Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HUSITSKÉ VÁLKY Název: VY_32_inovace_14 Vlastivěda-starší české dějiny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HUSITSKÉ VÁLKY Název: VY_32_inovace_14 Vlastivěda-starší české dějiny"— Transkript prezentace:

1 HUSITSKÉ VÁLKY Název: VY_32_inovace_14 Vlastivěda-starší české dějiny
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace HUSITSKÉ VÁLKY Název: VY_32_inovace_14 Vlastivěda-starší české dějiny Autor: Mgr. Martina Šímová Období: Leden 2012 Věková skupina: 4.ročník Tematická oblast: Vlastivěda Anotace: Seznámení se s obdobím Husitských válek, s jednotlivými bitvami a situací v zemi.

2 HUSITSKÉ VÁLKY Počátek za vlády Václava IV.
Církev velmi zbohatla a starala se spíše o to jak získat větší moc a bohatství, než aby sloužila bohu Prodávání odpustků Mezi kněžími byli i ti, kteří chtěli sjednat nápravu jako Mistr Jan Hus

3 JAN HUS Profesor na Karlově universitě Později vysvěcen na kněze
Psal spisy a kázal v Betlémské kapli v Praze Kázal proti církvi a ta poznala, že by pro ní mohl být nebezpečný Kvůli Husovi byl v Praze vyhlášen zákaz církevních obřadů Hus proto odjel na venkov V roce 1414 přijal Jan Hus pozvání na církevní sněm do Kostnice

4 JAN HUS Hus pozvání přijal v tom domnění, že buď církevní představitelé přesvědčí nebo že skončí jako kacíř Po příjezdu byl zajat a uvězněn Odsouzen jako kacíř 6. července 1415 upálen

5 POČÁTEK HUSITSKÝCH VÁLEK
Lidé hlásící se k učení Mistra Jana Husa se jmenovali husité Symbol husitství byl kalich 30. července 1419 – první pražská defenestrace – počátek husitských válek Zikmund Lucemburský neuznán za krále – český stát do roku 1436 bez panovníka

6 HUSITSKÉ SVAZY Táborité – sídlo v Táboře
Orebité – sídlo v Hradci Králové Pražané – sídlo v Praze

7 JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA Stál v čele husitského vojska
Přijal Husovo učení a stal se hejtmanem Nikdy nebyl poražen Zemřel roku 1424 Husitská vojska po něm převzal Prokop Holý

8 KŘIŽÁCKÉ VÝPRAVY Byly vyhlašovány papežem proti nepřátelům katolické víry Všech pět křižáckých výprav proti husitům skončili výhrou husitů

9 HUSITSKÉ BITVY 1420 – bitva u Sudoměře 1420 – bitva na Vítkově hoře
1426 – bitva u Ústí nad Labem 1427 – bitva u Tachova 1431 – bitva u Domažlic 1434 – bitva u Lipan

10 HUSITSKÉ VOJSKO Velitelé husitského vojska se jmenovali hejtmani
Vozová hradba Ručnice Cepy, sudlice, kopí Významné postavení měli také kněží

11 Cepy Vozová hradba Sudlice

12 BITVA U SUDOMĚŘE Bitva u Sudoměře je známá tím, že zde husité dokázali porazit několikanásobně větší vojsko, než byli oni sami Husité vypustili rybník a upevnili se na jeho okraji

13

14 BITVA U DOMAŽLIC V této bitvě před husity křižáci doslova utíkali, když husité začali zpívat jejich pověstnou píseň Ktož sú boží bojovníci. Vůdce křižáků kardinál Cesarini, prý dokonce při útěku ztratil svůj klobouk

15 BITVA U LIPAN V bitvě u Lipan podlehla táborská a sirotčí vojska vojskům husitského panstva, pražským měšťanům a katolickým panským vojskům Padl zde i Prokop Holý Husitské vojsko tak zaniklo Konec husitského hnutí Zikmund Lucemburský uznán českým králem

16 Basilejský koncil Počátek roku 1433-1449
Jednání mezi husity a katolíky 1436 – uznána basilejská kompaktáta – dohoda mezi husity a koncilem

17 Použité prameny Dostupné z internetu:
Obr. 1 –Krajane.radio.cz [online] [cit ]. Češi ve světě - Velká Británie. Dostupné z WWW: < Obr. 2 - Husitstvi.cz [online] [cit ]. Druhý život husitství. Dostupné z WWW: < Obr. 3 – Malotridka.ic.cz [online] [cit ]. Husité a husitské války - historické obrázky. Dostupné z WWW: < Obr. 4 - Jcnews.cz [online] [cit ]. Husitské osobnosti. Dostupné z WWW: < Obr. 5 - Panovnici.estranky.cz [online] [cit ]. Křížové výpravy. Dostupné z WWW: < Obr. 6 - Lovecpokladu.cz [online] [cit ]. Po stopách Templářských rytířů II. Dostupné z WWW: < Obr. 7 - Zamky-hrady.eu [online] [cit ]. Bitva u Sudoměře Dostupné z WWW: < Obr. 8 - History-if.blog.cz [online] [cit ]. Husitské války. Dostupné z WWW: < Obr. 9 - Wagner.bitva.cz [online] [cit ]. Zbraně chladné. Dostupné z WWW: < Obr Wagner.bitva.cz [online] [cit ]. Zbraně chladné. Dostupné z WWW: < Obr. 11 – Svornost.com [online] [cit ]. Kalendárium: 25. březen 1420 – Bitva u Sudoměře. Dostupné z WWW: < Obr. 12 – Jiznicechy.org [online] [cit ]. SUDOMĚŘ. Dostupné z WWW: < Obr. 13 – Hussitesriding.blog.cz [online] [cit ]. Bitva u Domažlic. Dostupné z WWW: <

18 Použitá literatura: Vlastivěda 4. Brno : NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., Autor: PaeDr. Iva Stříbrná a kolektiv, Husitské války, s. 47. Dějepis2. Praha : Pedagogické nakladatelství, Autor: prof.PhDr. Petr Čornej, Husitská revoluce a její důsledky, s. 160.


Stáhnout ppt "HUSITSKÉ VÁLKY Název: VY_32_inovace_14 Vlastivěda-starší české dějiny"

Podobné prezentace


Reklamy Google