená jedna detská misa a jedno umývadlo.

30 BUDOVY PRE ŠKOLSTVO Pre 80 chlapcov musí byť zriadená jedna záchodová kabína a pre 20 chlapcov jedno pisoárové státie. Pre 80 dievčat musí byť zriadená jedna hygienická kabína a pre 20 dievčat jedna záchodová kabína. V záchodovej predsieni, ktorá sa využíva ako umyváreň, sa umiestňuje jedno umývadlo pre každých 20 žiakov. Záchod a umyváreň pedagogických a nepedagogických zamestnancov nesmú byť prístupné zo záchoda a umyvárne žiakov. Pre 20 osôb musí byť zriadená jedna záchodová kabína a jedno umývadlo.

31 BUDOVY PRE ŠKOLSTVO

32 OSTATNÉ PRACOVISKÁ Ak to vyžaduje charakter práce alebo ochrana zdravia, musia mať zamestnanci k dispozícii primeraný počet vhodných spŕch; minimálne musí byť zabezpečená jedna sprcha pre 20 zamestnancov. Musia sa vykonať opatrenia na oddelenie sprchovacích miestností alebo na oddelené používanie spŕch pre mužov a ženy. Sprchovacie miestnosti musia byť dostatočne veľké, aby umožnili každému zamestnancovi umyť sa bez prekážok v podmienkach primeraného hygienického štandardu.

33 OSTATNÉ PRACOVISKÁ V blízkosti pracovísk, oddychových miestností, šatní, miestností so sprchami alebo s umývadlami musia byť k dispozícii oddelené zariadenia na osobnú hygienu s dostatočným počtom záchodových mís a umývadiel. Na pracovisku s počtom zamestnancov do piatich môže byť spoločný záchod pre ženy a mužov. Musia sa vykonať opatrenia na oddelenie záchodov alebo na oddelené používanie záchodov pre mužov a pre ženy.

34 OSTATNÉ PRACOVISKÁ Minimálny počet záchodov sa určí podľa počtu zamestnancov na pracovisku: 1 záchodová misa na 10 žien, 2 záchodové misy na žien, 3 záchodové misy na žien a na každých ďalších 30 žien jedna záchodová misa; 1 záchodová misa na 10 mužov, 2 záchodové misy na mužov a na každých ďalších 50 mužov jedna záchodová misa.

35 ženy

36 muži

37 imobilní

38 BEZBARIÉROVOSŤ Ak je to potrebné, pracoviská musia byť usporiadané tak, aby boli vytvorené podmienky pre zdravotne postihnutých zamestnancov. Toto ustanovenie sa vzťahuje predovšetkým na zariadenia, ktoré zdravotne postihnutí zamestnanci používajú, najmä na dvere, chodby, schodiská, sprchy, umývadlá a záchody, ako aj na pracoviská, na ktorých sú priamo zdravotne postihnuté osoby zamestnané.

39 BEZBARIÉROVOSŤ Manipulačný manévrovací priestor je voľná plocha na účely manévrovania vozíka vo voľnom priestore, medzi stenami miestností a medzi zariaďovacími predmetmi. Týmto priestorom je kruh s priemerom mm. Východiskom na určenie tohto priemeru je základný rozmer potrebný na otočenie vozíka o 360o.

40 BEZBARIÉROVOSŤ V stavbách určených pre verejnosť sa navrhuje najmenej jedna záchodová kabína pre osoby na vozíku. Pri väčšom počte záchodových kabín pre verejnosť je potrebné na každých začatých desať záchodových kabín navrhnúť ďalšiu jednu kabínu pre osoby na vozíku. Záchodová kabína navrhovaná pre osobu na vozíku musí mať najmenšie pôdorysné rozmery mm x mm; v novonavrhovanej budove mm x mm.

41

42 BEZBARIÉROVOSŤ

43 POUŽITÝ ZDROJ INFORMÁCIÍ
Šestáková, I. ̶ Lupač, P.: Budovy bez bariér. Praha: Grada Publishing 2010, ISBN Lhotáková, Z. ̶ Trnková, K.: Moderní koupelny. Brno: ERA group 2008. Neufert, P. ̶ Neff, L.: Dobrý projekt – správna stavba, dom, byt, záhrada. Bratislava: Jaga Group 1999.


Stáhnout ppt "Hygienické zariadenia v nebytových interiéroch"

Podobné prezentace


Reklamy Google