Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingový mix Ing. Katarína Ujháziová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingový mix Ing. Katarína Ujháziová"— Transkript prezentace:

1 Marketingový mix Ing. Katarína Ujháziová
podniková ekonomika II. ročník Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ OA Rožňava – moderná škola ITMS kód Projektu

2 Obsah Definícia pojmu marketingový mix „4P“
Produkt – podstata, úrovne, klasifikácia Cena – význam, faktory Propagácia – jej nástroje Distribúcia Zdroje použitej literatúry Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

3 Definícia pojmu Označuje sa ako tzv. „4 P“:
Marketingový mix zahŕňa 4 hlavné nástroje marketingu, ktoré slúžia na uskutočňovanie dlhodobých aj krátkodobých zámerov firmy. Označuje sa ako tzv. „4 P“: Product (produkt, výrobok), Price (cena), Promotion (propagácia), Place (distribúcia). Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

4 Produkt (product) Produkt je všetko, čo sa na trhu ponúka na používanie alebo na spotrebu a má schopnosť uspokojiť potrebu zákazníka. Každý produkt sa skladá z viacerých zložiek, ktoré prispievajú k spokojnosti zákazníka, má 3 úrovne: jadro produktu – jeho úžitok, vlastný produkt - kvalita, dizajn, značka, rozšírený produkt – servis, záruka... Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

5 Úrovne produktu

6 Klasifikácia produktov
ProduktPPprodukti Produkty propro pto Produkty krátkodobej spotreby Spotrebný tovar Podľa typu zákazníkov Podľa životnosti Produkty dlhodobej spotreby Kapitálové statky

7 Spotrebné statky podľa doby životnosti a materializovateľnosti:
tovar krátkodobej spotreby – chlieb, mlieko, mydlo..., tovar dlhodobej spotreby – stroje, odevy, elektronika..., služby – strihanie vlasov, opravy, doprava... Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

8 z pohľadu marketingu tovar základného dopytu – ide o tovar častej potreby: tovar dennej potreby – nakupovaný pravidelne (chlieb, mlieko...), impulzívne nakupovaný tovar – umiestnený pri pokladniach (cukrovinky, nanuky...), tovar nakupovaný z núdze (dáždniky pri búrke).

9 tovar príležitostného dopytu – tovary a služby občasnej spotreby, pri ich kúpe porovnávame cenu, kvalitu, vyhotovenie, ide o drahší tovar (odevy, elektronika, nábytok), tovar zvláštneho dopytu – luxusný tovar, ktorý má výnimočné vlastnosti alebo je nositeľom známej značky, neuvažovaný tovar – o takomto tovare nie je spotrebiteľ bežne informovaný alebo za bežných okolností neuvažuje o jeho kúpe (encyklopédie, CD kolekcie...)

10 Kapitálové statky – predmety predávané jednotlivcom a organizáciám na ďalšie spracovanie, na použitie alebo na podnikanie slúžia na výrobu spotrebných statkov alebo ďalších kapitálových statkov, od spotrebných statkov sa líšia účelom, na ktorý sa používajú. Pr. osobné auto, ktoré sa používa v podnikaní na služobné cesty, je kapitálový statok, osobné auto, s ktorým ide rodina na dovolenku je spotrebným statkom.

11 Materiál a suroviny výrobkové materiály – stávajú sa súčasťou výrobku, teda základný a pomocný materiál (napr. drevo a lak pri výrobe nábytku), technologické materiály – podnikové prevádzkové materiály (napr. vykurovacie oleje a mazadlá).

12 Polovýrobky – podieľajú sa na kompletizácii výrobku vo vlastnom výrobnom zariadení (napr. súčiastky, konštrukčné diely), Obchodné tovary – v pôvodnej nezmenenej podobe sa stávajú súčasťou ďalšieho predaja (napr. rádio namontované výrobcom auta), Zariadenia – opotrebúvajú sa postupne a svoju hodnotu odovzdávajú do hodnoty novovytvoreného výrobku (napr. stroje, stavebné zariadenia)

13 Cena (price) - má pre rôzne subjekty rôzny význam:
z makroekonomického hľadiska – uvádza do rovnováhy dopyt a ponuku, pre spotrebiteľa – predstavuje množstvo finančných prostriedkov, ktorých sa musí vzdať, ak chce získať inú hodnotu – tovar alebo služby, pre výrobcu i predajcu – kľúčové rozhodnutie, ktoré ovplyvňuje ďalšiu činnosť podniku; je jediným nástrojom marketingu, ktorý vytvára príjmy.

14 Celkovú stratégiu podniku, a tým aj ceny ovplyvňujú faktory:
interné – marketingové ciele (prežitie, zisk, podiel na trhu, kvalita produktu, vyradenie konkurencie), marketingový mix (4P), náklady ako dolná hranica ceny, organizácia cenotvorby. externé – typ trhu, dopyt, konkurencia, ostatné faktory.

15 Propagácia (promotion)
jej cieľom je informovať o výrobku a presvedčiť potenciálnych spotrebiteľov o výhodnosti kúpy. Hlavné nástroje propagácie: reklama – rozširovanie oznamov o výrobku prostredníctvom masmédií, podpora predaja – krátkodobé podnety, ktoré zvyšujú predaj výrobkov alebo služieb (vzorky, kupóny, prémie, výherné lotérie, ochutnávky...),

16 public relations – vytváranie dobrých vzťahov s verejnosťou, tvorba imidžu a odvracanie nepríjemných príhod a klebiet, ktoré firme značne škodia, osobný predaj – ústna konverzácia s jedným alebo viacerými potenciálnymi kupujúcimi; najúčinnejší nástroj propagácie (obchodní zástupcovia).

17 Distribúcia (place) jej cieľom je výber miesta, kde sa budú výrobky predávať a výber spôsobu dopravy ku konečnému spotrebiteľovi.

18 Zdroje použitej literatúry
Hartmanová, E., Kyseľová A.: Marketing I. Bratislava, SPN, 2008. Kolektív autorov: Podniková ekonomika pre 2. ročník. Rožňava, Obchodná akadémia, 2007.


Stáhnout ppt "Marketingový mix Ing. Katarína Ujháziová"

Podobné prezentace


Reklamy Google