Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_INOVACE_32_8_Vodič a izolant v elektrickém poli Číslo skupiny:3 Autor:Mgr. Radek Láník Vzdělávací oblast/Předmět/Téma:Člověk a příroda/Fyzika/Elektrické vlastnosti látek Druh učebního materiálu:Výuková prezentace Metodický list:ne Anotace:Materiál je určen pro žáky 8. ročníku. Popisuje chování vodiče a izolantu v elektrickém poli. Indukce a Polarizace. Ověřeno ve třídě:VIII.A Datum ověření: 22.4.2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum:Podpis:

2 VODIČ A IZOLANT V ELEKTRICKÉM POLI

3 obsahuje volné částice s elektrickým nábojem částice se pohybují neuspořádaně – v kovech jsou volné elektrony – v kapalinách jsou volné ionty – v plynech jsou volné elektrony nebo ionty ELEKTRICKÝ VODIČ

4 Kovový vodič Kladné ionty v krystalické mřížce (téměř nepohyblivé) Volně pohyblivé záporné elektrony

5 Vodič v elektrickém poli Kovový vodič není v elektrickém poli K vodiči přiblížíme kladně nabité těleso Neutrální vodič je přitahován ke kladně nabitému tělesu

6 Vodič v elektrickém poli Kovový vodič není v elektrickém poli K vodiči přiblížíme záporně nabité těleso Neutrální vodič je přitahován k záporně nabitému tělesu

7 ELEKTROSTATICKÁ INDUKCE děj, který umožňuje přitahovat nezelektrovaná vodivá tělesa působením elektrického pole se ve vodiči volné elektrony přesunou tak, že na jednom konci převládá záporný elektrický náboj a na druhém kladný náboj = elektrostatická indukce Neutrální vodič je přitahován k elektricky nabitému tělesu

8 neobsahuje volné částice s elektrickým nábojem nebo jich má velmi málo částice se nepřemísťují – dobrými izolanty jsou porcelán, sklo, většina plastů, dřevo, papír, za normálních podmínek i vzduch nebo jiné plyny ELEKTRICKÝ IZOLANT

9 Izolant v elektrickém poli Izolant není v elektrickém poli – tvoří ho neutrální atomy K izolantu přiblížíme kladně nabité těleso atom se působením el. pole tyče deformuje Neutrální izolant je přitahován ke kladně nabitému tělesu

10 Polarizace izolantu děj, který umožňuje přitahovat nezelektrovaná tělesa z izolantu působením elektrického pole dojde v atomech izolantu k posunutí elektronů a protonů – atomy se protáhnou. Na jednom konci izolantu převládá záporný elektrický náboj a na druhém kladný náboj = polarizace izolantu Neutrální izolant je přitahován k elektricky nabitému tělesu

11 Odkazy Použitý zdroj: není-li uvedeno jinak, vlastní práce autora


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google