Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název DUM: VY_32_INOVACE_XVI_1_12_Vzduch Šablona číslo : XVISada číslo: 1Pořadové číslo DUM: 12 Autor: Mgr.Lenka Dědečková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název DUM: VY_32_INOVACE_XVI_1_12_Vzduch Šablona číslo : XVISada číslo: 1Pořadové číslo DUM: 12 Autor: Mgr.Lenka Dědečková."— Transkript prezentace:

1 Název DUM: VY_32_INOVACE_XVI_1_12_Vzduch Šablona číslo : XVISada číslo: 1Pořadové číslo DUM: 12 Autor: Mgr.Lenka Dědečková

2 Anotace: Výklad učiva o vzduchu jako základní podmínce života, součásti neživé přírody. Složení vzduchu, význam a využití vzduchu, fotosyntéza, vzduch a ovzduší, pohyb vzduchu, teplota a rychlost vzduchu, znečišťování a ochrana. Očekávaný výstup: Žák umí vysvětlit význam vzduchu pro život na Zemi. Žák zná složení vzduchu, využití vzduchu, pojem ovzduší, pohyb vzduchu, teplotu a rychlost vzduchu. Žák umí vysvětlit fotosyntézu a možnosti ochrany vzduchu. Druh učebního materiálu: interaktivní Typická věková skupina: 9-11 let Klíčová slova: vzduch - základní podmínka života, složení, využití, ochrana Pomůcky a materiál: interaktivní tabule Potřebný čas pro výuku DUM: 40 min Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem: Žáci pracovali podle pokynů, procvičovali a upevňovali poznatky o tématu dle svých schopností prostřednictvím interaktivní tabule.

3 VZDUCH  je bezbarvý plyn  základní podmínka života  součást neživé přírody CO UŽ UMÍME

4 SLOŽENÍ VZDUCHU PAMATUJ!

5 KDE NAJDEME VZDUCH VE VODĚ V PŮDĚ

6 KYSLÍK NEZBYTNÝ PRO DÝCHÁNÍ PODPORUJE HOŘENÍ ZDROJEM KYSLÍKU JSOU ZELENÉ ROSTLINY

7 FOTOSYNTÉZA kyslík oxid uhličitý

8 OVZDUŠÍ SMĚS PLYNŮ (dusík, kyslík, oxid uhličitý a jiné plyny) PRACHOVÉ ČÁSTICE je všude kolem nás tvoří obal Země (tzv. ATMOSFÉRA) PAMATUJ! VODNÍ PÁRA

9 POHYB VZDUCHU TEPLÝ VZDUCH STOUPÁ STUDENÝ VZDUCH KLESÁ VZDUCH SE OTEPLUJE VZDUCH SE OCHLAZUJE POHYB = PROUDĚNÍ VZDUCHU VZNIKÁ OTEPLOVÁNÍM NEBO OCHLAZOVÁNÍM VZDUCHU

10 TEPLOTA VZDUCHU MĚNÍ SE PODLE ROČNÍCH OBDOBÍ MĚŘÍME TEPLOMĚREM MĚNÍ SE BĚHEM DNE Jaké znáš roční období. Vyjmenuj měsíce. Jaká část dne má nejnižší a nejvyšší teploty? Vysvětli. Jaké znáš druhy teploměrů? Použití.

11 RYCHLOST PROUDĚNÍ (VÍTR) VÁNEK VÍTR VICHŘICE

12 VYUŽITÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU LETADLA BALONY PTÁCI VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A MLÝNY DNES V MINULOSTI

13 ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VYSVĚTLI, JAK SI CHRÁNIT ZDRAVÍ !

14 OZÓNOVÁ DÍRA PLANETA ZEMĚ OCHRANNÝ OBAL ZEMĚ = OZON PORUŠENÝ OCHRANNÝ OBAL ZEMĚ VZNIKÁ ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK DO OVZDUŠÍ

15 OCHRANA ZDRAVÍ PŘED OZÓNOVOU DÍROU MAZAT SE KRÉMEM PROTI SLUNCEČNÍMU UV ZÁŘENÍ NEPOBÝVAT NA POLEDNÍM SLUNCI NEVYSTAVOVAT JEMNOU KŮŽI DLOUHODOBÉMU OPALOVÁNÍ

16 OCHRANA ŽIVOTA PŘED KATASTROFAMI VYHLEDAT ÚKRYTPOUŽÍT ROUŠKU NA ÚSTA VYHÝBAT SE RIZIKOVÝ MÍSTŮM

17 OCHRANA ŽIVOTA PŘED HAVÁRIEMI CHRÁNIT POVRCH TĚLA UTĚSNIT OKNA A DVEŘE POUŽÍT ROUŠKU NA ÚSTA VYHLEDAT A NEOPOUŠTĚT BEZPEČNÝ ÚKRYT ZACHOVAT KLID DODRŽOVAT POKYNY TV NEBO RADIA

18 POUŽITÉ ZDROJE Otevřená galerie Microsoft PowerPoint 2010 Graf Microsoft Word JURČÁK,J. Přírodověda pro 4.ročník, Olomouc: PRODOS, 1996, 71 s. ISBN 80-85806-32-0 ŠTIKOVÁ,V. Člověk a jeho svět, přírodověda pro 4.ročník, 3.vyd. NOVÁ ŠKOLA, 2011, 80 s. ISBN 978-80-7289-297-6 Příručka pro ochranu obyvatelstva v případě radiační havárie, www.cez.cz, Dukovanywww.cez.cz

19 Ozon Vzduch s bublinami http://www.widetrade.cz/inpage/rubrika/zdravy-domov/ http://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/ozonove-odpoledne Ozonová díra http://www.komik.cz/obrazky/844-ozonova-dira/ Vtip http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Antarcitc_ozone_layer_2006_09_24.jpg


Stáhnout ppt "Název DUM: VY_32_INOVACE_XVI_1_12_Vzduch Šablona číslo : XVISada číslo: 1Pořadové číslo DUM: 12 Autor: Mgr.Lenka Dědečková."

Podobné prezentace


Reklamy Google