Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Ženy ženám „Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Ženy ženám „Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“"— Transkript prezentace:

1 Projekt Ženy ženám „Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“
Bratislava Ing. Daniela Konečná Konferencia: Príbehy žien, ktoré zažili domáce násilie (a odborníkov, ktorí im pomáhali)

2 Členská základňa ÚMC Cieľová skupina:
Materské a rodinné centrá, teda rodičia s deťmi 0-6rokov Počet členov: 59 Počet sympatizantov: 14

3 Osvetové kampane VSTÚPTE S DIEŤAŤOM

4 Míľa pre mamu 1609 metrov pre svoju mamu
Poďakovanie za dobrovoľnícku prácu žien - matiek v materských a rodinných centrách, ktoré počas svojej rodičovskej dovolenky nezištne pomáhajú svojej komunite, vytvárať bezpečný priestor pre rodiny s malými deťmi.

5 Medzinárodný deň materských centier 10.10.
Deň otvorených dverí materských centier Víkendový pobyt pre členky Únie materských centier – zameraný na oddych, teambuilding a skupinovú supervíziu ako prevenciu syndrómu vyhorenia

6 - Vytvoriť poradenské centrum na uskutočňovanie preventívnych opatrení pri násilí páchaného na ženách a deťoch - Uskutočniť širokú osvetu o probléme domáceho, rodovo podmieneného násilia a jeho vplyvu na deti v materských centrách na Slovensku Hlavný cieľ projektu:

7 Čiastkové ciele: Vyškoliť pracovníčky poradenského centra cez základný školiaci modul a nadstavbové moduly na priamu identifikáciu problémov. Uskutočniť osvetu v otázke násilia, páchaného na ženách naštartovaním verejného spoločenského diskurzu o tejto téme. Rozvinúť diskusiu v materských centrách po celom Slovensku, spustiť v nich informačnú kampaň, na lepšiu identifikáciu páchaného násilia na ženách a ich deťoch. Zosieťovanie a prepájanie organizácií vytvorením „organizačného pavúka“ na zachytenie problému a posúvanie ich k odborníkom.

8 Význam projektu v MC/RC
Sú to miesta, kde môžu ženy nájsť oporu, pochopenie a pomoc v ťažkých situáciách. Sú to bezpečné miesta na zdieľanie osobných starostí, čo predpokladá lepšie odčítanie domáceho násilia páchaného na ženách a deťoch Sú to miesta prvotného kontaktu, kde by mohli tieto ženy nájsť potrebné informácie, aj keď prioritne nenavštívia centrum za účelom hľadania pomoci v takejto situácii Ženy potrebujú cítiť bezpodmienečné prijatie a dôveryhodnosť osoby, ktorej sa zverujú. Je dôležité, aby ženy mohli v materských centrách nájsť informácie potrebné pre vysporiadanie sa s domácim násilím,

9 Celospoločenský význam
Materské/rodinné centrá sa budú môcť konkrétnejšie identifikovať v poskytovaní sociálnych služieb a sociálno-právnej kurately Zvýšia svoje postavenie voči centrám vznikajúcim za účelom poskytovania komerčných služieb MC/RC budú môcť rozšíriť svoju pôsobnosť na poli poskytovania preventívnych služieb

10 Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
Supported by a grant form Norway. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Co-financed by the States Budget of the Slovak Republic. Programová oblasť: Program SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie Názov projektu: Poradenské centrum Ženy ženám Prijímateľ: Únia materských centier Realizácia: október október 2016 Číslo projektu: DGV03009 Projektová zmluva: 1013/2015

11 Ďakujem za pozornosť Kontakt: Daniela Konečná
0915/930833


Stáhnout ppt "Projekt Ženy ženám „Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“"

Podobné prezentace


Reklamy Google