Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DUM (digitální učební materiál)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DUM (digitální učební materiál)"— Transkript prezentace:

1 DUM (digitální učební materiál)
Anotace Husitské hnutí Autor Zdena Volhejnová Jazyk čeština Očekávaný výstup Shrnutí a opakování Speciální vzdělávací potřeby žádné Klíčová slova Jan Hus, husité, kazatelé Druh učebního materiálu prezentace Druh interaktivity výklad Cílová skupina žák Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání-1.stupeň Typická věková skupina – 10 let Celková velikost kB

2 Husitské hnutí

3 DOBA PŘEDHUSITSKÁ velké rozdíly mezi chudými a bohatými
šlechta: feudálové x zemané města: patriciové x chudina vesnice: sedláci x chalupníci, chudina církev: bohatá (platby za církevní obřady, desátky, odpustky, dary od feudálů) proti tomu reformátoři – upozorňují, že církev nežije podle Bible kazatelé: Jan Milíč učenci: Matěj z Janova

4 Mistr Jan Hus Narozen asi roku 1371 Husinec u Prachatic
studoval na Pražské univerzitě 1409 – Václav IV. vydal Kutnohorský dekret (změna poměru hlasů na univerzitě ve prospěch Čechů) kazatel v Betlémské kapli – česká kázání proti odpustkům (podle Angličana Jana Wiklefa) 1412 – roztržka s pražským arcibiskupstvím vrcholí dán papežem do klatby, nad Prahou vyhlášen interdikt = v Praze se nesmí konat žádné církevní obřady => odchod Husa z Prahy na Kozí hrádek

5 díla: Postila, Dcerka, Knížky o svatokupectví
úprava českého pravopisu - ˇ, ´ 1414 – církevní koncil v Kostnici - snaha odstranit papež. rozkol - Hus pozván – obhajoba svých prací - obviněn z kacířství – upálen 1416 – upálen v kostnici Jeroným Pražský

6 Počátky husitské revoluce
husité = přívrženci myšlenek mistra Jana Husa symbol kalicha - přijímání pod obojí (víno i hostie) 1419 – stále rostoucí rozpory mezi husity a katolíky – 1. pražská defenestrace srpen 1419 – umírá Václav IV. (nastoupit má Zikmund)

7 1420 – bitva u Sudoměře – na hrázi 2 rybníků
1420 –založení Tábora – společnost, kde jsou si všichni rovni, společný majetek (odevzdáván do kádí), 4 hejtmani – jeden z nich Jan Žižka 1420 – bitva u Sudoměře – na hrázi 2 rybníků – 1. křížová výprava (vedená Zikmundem), bitva na Vítkově – bitva u Vyšehradu - Zikmund odtáhl z Čech 1421 – sněm v Čáslavi - Zikmund sesazen z trůnu - nová vláda – poprvé i měšťané - 4 artikuly české

8

9 Husitské válečnictví husité – lidé s válečnými zkušenostmi, ale často i bez nich vysoká vojenská morálka – kázeň => Žižkův vojenský řád zbraně – upravené nářadí – kosy, cepy využití přírodního terénu – voda, kopce, lesy vozová hradba – 1 vůz = mužů dělostřelectvo, lehká jízda, cestáři, pěchota jednohlasný zpěv – zastrašení nepřítele taktika boje: defenzivní – útok nepřátel na vozovou hradbu vyráží proti útoku – otevření vozové hradby rychlé a daleké pronásledování nepřítele

10 Husitská vítězství husitská šlechta – zabrala církevní majetek = spokojena husitská města: městské svazy - táborský (radikálové) - pražský (umírnění) => rozpory mezi husitskými skupinami Jan Žižka – odpůrce šlechty – 1423 odchod z Tábora do východních Čech 1422 – 2.,3. KV – u Kutné Hory a Něm. Brodu – umírá Žižka u Přibyslavi => * sirotci – vedl Prokop Holý 1426 – bitva u Ústí nad Labem 1427 – 4. KV – bitva u Tachova 1431 – 5.KV – bitva u Domažlic – kardinál Cesarini Rozšiřování myšlenek: spanilé jízdy = Slovensko, Balt, Polsko manifesty

11 Výsledky husitského hnutí
1431 – koncil v Basileji vyřešení husitské otázky 1433 – české poselstvo – Prokop Holý v čele => chtěli uznání 4 pražských artikul církev tajně vyjednávala s umírněními husity v Čechách – bitva u Lipan umírnění x radikálům radikálové poraženi

12 1436 – přijetí Basilejských kompaktát
1. přijímání pod obojí 2. šlechta si ponechá církevní majetek Zikmund českým králem 1437 – boje o Sion – poslední útočiště husitů, poraženi (poslední husita Jan Roháč z Dubé) význam:vzniká kališnická církev, čeština - úřední jazyk x ztráta postavení Čech ve světě Petr Chelčický odsuzuje násilí a vykořisťován zakladatel Jednoty bratrské


Stáhnout ppt "DUM (digitální učební materiál)"

Podobné prezentace


Reklamy Google