Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Veronika Kubincová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_26_Test- Stát a národní hospodářství Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Veronika Kubincová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_26_Test- Stát a národní hospodářství Číslo."— Transkript prezentace:

1

2 Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Veronika Kubincová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_26_Test- Stát a národní hospodářství Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115 Anotace: Prezentace pro 9. ročník. Test, či desetiminutovka. Slouží k prověření získaných vědomostí z otázek Státu a národního hospodářství.

3 Stát a národní hospodářství

4 1)O jaký typ ekonomiky se jedná, když převládá soukromý sektor, o tom co se bude vyrábět rozhoduje trh na základě nabídky a poptávky? a)Příkazová b)Tržní c)Tradiční 2) Na jaké sektory dělíme národní hospodářství? a)primární, sekundární, terciární b)Prvotní, druhořadý c)nerozdělujeme

5 3) S jakou formou ekonomiky se setkáváme u nás? a) tradiční b) příkazová c) tržní 4) Co nepatří do výrobních odvětví národního hospodářství? a) pojišťovnictví b) zemědělství c) průmysl

6 5) Jak se jmenuje finanční plán státu na určité období, jde o finanční hospodaření státu. a)státní dluhopisy b)státní rozpočet c)národní finance 6) Když jsou ve státním rozpočtu výdaje nižší než příjmy, jedná se o… a)vyrovnaný rozpočet b)schodkový rozpočet c)přebytkový rozpočet

7 7) Co nepatří mezi nevýrobní odvětví Národního hospodářství? a) stavebnictví b) školství c) zdravotnictví 8) Když výdaje převyšují příjmy ve státním rozpočtu se jedná o … a)vyrovnaný rozpočet b)schodkový rozpočet c)přebytkový rozpočet

8 9) Rozdíl o který výdaje převyšují příjmy se nazývá? a) akcie b) deficit c) rozpočet 10) Který z rozpočtů je pro stát nejméně výhodný? a)schodkový b)vyrovnaný c)přebytkový

9 11)Co popisuji? Jsou hlavním zdrojem příjmů státu. Je to povinná platba do veřejného rozpočtu Platí se v pravidelných intervalech, penězi. a)dividenda b)akcie c)daně 12) Vyjmenuj alespoň 3 druhy daní.

10 13) Instituce zabývající se poskytováním finančních služeb se nazývají. a)pošty b)almužny c)banky 14) Co není pravda? Česká národní banka (ČNB) ….. a)není řízená státem b)dohlíží na finanční systém a činnost komerčních bank c)reguluje množství peněz v oběhu

11 15) Jak se nazývá vklad, kde si vložené peníze mohu vybrat až v předem stanoveném termínu. Je zde lepší úrok, než u běžného vkladu. a)netermínovaný vklad b)termínovaný vklad c)vklad do akcií

12 KONEC Zkontroluj si podpis Zadní seberou

13 1 – B 2 – A 3 – C 4 – A 5 – B 6 – C 7 – A 8 – B 9 – B 10 – A 11 - C 12 - Daň z příjmů, Daň z nemovitosti, Silniční daň, Daň dědická, darovací a při převodu nemovitosti, Daň z přidané hodnoty (DPH), Spotřební daně 13 – C 14 – A 15 - B

14 -Není-li uvedeno jinak je materiál dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic: JANOŠKOVÁ, D. a kol. autorů. Občanská výchova 9, Rodinná výchova 9, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-528-0. JANOŠKOVÁ, D., ONDRÁČKOVÁ, M.,ČABALOVÁ,D. Občanská výchova 9, Rodinná výchova 9, příručka pro učitele. 1st ed. Plzeň: Fraus, 2007. ISBN 978-80-7238- 529-4. Citováno dne 24.4.2012 DUM uložen na- http://dumy.cz/materialy/prehled


Stáhnout ppt "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Veronika Kubincová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_26_Test- Stát a národní hospodářství Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google