Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvieratká na jeseň Plán MŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvieratká na jeseň Plán MŠ."— Transkript prezentace:

1 Zvieratká na jeseň Plán MŠ

2 Téma: Zameranie: Veková skupina: Časové trvanie: ZVIERATKÁ NA JESEŇ
poznávanie charakteristických znakov niektorých voľne žijúcich zvierat; poznať, ako sa zvieratká pripravujú na zimu, Veková skupina: najstaršia veková skupina, Časové trvanie: 1 týždeň,

3 Špecifické ciele Orientovať sa v priestore - PM,
Vytvárať produkty z prírodnín – PM, Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, rôznymi technikami – PM, Znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z pohybu dlane a prstov – horný oblúk – PM, Uplatňovať spoluprácu v skupinovej HPH – PM, Poznať, rozlíšiť a určiť niektoré voľne žijúce zvieratá – K, Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši – K, Vykonávať jednoduché počtové operácie – K, Spievať s radosťou a primerane hlasno– SE, Prejaviť záujem o knihy, orientovať sa v knihách – SE, Vyjadriť dramaticky príbeh – SE, Kresliť, maľovať, modelovať zvieraciu postavu – SE, Zapamätať si a prednášať básne, riekanky – SE.

4 EDUKAČNÉ AKTIVITY HRY ČINNOSTI

5 „ZVIERATKÁ V LESE“ Sova zvoláva zvieratká k veľkému dubu na
rozlúčku, pretože onedlho sa niektoré z nich uložia na zimný spánok a neuvidia sa celú zimu, až do jari. Deti rozprávajú, ktoré zvieratká z lesa prišli na veľkú slávu k dubu. Učiteľka ukazuje deťom obrázky najznámejších lesných zvieratiek, deti ich pomenúvajú a dávajú na magnetickú tabuľu. „Viete deti, ktoré zvieratká sa uložia na zimný spánok?“ Rozhovor o známych zvieratkách spojíme s napodobňovaním pohybu, prípadne s riekankou alebo pesničkou (Lezie ježko; Medveďku, daj labku...) HPH „Na medveďa“ (Piesne, hry a riekanky)

6 V lese žijú:

7 „ZVIERATKÁ v knihách“ „HÁDANKY Z LESA“
Deti majú pripravené rozprávkové knihy, encyklopédie, časopisy. Vyhľadávajú lesné zvieratká, pomenúvajú ich, rozprávajú sa o nich. „HÁDANKY Z LESA“ Na MT sú obrázky lesných zvierat. Prilieta Sova: „Pre deti hneď zaránky, mám ukryté hádanky. Chcete deti? „ (Ak deti uhádnu hádanku, dajú obrázok zvieratka do stredu kruhu, v ktorom deti sedia. )

8 S mláďatkami býva v nore,
Vraj je známa v celej hore. Neverí jej veru nik, Je to známy falošník. Čo je to? (Líška) Hnedý kožuch, veľká laba, V brlohu vždy v zime spáva. Včelám berie sladký med, Zľakne sa ho každý hneď. Čo je to? (Medveď) Krásny chvost a dlhý skok, v lese skáče celý rok. Z konára už na mňa kýva, v domčeku na strome býva. Čo je to? (Veverička) Pichľavý je jeho kabát, pod lístím ho treba hľadať. Zľakne sa a kamsi beží, pod stromom už klbko leží. Čo je to? (Ježko)

9 Vravia, že je lesa pán, parohy si nosí sám. Pod lesom na čistinke, vládne svojej rodinke. Čo je to? (Jeleň) Mäkký kožuch, dlhé uši, od strachu mu srdce búši. Kapustu má veľmi rád, nechce sa však s nami hrať. Čo je to? (Zajac) Silné zuby, prísny zrak, Býva hladný, veru tak. Za korisťou v svorke beží, Na kráse mu nezáleží. Čo je to? (Vlk) Cez deň spí a v noci lieta, Vraj spoznala už kus sveta. Márne volá: - Hu, hu, hú, Nemám z toho osohu. Čo je to? (Sova)

10

11 Sova pochváli deti a pozve ich na návštevu do lesa, kde stretnú zvieratká z hádaniek... „V LESE“
Dramatizácia: chôdza po triede, deti napodobňujú stromy – listnatý, ihličnatý, a jednotlivé zvieratká: „V našom lese je veľa stromov. Sú listnaté, vetrík sa pohráva s ich konármi a sú aj ihličnaté, majú ovisnuté konáre s ihličím. Žije v ňom veľa zvieratiek. Teraz sú ukryté vo svojich norách a dierach. Stretávajú sa pri lesnej studničke. Chodia sem piť. Aha! JEŽKO – funí a dupe. Začuje nepriateľa a šup do klbka. A tu ide pyšná LÍŠKA – Hrdopýška. Má hore nos a ryšavý chvost. Líška sa bojí VLKA – vlk má veľké drápy a ostré zuby! Pozor, po strome skáče VEVERIČKA – zbiera si oriešky do svojho domčeka, niektoré si zahrabe do zeme. Najväčší v našom lese je MEDVEĎ. Je huňatý, mohutný a mrmlavý. Brum, brum, brum. Už je tu ZAJKO – Bojko, stále poskakuje a obzerá sa, lebo má strach. Kráľom lesa je JELEŇ (hore skrížené ruky), hrdo kráča po čistinke. Hú, hú, už sa blíži večer, SOVA si sadne na konár a bdie, dáva pozor, čo sa deje v našom lese. Tíško poďme preč deti, lebo v lese sme len na návšteve....

12 „ENCYKLOPÉDIA ZVIERAT“
Čítanie z časopisu „Vrabček – Vrabčekova encyklopédia“. Deti hovoria, čo vedia o zvieratku, ktoré je na obrázku. Učiteľka dopĺňa rozprávanie čítaním z časopisu – farba zvieratka, jeho typické znaky, čím sa živí, spôsob života, ako prezimuje a pod. Ako sa pripravuje JEŽKO, MEDVEĎ a VEVERIČKA na dlhú zimu. Každý deň rozprávame a čítame len o 3 – 4 zvieratkách. V časopise sú omaľovánky o zvieratkách.

13

14 „KDE ŽIJETE, ZVIERATKÁ?“
Deti sedia v kruhu. Uprostred sú obrázky zvieratiek z rôzneho prostredia otočené nadol (deti ich nevidia) Každé dieťa si vyberie jeden obrázok. pomenujeme postupne zvieratká, vytlieskame, z koľkých slabík sa skladá meno zvieratka (analyticko-syntetické činnosti), určíme počiatočnú hlásku zvieratka: „Postaví sa ten, koho zvieratko sa začína na –m“ a pod., „Žijú všetky zvieratká v lese? Kde žijú“ – zatriedime si ich do pripravenej pojmovej mapy. Porovnávame: „Kde žije najviac zvieratiek? Koľko?“

15 „NÁJDI CESTIČKU“ Pracovný list.
Úlohou detí je nájsť zvieratkám potravu, ktorou sa živia. Dovedie ich k tomu správna cestička. Každú cestičku je potrebné vyfarbiť inou farbou. Po nájdení cestičiek hovoríme o tom, čím sa živí zvieratko. PL si deti vyfarbia.

16 „POPLETENÉ OBRÁZKY“ Úloha pre múdre hlávky:
„V obrázkoch sú ukryté zvieratká. Keď ich poskladáte, dozviete sa, ktoré zvieratká sa ukryli.“ „Spočítajte ich“. „Poskladaj obrázok, Poznáš zvieratká?“

17 „PRIDAJ PRÁVE TOĽKO“ Deti majú pripravené kartičky s číslami. Vyberú si jednu kartičku a do ohrádky dajú toľko zvieratiek, aké je číslo (počet bodiek do 10) na kartičke. Pomôcky: kartičky s číslami, kartičky so zvieratkami, ohrádka (kruh na vyšívanie alebo pod.),

18 „NAKRESLÍM SI ZVIERATKO“
S deťmi sedíme v kruhu. Nadviažem rozhovor na prezeranie obrázkov o zvieratkách. Každé zvieratko je iné. Má iné ušká, inú farbu, ňufáčik.. „Aké ušká má medveď, zajačik?“ „V čom sa ešte zvieratká odlišujú?“ Pozornosť upriamime na typické znaky zvieracej figúry. Úlohou detí je nakresliť zvieratko v lese. Každý si premyslí, aké zvieratko si chce nakresliť. Zvolíme techniku podľa vhodnosti a úrovne detí. Môžeme zvoliť aj viac techník. kreslenie suchým pastelom, kolorovaná kresba,

19 Práce detí:

20 Ďalšie aktivity „POSTAVME SI LES“ – využitie stavebníc, umelohmotných zvieratiek. Vytvoriť koláž „V LESE“ – deti si lepia vystrihnuté obrázky z časopisov (donesené z domu) a dotvárajú maľbou. Básne a riekanky o lesných zvieratkách. Rozprávka „KOZA ROHATÁ A JEŽ“ – reprodukcia, dramatizácia. Počúvanie a nácvik piesne „O ZVIERATKÁCH“ (Pozerá sa zajko zvedavý...Piesne, hry a riekanky). Vystrihovanie zvieratiek obkreslených podľa predlohy. Vytvoriť zvieratká z lesných plodov – gaštany, orechy, „VEVERIČKA SKÁČE“ – grafomotorické cvičenie – horný viazaný oblúk. Modelovanie zvieratiek.

21 ...obkresliť zvieratko a vystrihnúť podľa predlohy...
...ježko....

22 Básne: Usilovná veverička Skočím sem a skočím tam, zásoby si pohľadám. Už mám skoro plnú skriňu, šťastne prečkám celú zimu. Líška Líška v novom kožúšku, chytá zajka na vŕšku. Heš ty líška, heš! veď nám zajka zješ! Medveď Medveď v zime tuho spí. Nezobuď ho, bol by zlý! Neželaj si aby, ukázal ti laby! Zajko Zajko skáče, labky šúcha, mráz mu vošiel do kožucha. Nebojím sa, ju-chu-chu, vyženiem mráz z kožuchu!

23 1. Pozerá sa zajko zvedavý, čo to naňho padá do trávy.
O zvieratkách 1. Pozerá sa zajko zvedavý, čo to naňho padá do trávy. /: Cupi-cup, cupi-cup, žalude naň hádže dub. :/ 2. Priletela sojka z doliny, vraj má celkom čerstvé noviny. /: Škreky-škrek, škreky-škrek, oženil sa s jedľou smrek. :/ 3. Vyčkávala líška zopár dní na sliepky pri starej horárni. /: Šuchy-šuch, šuchy-šuch, takmer prišla o kožuch. :/ 4. Čo to kmotru straku napadlo? Ukradla si kdesi zrkadlo. /: Cheche-krá, cheche-krá, teraz sa v ňom obzerá. :/ 5. Kukulienka ráno spod buka, dvakrát pekne deťom zakuká: /: Kuku-kuk, kuku-kuk a už viacej ani muk. :/

24 Prediktabilná kniha „V LESE“
Deti si „čítajú“ knihu, vnímajú grafickú podobu slova v texte,

25 Prezentáciu spracovala:
Ľudmila ZDROJ: Vrabček Hry, piesne a riekanky


Stáhnout ppt "Zvieratká na jeseň Plán MŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google