Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Newtonův gravitační zákon Autor: VY_32_INOVACE_1_1_8 Mgr. Jan Zach

2 Newton ů v gravita č ní zákon VY_32_INOVACE_1_1_8Autor: Mgr. Jan Zach Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zach.

3 Vlastnost všech těles gravitačního silového působení na jiná tělesa. I nejmenších částic jako atomy. Prostřednictvím něho působí hmotná tělesa gravitační silou na jiná hmotná tělesa. Zdrojem gravitačního pole jsou všechny hmotné objety. Gravitační pole: Na hmotnosti a vzdálenosti těles. Připomenutí:Na čem závisí velikost gravitační síly? Co je to gravitace? Jak? Čekáme že:

4 Newtonův gravitační zákon Na základě pozorování pohybu Měsíce kolem Země a planet kolem Slunce. Isaac Newton Každá dvě tělesa se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami F g a –F g opačného směru.  =6,67.10 -11 N.m 2.kg -2  …gravitační konstanta Velikost gravitační síly F g pro dvě stejnorodá tělesa tvaru koule je přímo úměrná součinu jejich hmotnosti m 1 a m 2 a nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti r jejich středů. m1m1 m2m2 Doplňte směr a velikost gr. síly mezi tělesy. Fg-Fg

5 Intenzitu gr. pole K v daném místě pole definujeme jako podíl gr. síly Fg, působící v tomto místě, a hmotnosti m tohoto bodu. Intenzita gravitačního pole K posouzení silového působení v různých místech gravitačního pole. [N.kg -1 ] Velikost intenzity v daném místě r >= R nezávisí na hmotnosti tohoto tělesa. Stejnorodé gr. pole stejnorodé koule (M, R). M R Fg r m K Největší intenzita je na povrchu, uvnitř koule se intenzita zmenšuje a ve středu je nulová. Intenzita ve výšce h nad Zemí.

6 podle II. Newtonova zákona Gravitační síla udílí tělesu o hmotnosti m zrychlení a g. Intenzita gr. pole v daném místě pole se rovná gr. zrychlení, které v tomto místě uděluje tělesu gr. síla. Velikost gr. zrychlení se s rostoucí výškou nad Zemí zmenšuje, největší je na povrchu. Dokažte, že jednotka K je stejná jako jednotka a g. [K] = N.kg - 1 = kg.m.s -2.kg -1 = m.s -2 Pozor!Proč?Země není inerciální vztažná soustava. Rotuje kolem své osy a kromě F g působí i F s =F o. a=

7 Směr F G označujeme jako svislý. F g je všude na povrchu stejná, F G NE!!! Výslednice těchto sil je tíhová síla F G. Jaký je rozdíl mezi F G a F g ? Podle II. N.Z. F G =m.g => způsobuje pohyb těles (volný pád). Vysvětlete!F G nemá stejnou velikost - F s se mění.  …zeměpisná šířka Určete Fs pro danou zeměpisnou šířku. Určete velikost r: r = R Z.cos  Určujeme pomocí:olovnice. F G = F g + F S

8 Tíhová síla a tíha tělesa Tíhová síla F G -vzniká působením tíhového pole Země projevuje se jako tlaková síla na podložku, tahová síla závěsu Tíha tělesa G - Kde je působiště F G ?Je v těžišti tělesa. Je ve styčné ploše tělesa s podložkou. (závěsem) Co je to beztížný stav? Znamená to, že na těleso nepůsobí gravitační síla F g ? Uveďte příklady takovéto síly. Kde je působiště G? Jen je její účinek vyrušen jinou silou působící na těleso. NE!!! Vztlaková Odstředivá síla Beztížný stav – tíha tělesa je nulová, neprojevují se účinky tělesa na jiná tělesa. Př.: Pilot letadla, člověk na katapultu, kosmonaut na oběžné dráze.

9 Téma sady: Mechanika I. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:Fyzika Tematický okruh:Newtonův gravitační zákon Anotace: Jedná se o prezentaci, ve které objasníme Newtonův gr. zákon a veličiny s ním spojené, odvodíme pro ně základní vztahy a závislosti. Materiál vysvětluje základní pojmy a vztahy a vytváří prostor pro samostatné zamyšlení žáků nad tématem Hlavním zdrojem informací je učebnice: FYZIKA pro gymnázia – Mechanika, RNDr. Milan Bednařík, CSc., doc. RNDr. Miroslava Šiková, CSc., ing. Petr Bujok Autor:Mgr. Jan Zach Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Newtonův gravitační zákon Jazyk:čeština Očekávaný výstup: Žák vysvětlí vztahy mezi fyzikálními veličinami, chápe význam gravitační síly pro vznik života, chápe rozdíl mezi silou gravitační a tíhovou, ví co je to stav bez tíže. Speciální vzděl. potřeby: Klíčová slova: gravitační pole, gravitační síla, intenzita gravitačního pole, tíha, stav bez tíže Druh učebního materiálu:prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:gymnaziální vzdělávání Typická věková skupina:16 -19 let Pokyny pro práci s materiálem: Prezentaci je možné využít jako výklad učiva na dané téma. V materiálu jsou začleněny otázky, které je možné využít formou frontálního opakování (připomenutí) známého učiva nebo jako podnět pro jeho ověřování. Vztahy mezi veličinami se žáci nejprve pokusí odvodit sami v průběhu prezentace, teprve pak je vztah zobrazen, většinou po kliknutí.


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google