Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentálny audit a audit bezpečnostného systému

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentálny audit a audit bezpečnostného systému"— Transkript prezentace:

1 Environmentálny audit a audit bezpečnostného systému
7. Prednáška

2 Environmentálny audit a jeho kroky
Audit bezpečnostného systému

3 Environmentálny audit
Hlavným cieľom auditu je zistiť, či EMS je v súlade s požiadavkami ISO a či je riadne zavedený a udržiavaný Postup vykonávania environmentálneho auditu na úrovni podniku možno rozdeliť do štyroch základných krokov: Iniciovanie auditu Príprava auditu Vykonanie auditu Vypracovanie správy o audite

4 Iniciácia auditu Definovať ciele auditu Vymenovať vedúceho auditu
Definovať hranice a kritériá auditu Preveriť predchádzajúcu dokumentáciu Vybrať audítorský tím

5 Príprava auditu Pripraviť audítorský plán Vymenovať audítorský tím
Pripraviť pracovnú dokumentáciu

6 Vykonanie auditu Uskutočniť operačnú poradu Zber údajov
Preštudovať výsledky auditu Uskutočniť záverečnú poradu

7 Vypracovanie správy z auditu
Pripraviť audítorskú správu Ukončiť audit

8 Audit bezpečnostného systému
Bezpečnostný audit Je špecifickou kontrolou v rámci systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000:2008 pre činnosť bezpečnostného systému V súlade s citovanou normou sa uplatňuje: Interný audit Externý audit

9 Základné princípy bezpečnostného auditu
Nezávislosť Odborná spôsobilosť Komplexnosť Preukázateľnosť záverov Personálna bezpečnosť Dodržanie technických noriem Kvalita výberu, prípravy, kontroly, hodnotenia a celkového vedenia pracovníkov fyzickej ochrany s dôrazom na personálnu bezpečnosť Rozsah, kvalita, realizácia a kontrola dodržiavania režimových opatrení Kvalita organizačných opatrení Uplatňovanie systému manažérstva kvality Realizácia ďalších požiadaviek vzhľadom na špecifiku chráneného objektu

10 3. Komplexnosť znamená zameranie auditu  na celý bezpečnostný systém, tzn. na všetky subsystémy: v rámci štruktúry ochrany ochrana majetku, ochrana osôb, ochrana informácií podľa prostriedkov ochrany technické zabezpečovacie prostriedky režimová ochrana a organizačné opatrenia fyzická ochrana personálna, administratívna a informačná bezpečnosť

11 4. Personálna bezpečnosť
overenie bezpečnostnej spoľahlivosti audítora, vrátane záväzku mlčanlivosti Bezpečnostný audit sa môže vykonávať: v etape projektovania bezpečnostného systému – vstupný audit, po nainštalovaní bezpečnostného systému – výstupný audit ako forma prevzatia bezpečnostného systému, počas prevádzkovania bezpečnostného systému – bezpečnostný audit ako nástroj kontroly.

12 Orientácia bezpečnostného auditu
zhody použitých technických prostriedkov s požiadavkami bezpečnostných štandardov, noriem, odporúčaní výrobcov, kvality projektovej a prevádzkovej dokumentácie systému práce s ľudskými zdrojmi, so zameraním na ich riadenie a vedenie tak, aby sa eliminovali riziká prejavov vnútorných páchateľov efektívnosti poskytovania bezpečnostných služieb či už z pohľadu zákazníka (cena za poskytované služby), tak aj zo strany prevádzkovateľa bezpečnostnej služby (zisk).

13 8. Rozsah, kvalita, realizácia a kontola dodržiavania režimových opatrení
- s dôrazom na : vstupný/výstupný režim, materiálový a expedičný režim, prevádzkový režim, kľúčový režim.

14 9. Kvalita organizačných opatrení
- s dôrazom na: systém tvorba a obsah riadiacich dokumentov (organizačný poriadok,               pracovný poriadok, mzdový poriadok a i.) obsah, kvalita a reálnosť dokumentov pre organizáciu ochrany objektu (bezpečnostná smernica, smernice pre fyzickú ochranu majetku a objektov a i.), smernice pre technickú službu. smernice pre ochranu utajovaných skutočností a i.

15 10. Uplatňovanie systému manažérstva kvality
Súlad s normou STN EN ISO 9000 Súlad s normou STN EN ISO 9001 Súlad s normou STN EN ISO 9004 Súlad s normou STN EN ISO


Stáhnout ppt "Environmentálny audit a audit bezpečnostného systému"

Podobné prezentace


Reklamy Google