Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IONTY. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Autor: Mgr. Jitka Vystavělová Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/ Datum: Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IONTY. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Autor: Mgr. Jitka Vystavělová Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/ Datum: Název."— Transkript prezentace:

1 IONTY

2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Autor: Mgr. Jitka Vystavělová Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 20. 9. 2012 Název : VY_32_INOVACE_18_CH_Ionty Téma: Ionty Anotace : Prezentace do chemie určená ke shrnutí učiva ionty, kombinuje poznávací dovednosti s rozvojem logického myšlení, v materiálu jsou použita doplňovací cvičení, rozvíjí schopnost vnímat údaje v uceleném přehledu Věková skupina: 8., 9. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Přílohy: zdroje materiálů, řešení

3 I ONTY  Elektricky nabité částice chemických látek  Vznikají odevzdáním nebo přijetím valenčních elektronů  ionizační energie je energie potřebná k odstranění elektronu v podslupce atomu (čím je větší, tím jsou vnější elektrony pevněji vázány k atomu)  Schopnost atomu prvku přitahovat elektrony chemické vazby vyjadřuje elektronegativita

4 J AK IONTY VZNIKAJÍ Při rozpouštění molekuly rozpouštěné látky štěpí na ionty, roztoky jsou vodivé Při ionizaci plynu letící částice nárazem rozštěpí molekulu na ionty Při tření sklo – kladný náboj plast – záporný náboj

5 I ONTOVÁ VAZBA Přitažlivé síly mezi kationty a anionty Rozdíl elektronegativit sloučených prvků je větší než 1,7 Iontové sloučeniny – velký počet spojených částic, silné přitažlivé síly mezi částicemi, mají vysokou teplotu tání, jsou křehké +- +- +- -+ -+-+

6 K ATIONTY  Kladně nabité ionty  Atomy, části molekul, které odevzdaly elektrony  Mají v elektronovém obalu méně elektronů než původní atom  Odevzdávají obvykle tolik elektronů, kolik jich mají ve valenční vrstvě  Tvoří je kovy a vodík  Malá elektronegativita  Při elektrolýze putují ke katodě

7 A NIONTY  záporně nabité ionty  Atomy, části molekul, které přijaly elektrony  Mají v elektronovém obalu více elektronů než původní atom  Přijímají obvykle tolik elektronů, kolik jim chybí ve valenční vrstvě do 8  Tvoří je nekovy  velká elektronegativita  Při elektrolýze putují k anodě

8 P OROVNÁNÍ K – 1 e - → K + Mg – 2 e - → Mg 2+ Cl + 1 e - → Cl - S + 1 e - → S 2- KATIONANION

9 Ú KOL : D OPLŇ T ABULKU částiceProtonové číslo Počet protonů Počet elektronů Celkový náboj částice Ba Ba 2+ O O 2- Ti Ti 4+ N N 3-

10 N ÁZVOSLOVÍ Název prvku + přípona podle oxidačního čísla K + kation draselný Mg 2+ kation hořečnatý H 3 O + oxoniový kation NH 4 + amonný kation Název ( např. od kyseliny) + přípona ový Cl - anion chloridový SO 4 2- anion síranový KATIONANION

11 Ú KOL : N APIŠ SCHÉMA VZNIKU kation křemičitý kation stříbrný kation fosforečný kation vápenatý kation hlinitý kation osmičelý kation sírový kation manganistý

12 K ONTROLA Si – 4 e - → Si 4+ Ag – 1 e - → Ag + P – 5 e - → P 5+ Ca – 2 e - → Ca 2+ Al – 3 e - → Al 3+ Os – 8 e - → Os 8+ S – 6 e - → S 6+ Mn – 7 e - → Mn 7+

13 Ú KOL : N APIŠ VZOREC Anion sulfidový Anion dusičnanový Anion siřičitanový Anion hydrogenuhličitanový

14 Ú KOL : P ŘIŘAĎ NÁZEV MnO 4 - Br - O 2- CO 3 2- HSO 4 - NO 3 - BrO 2 2-

15 V YUŽITÍ IONTŮ Galvanické pokovování ionty kovu v roztoku se pohybují v elektrickém poli stejnosměrného proudu, vytváří se povlak na elektrodě kationty se na katodě redukují z roztoku a pokovují předmět tenkou vrstvou http://www.youtube.com/watch?v=i- VcyOkOmbc&feature=related Akumulátory http://www.youtube.com/watch?v=7TNzWECrYTA&feature=f vsr Ionexy měniče iontů se využívají při čištění vody (změkčování vody – odstranění Ca 2+, Mg 2+ )

16 Z DROJE Texty: vlastní práce autora Obrázky: www.office.microsoft.comwww.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "IONTY. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Autor: Mgr. Jitka Vystavělová Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/ Datum: Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google