Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku. Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu. Mapa kolejí na železniční stanici..

3

4 1) DOPRAVNÍ  mezi tyto procesy řadíme veškeré operace k zajištění jízdy vlaků a posunujících dílů v železničních stanicích  různé jsou v mezilehlých, úsekových či seřaďovacích stanicích a jsou závislé zejména na technickém vybavení dané stanice, zabezpečovacím zařízením a obsluhujícím personálem 2) PŘEPRAVNÍ  mezi tyto procesy patří veškeré přepravní úkony mezi přepravcem a dopravcem  příjem zásilek k přepravě, uzavření přepravní smlouvy, organizace nakládky, vykládky a překládky, platební styk s přepravci, organizace nástupu a výstupu cestujících, odbavení, sjednání zvláštních přepravních ujednání či vyřízení reklamací

5 Stanovují postupy při odbavování vlaků a organizování posunu, jakož i návaznosti jednotlivých úkonů. Sestavují se jako součást základní dopravní dokumentace pro organizování činností jednotlivých železničních stanic. Účelem je stanovení sledu a popis prováděných úkolů při zajištění činností v dopravním a přepravním provozu s cílem zajistit bezpečnost a plynulost provozu a bezpečnost zaměstnanců tak, aby potřebné úkoly byly zvládnuty v žádoucím čase s efektivním vynaložením všech potřebných a dostupných prostředků.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Technologická činnost se zpravidla vykonává v samostatných obvodech železniční stanice, nazývaných nádraží. Nádraží jsou k této činnosti vybavena odpovídajícím zařízením.

19 a) osobní nádraží samostatná kolejová skupina nebo dopravně oddělená část železniční stanice, určená a vybavená převážně pro zajišťování přepravy cestujících, cestovních zavazadel, spěšnin a kurýrních zásilek b) odstavné nádraží kolejiště sloužící k odstavování osobních vozů, kde se vozy čistí, vyzbrojují (vodou, hygienickými potřebami apod.), opravují se a sestavují se z nich vlaky osobní přepravy

20 c) seřaďovací nádraží kolejiště sloužící pro rozřaďování a sestavování souprav nákladních vlaků d) nákladové nádraží obvod železniční stanice určený pro přepravní manipulace nebo ložné manipulace e) překládkové nádraží obvod železniční stanice určený pro překládku zásilek z vozu do vozu téhož rozchodu nebo pro přímý styk dvou na sebe navazujících přeprav při překládce

21  1.Vyjmenuj technologické procesy v železniční stanici?  2.Vyjmenuj koleje ve stanicích?  3.Vyjmenuj obvody železničních stanic?  4.Popiš odstavná nádraží?

22 ŽEMLIČKA, Zdeněk; MYNAŘÍK, Jaroslav. Doprava a přeprava 1. díl. Praha: Nadatur, 2008, ISBN 80-7270-030-8 (BROŽ.). ŠIROKÝ, Jaromír. Základy technologie a řízení dopravy, Vyd. 1. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2007, ISBN 978-80-7194-983-1 (BROŽ). Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google