Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podobnost trojúhelníků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podobnost trojúhelníků"— Transkript prezentace:

1 Podobnost trojúhelníků
Věty o podobnosti trojúhelníků Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Věty o podobnosti trojúhelníků
Označují se podobně jako věty o shodnosti trojúhelníků. sss, sus, uu Označení věty zkratkou vyjadřuje, kterými údaji trojúhelníky porovnáváme.

3 Věta sss a´ : a = b´ : b = c´ : c = k
Každé dva trojúhelníky, které mají sobě rovné poměry délek všech tří dvojic odpovídajících si stran, jsou podobné. a´ : a = b´ : b = c´ : c = k C b A a c B

4 Věta sus a´ : a = b´ : b = k ´ ´ 
Každé dva trojúhelníky, které mají sobě rovné poměry délek dvou odpovídajících si stran a shodují se v úhlu jimi sevřeném, jsou podobné. a´ : a = b´ : b = k ´ A b ´ C c a B

5 Každé dva trojúhelníky, které se shodují ve dvou úhlech, jsou podobné.
Věta uu Každé dva trojúhelníky, které se shodují ve dvou úhlech, jsou podobné. ´ ´ A ´ b ´ c C a B

6 Podobnost trojúhelníků
Příklady

7 C G Q T1 T3 F B A T2 E M P T4 L O K Příklad 1
Najdi dvojice podobných trojúhelníků, zapiš podobnost a zkratku uvedené věty. C G Q 6 T1 5 T3 F B 6 A 4 T2 E 9 M 2,5 P 2 T4 L 7,5 O K 3

8  ABC ~  MKL (uu) OPQ ~  GEF (sss; k = 2/3)
Příklad 1 - řešení ABC ~  MKL (uu) OPQ ~  GEF (sss; k = 2/3) EFG ~  MKL (sss; k = 1/2) ABC ~  PQO ~  MKL ~  EFG

9 Dokažte, že jsou podobné každé dva rovnostranné trojúhelníky
Příklad 2 Dokažte, že jsou podobné každé dva rovnostranné trojúhelníky každé dva rovnoramenné pravoúhlé trojúhelníky. Řešení: každé dva rovnostranné trojúhelníky  věta sss o podobnosti  každé dva rovnoramenné pravoúhlé trojúhelníky  věta sus o podobnosti 

10 Pozor na odpovídající si strany!!!
Příklad 3 Trojúhelníky ABC a TUV mají strany délky a = 8,8 cm, b = 5,6 cm, c = 4,2 cm, t = 84 mm, u = 132 mm, v = 63 mm. Zjistěte, zda jsou podobné. Jestliže ano, určete poměr podobnosti a zapište tuto podobnost. Pozor na odpovídající si strany!!!

11  k = 1,5   ABC ~  UTV Příklad 3 - řešení u : a = 132 : 88 = 1,5
t : b = 84 : 56 = 1,5 v : c = 63 : 42 = 1,5  k = 1,5   ABC ~  UTV

12 Jsou tyto trojúhelníky podobné?
Příklad 4 Sestrojte trojúhelník ABC se stranami o délkách a = 8 cm, b = 6 cm, c = 7 cm; úhly tohoto trojúhelníku označte , , . Potom sestrojte trojúhelník A´B´C´ tak, aby platilo: ´´a´= ¾ a. Jsou tyto trojúhelníky podobné?


Stáhnout ppt "Podobnost trojúhelníků"

Podobné prezentace


Reklamy Google