Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metadatová popisná schémata a rozvoj nových formátů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tvorba tohoto kurzu byla financována.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metadatová popisná schémata a rozvoj nových formátů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tvorba tohoto kurzu byla financována."— Transkript prezentace:

1 Metadatová popisná schémata a rozvoj nových formátů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tvorba tohoto kurzu byla financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita a z rozpočtu Hlavního města Prahy. Název projektu: Modernizace bakalářského programu Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36231.

2 Úvod metadata jsou strukturovaná data popisující informační zdroj administrativní popisná ochranná technická...

3 Dublin Core - DC 15 prvků nejčastější popisné schéma velmi snadné i pro laiky

4 pokr. název- název zdroje tvůrce- primární odpovědnost – jakýkoliv původce; jakákoliv role předmět - téma zdroje popis- textový popis obsahu zdroje vydavatel- entita odpovědná za zveřejnění zdroje datum- jakékoliv datum asociované se vznikem nebo dostupností zdroje typ- žánr, typologie obsahu zdroje

5 pokr. formát- fyzické nebo digitální provedení zdroje identifikátor- jednoznačná identifikace zdroje zdroj- odkaz na další zdroj, z něhož současný vychází jazyk vztah- vztah k dalšímu zdroji pokrytí- týká se obsahu zdroje – zeměpisné nebo časové pokrytí práva- práva ke zdroji

6 Kvalifikovaný DC rozšíření patnácti prvků přidáno: –zjemnění prvků –kódovací schémata

7 pokr. např.: Název –alternativní Jazyk –ISO 639-2 Předmět –LCSH, Mesh, DDC...

8 MODS vyvinut jako bibliografický metadatový formát v XML menší množina prvků než v MARC 21 více než v DC srovnávací tabulky různých formátů

9 pokr. http://www.loc.gov/standards/mods/ titleInfo name typeOfResource genre originInfo language physicalDescription abstract tableOfContents

10 pokr. targetAudience note subject classification relatedItem identifier location accessCondition part extension recordInfo

11 MADS http://www.loc.gov/standards/mads/ mapování: –http://www.loc.gov/standards/mads/mads- mapping.htmlhttp://www.loc.gov/standards/mads/mads- mapping.html

12 Administrativní a strukturální metadata

13 Dělení popisná administrativní –metadata práv –ochranná metadata –technická metadata strukturální

14 Administrativní m. slouží: –administrátorům systémů –automatizovaným systémům mohou se v některých prvcích křížit s popisnými m. –identifikátory –údaje o zpřístupnění –copyright

15 Technická m. technické vlastnosti digitálních objektů –formáty –vlastnosti obrazu (komprese) –vlastnosti zvuku –velikost souboru vznikají téměř kompletně automaticky MIX pro obrazová data audioMD pro zvukové soubory video MD pro video soubory...

16 Ochranná metadata m. dokumentující původ, historii objektu (včetně aktualizací), vztahy s jinými digi objekty, HW a SW prostředí pro zobrazení objektů př. PREMIS

17 Metadata práv duševní vlastnictví digi objektu povolení, omezení přístupu PREMIS METSrights

18 Strukturální m. kontejnerového typu METS, MASTER+ struktura a vztahy mezi digi objekty tvořícími komplexní digi objekt slouží k zobrazení uživatelské verze, i pro jeho správu

19 METS kořenový element hlavička popisná metadata administrativní metadata seznam souborů dokumentu strukturální mapa strukturální linky modely chování

20 administrativní sekce lze využít schémata audioMD, videoMD některé sekce u METS definovány vlastní využít lze ale též PREMIS, MIX apod.

21 PREMIS METS a PREMIS – symbióza přesto některé prvky překryv (identifikace, formát, velikost)

22 MIX - zákl. technická metadata o digitálním objektu – formát, velikost, kontrolní součet - údaje o skenovacím přístroji, kameře, použitém SW, nastavení (clona apod.) - informace nutné pro zobrazení objektu a kontrolu jeho kvality, např. rozměry, počty bitů, komprese, barevné nastavení - změny na objektu, na jakém SW a HW byly provedeny

23 Česká metadatová popisná schémata

24 ČR http://www.evskp.cz/standardy/evskp/ http://nusl.techlib.cz

25 Library linked data úvod do propojených dat http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/myna.h tmhttp://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/myna.h tm knihovní propojená data http://knihovna.nkp.cz/knihovna132/132072.htm

26 Výměnný formát vs. katalogizační pravidla vzájemné ovlivnění – M21 vychází z AACR naopak výměnné formáty umožnily vznik autoritních záznamů selekční pole – nakladatelské údaje – pouze popisná data

27 Nový výměnný formát založen na principu propojených dat propojená data – publikační model pro zveřejňování strukturovaných dat na webu – nejsou interním formátem BIBFRAME – Library of Congress stále se vyvíjí

28 pokr. princip formátů propojených dat je postaven na jednoznačné identifikaci věcí či zdrojů pomocí URI záznam je čitelný především pro strojové zpracování na rozdíl od běžných bibliografických záznamů každý zdroj (entita) či vlastnost je jednoznačně identifikována pomocí URI v ontologii BIBFRAME

29 Srovnání konceptuálních modelů FRBR a základního modelu entit BIBFRAME Tvůrčí dílo – zdroj odrážející konceptuální základ katalogizovaného zdroje. Z hlediska modelu FRBR má nejblíže k entitám dílo a vyjádření. Instance – individuální, hmotné provedení díla. Z hlediska modelu FRBR má nejblíže k entitám provedení a jednotka. Autorita – je zdroj reflektující klíčové autoritní koncepty. Definicí se blíží k entitám druhé a třetí skupiny podle FRBR. Jako podtřídy třídy Autorita jsou jmenovány: Agent, Místo, Časový koncept, Téma. Podtřídou podtřídy Agent jsou pak definovány: Rodina, Jurisdikce, Akce, Organizace, Osoba. Anotace – zdroj prohlubující naši znalost o jiném zdroji. Třída je využívána k vyjádření např. k názoru o zdroji – recenze, k připojení specifických údajů jednotky – např. signatury; umožňuje uvedení dalších údajů o jednotce (provedení) – např. výtvarná úprava obálky, obsah díla, resumé.

30

31 srovnání nakladatel – autorita anotace - recenze, resumé, obálky knih, obsah děl

32 Ukázka http://www.loc.gov/bibframe http://bibframe.org/tools/


Stáhnout ppt "Metadatová popisná schémata a rozvoj nových formátů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tvorba tohoto kurzu byla financována."

Podobné prezentace


Reklamy Google