Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásoby ITMS kód projektu 26110130344 „Učíme inovatívne, kreatívne a hravo – učíme pre život a prax“ „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásoby ITMS kód projektu 26110130344 „Učíme inovatívne, kreatívne a hravo – učíme pre život a prax“ „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /"— Transkript prezentace:

1 Zásoby ITMS kód projektu „Učíme inovatívne, kreatívne a hravo – učíme pre život a prax“ „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

2 Obstaranie zásob Zásoby: Oceňovanie zásob:
Patria medzi krátkodobý majetok, spotrebúva sa jednorázovo, účtuje sa v účtovnej triede 1 - Zásoby. Podľa postupov účtovania zásobami sú: materiál; zásoby vlastnej výroby; tovar. Oceňovanie zásob: Zásoby sa v čase ich obstarania oceňujú v súlade s § 25 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o účtovníctve“) obstarávacou cenou; vlastnými nákladmi; reprodukčnou obstarávacou cenou; reálnou hodnotu.

3 Spôsoby účtovania zásob
Poznáme dva spôsoby účtovania zásob: Spôsob A- môžu používať všetky účtovné jednotky (obstaranie účtami 111, 131). Príjemky a výdajky účtujú počas celého účtovného obdobia. Inventarizáciu uskutočňujú priebežne. Spôsob B - Používajú len tie účtovné jednotky, ktoré nemajú povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom. Obstaranie zásob účtujú prostredníctvom nákladových účtov 501, 504. Príjemky a výdajky neúčtujú počas účtovného obdobia. Prírastky a úbytky zásob sa zaznamenávajú na skladovej karte. Inventarizáciu vykonávajú na konci účtovného obdobia a musia účtovať zmenu stavu zásob, ktorá môže byť úbytok alebo prírastok. Príklad.doc

4 Spôsoby ocenenia zásob pri vyskladnení zásob
Vážený aritmetický priemer sa počíta z obstarávacích cien alebo z vlastných nákladov. Môžeme ho vypočítať ako podiel hodnoty zásob na sklade v € a celkového stavu zásob na sklade v jednotkách množstva k ľubovoľné zvolenému dátumu v mesiaci. Čas od posledného výpočtu nesmie presahovať mesačné obdobie. Metódou FIFO metóda FIFO– (z anglického „first in – first out“ – prvý na sklade, prvý zo skladu) – prvá obstarávacia cena pri prírastku konkrétnej zásoby sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tejto zásoby.

5 pri nakupovaní zásob môžu vznikať nezrovnalosti medzi dodávateľom zásob, prepravcom a kupujúcim;
nezrovnalosti sa môžu týkať: kvality dodávky; množstva; dodacích podmienok; počtových chýb vo faktúre atď.; uplatňovanie nárokov voči obchodným partnerom sa nazýva reklamácia.

6 dodávateľ môže reklamačný nárok:
uznať a uhradiť; uznať len časť reklamácie; úplne zamietnuť. v prípade zamietnutia má podnikateľ možnosť pokračovať v súdnom spore; ak súd reklamačný nárok neuzná, pohľadávka sa odpíše, a ovplyvní výsledok hospodárenia.

7 pri reklamáciách používame doklad Dobropis (faktúra);
musíme rozlišovať či je faktúra za zásoby uhradená alebo nie: ak je faktúra neuhradená používame storno zápis; ak je faktúra uhradená na účtovanie používame účty 315 a 325.

8 Účtovanie reklamácie materiálu, ak nebola faktúra uhradená
Firma Nula predala firme Bubo výrobky za 50 000 € bez DPH. Firma Bubo zistila nedostatky a reklamuje u firmy Nula materiál. Firma Nula reklamáciu uznala v hodnote 10 % z celkovej fakturovanej sumy. Firma Nula Účtovanie 1. OFA 50 000 311/601 b) 10 000 311/343 c) 60 000 2. DOBROPIS 5 000 -311/-601 1 000 -311/-343 6 000 3. VBU 54 000 221/311 Firma Bubo Účtovanie 1. DFA 50 000 111/321 b) 10 000 343/321 c) 60 000 2. DOBROPIS 5 000 -111/-321 1 000 -334/-321 6 000 3. VBU 54 000 321/221

9 Účtovanie reklamácie materiálu, ak bola faktúra uhradená
Firma Nula predala firme Bubo výrobky za 80 000 € bez DPH. Firma Bubo zaplatila faktúru z bankového účtu. Po čase zistila nedostatky a reklamuje u firmy Nula materiál. Firma Nula reklamáciu uznala v hodnote 10 % z celkovej fakturovanej sumy. Firma Nula Účtovanie 1.OFA 80 000 311/601 b) 16 000 311/343 c) 96 000 ––––– 2. VBU 221/311 3. DOBROPIS 8 000 601/325 1 600 343/325 9 600 –––––– 3. VBU 325/221 Firma Bubo Účtovanie 1. DFA 80 000 111/321 b) 16 000 334/321 c) 96 000 -–––– 2.VBU 321/221 3. DOBROPIS 8 000 315/111 1 600 315/343 9 600 –––––- 3. VBU 112/111

10 Evidencia zásob Zásoby. xls Precvičenie učiva Príklad č. 2
Evidencia zásob Zásoby.xls Precvičenie učiva Príklad č. 2.xlsx Príklad č. 3.doc


Stáhnout ppt "Zásoby ITMS kód projektu 26110130344 „Učíme inovatívne, kreatívne a hravo – učíme pre život a prax“ „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /"

Podobné prezentace


Reklamy Google