Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice"— Transkript prezentace:

1 Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice
Učíme efektívne a moderne – inovácia vyučovacieho procesu v súlade s modernizáciou ŠkVP Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Moderné vzdelávanie pre modernú spoločnosť.

2 Počítačové siete – rozdelenie – topológie
Mária Teigiszerová

3 Počítačové siete - rozdelenie
Počítačové siete možno rozdeliťpodľa rôznych kritérií: druh počítača, počítač rozloha, funkčný vzťah, rozloha topológie. vzťah

4 Počítačové siete - rozdelenie
Topológia : je spôsob prepojenia staníc v sieti, je prvkom sieťového štandardu, určuje výsledné vlastnosti siete, úzko súvisí s kabelážou. zbernica kruh

5 Počítačové siete - rozdelenie
Topológia môže byť: fyzická - popisuje fyzické prepojenie prenosových prostriedkov – kabeláže, logická popisuje spôsob toku signálu .

6 Počítačové siete - rozdelenie
Druhy počítačových sietí z hľadiska topológie: Zbernicová, hviezdicová, kruhová, chrbticová, stromová, mesh.

7 Počítačové siete - rozdelenie
Zbernicová topológia (bus topology) každá stanica sa pripája na priebežné vedenie, stanice sa pripájajú k vedeniu pomocou T-konektorov, ako vedenie sa používa koaxiálny kábel.

8 Počítačové siete - rozdelenie
Zbernicová topológia (bus topology) Výhody: malá spotreba kábla – vedie sa od stanice ku stanici, nízka cena kabeláže. Nevýhody: topológia má veľký počet spojov, ktoré môžu byť zdrojom porúch, nespoľahlivosť siete – akékoľvek prerušenie zbernice znamená haváriu siete, náročná lokalizácia porúch.

9 Počítačové siete - rozdelenie
Hviezdicová topológia (star topology) každá stanica je pripojená do siete vlastným káblom, najčastejšie sa používa krútená dvojlinka - UTP kábel, káble sú sústredené do centrálneho uzla , ako centrálny uzol sa používa switch (prepínač), predtým hub (rozbočovač).

10 Počítačové siete - rozdelenie
Hviezdicová topológia (star topology) Výhody: nízka náchylnosť k chybám, porucha jedného kábla vyradí z činnosti len príslušnú stanicu, jednoduchšia lokalizácia poruchy v porovnaní so zbernicovou topológiou.

11 Počítačové siete - rozdelenie
Kruhová topológia (ring topology) stanice sú prepojené spojovacím vedením do kruhu, možnosť postupného odovzdávania správ, správy vysiela stanica, ktorá vlastní „nálepku“ (špeciálny paket – token).

12 Počítačové siete - rozdelenie
Kruhová topológia (ring topology) Nevýhoda: ak dôjde k poškodeniu vedenia – kábla, preruší sa činnosť siete.

13 Počítačové siete - rozdelenie
Chrbticová topológia (backbone) vedenie prepája rôzne segmenty siete, na prepojenie segmentov sa používajú vysoko rýchlostné káble, najčastejšie optické s prenosovou rýchlosťou v Gb/s.

14 Počítačové siete - rozdelenie
Stromová topológia (tree topology) používa hierarchické zoskupenie uzlov s viacnásobnými vetvami, ide o prepojenie viacerých sietí typu hviezda, zariadenia s nižšou hierarchickou úrovňou komunikujú s uzlami vyššej úrovne až ku koreňu stromu, táto topológia má vlastnosti topológie hviezda.

15 Počítačové siete - rozdelenie
Mesh topológia stanice v sieti sú rovnocenné, v sieti sa vytvárajú pri prenose slučky, stanice sa vzájomne prepájajú vedením, sieť môže byť: full mesh (plne prepojená) – všetky uzly sú vzájomne prepojené, partial mesh (čiastočne prepojená) – nie všetky uzly sú prepojené „každý s každým“.

16 Počítačové siete - rozdelenie
Mesh topológia Výhody: sieť je vysoko spoľahlivá – nadbytočný počet spojov medzi uzlami, v prípade poškodenia jedného spoja existuje ďalší spoj na prenos správ. Nevýhoda: Táto sieť je finančne náročná kvôli množstvu spojov medzi uzlami.

17 Počítačové siete - rozdelenie
Zdroje : Horák, Keršláger:Počítačové siete, Computer Press, a.s., Brno, 2006


Stáhnout ppt "Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice"

Podobné prezentace


Reklamy Google