Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečné opakování pedosféra a biosféra materiál pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami autor: Tereza Kamenická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečné opakování pedosféra a biosféra materiál pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami autor: Tereza Kamenická."— Transkript prezentace:

1 Závěrečné opakování pedosféra a biosféra materiál pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami autor: Tereza Kamenická

2 Pedosféra: a)je půdní obal země b)patří mezi velmi těžko obnovitelné přírodní zdroje c)do pedosféry řadíme i půdní organismy tzv. edafon d)mezi hlavní vlastnosti půdy, patří úrodnost e)rozlišujeme přirozenou a kulturní (umělou) úrodnost f)mezi půdotvorné činitele patří např. matečná hornina, nebo podnebí

3 Pedosféra: a)je půdní obal země b)patří mezi velmi těžko obnovitelné přírodní zdroje c)do pedosféry řadíme i půdní organismy tzv. edafon d)mezi hlavní vlastnosti půdy, patří úrodnost e)rozlišujeme přirozenou a kulturní (umělou) úrodnost f)mezi půdotvorné činitele patří např. matečná hornina, nebo podnebí

4 Půdní typy a půdní druhy a)půdní profil je tvořený půdními horizonty b)podle půdního profilu rozlišujeme půdní druhy c)podle zrnitosti a obsahu jílu rozlišujeme půdní typy d)lehké (písčité) půdy obsahují 10-75% jílových částic e)půdní horizonty se liší barvou i svými vlastnostmi

5 Půdní typy a půdní druhy a)půdní profil je tvořený půdními horizonty b)podle půdního profilu rozlišujeme půdní druhy c)podle zrnitosti a obsahu jílu rozlišujeme půdní typy d)lehké (písčité) půdy obsahují 10-75% jílových částic e)půdní horizonty se liší barvou i svými vlastnostmi

6 Půdní typy: a)mezi nejúrodnější půdy řadíme černozemě b)podzolové půdy jsou typické pro oblasti listnatých lesů c)červenozemě jsou typické pro rovníkové a tropické oblasti d)laterizace je proces vzniku krusty z oxidů železa a hliníku (tzv. ferricret) na povrchu červenozemí e)nivní půdy najdeme pod jehličnatými lesy f)permafrost je typický pro polární a subpolární oblasti g)v krajině můžeme pozorovat i výškovou stupňovitost půd

7 Půdní typy: a)mezi nejúrodnější půdy řadíme černozemě b)podzolové půdy jsou typické pro oblasti listnatých lesů c)červenozemě jsou typické pro rovníkové a tropické oblasti d)laterizace je proces vzniku krusty z oxidů železa a hliníku (tzv. ferricret) na povrchu červenozemí e)nivní půdy najdeme pod jehličnatými lesy f)permafrost je typický pro polární a subpolární oblasti g)v krajině můžeme pozorovat i výškovou stupňovitost půd

8 Půda: a)její svrchní obdělávaná část se nazývá spodina b)je ohrožena desertifikací, hlavně v oblastech se srážkovým deficitem c)díky větrné erozi po odlesnění některých částí krajiny, dochází k její degradaci d)stržová eroze se projevuje hlavně v oblastech, které byly znovu zalesněny

9 Půda: a)její svrchní obdělávaná část se nazývá spodina b)je ohrožena desertifikací, hlavně v oblastech se srážkovým deficitem c)díky větrné erozi po odlesnění některých částí krajiny, dochází k její degradaci d)stržová eroze se projevuje hlavně v oblastech, které byly znovu zalesněny

10 Tropické deštné lesy: a)jsou typické uspořádáním jednotlivých pater rostlin b)vyskytují se především v oblasti řek Mississippi, Indus a Ganga c)pod těmito lesy najdeme podzolové půdy, které jsou po vykácení úrodné jen krátkou dobu d)rostou v nejleplejších a nejvlhčích oblastech světa e)rozlišujeme tropický deštný les a střídavě vlhký tropický les v monzunových oblastech

11 Tropické deštné lesy: a)jsou typické uspořádáním jednotlivých pater rostlin b)vyskytují se především v oblasti řek Mississippi, Indus a Ganga c)pod těmito lesy najdeme podzolové půdy, které jsou po vykácení úrodné jen krátkou dobu d)rostou v nejleplejších a nejvlhčích oblastech světa e)rozlišujeme tropický deštný les a střídavě vlhký tropický les v monzunových oblastech

12 Savany: a)rozdělujeme podle chodu srážek v průběhu roku b)najdeme zde jen málo stromů, např. akácie nebo baobab c)v savanách najdeme poměrně málo zvířat, výrazně převládá flora nad faunou d)africké savany jsou domovem velkých savců – sloni, žirafy apod.

13 Savany: a)rozdělujeme podle chodu srážek v průběhu roku b)najdeme zde jen málo stromů, např. akácie nebo baobab c)v savanách najdeme poměrně málo zvířat, výrazně převládá flora nad faunou d)africké savany jsou domovem velkých savců – sloni, žirafy apod.

14 Stepi: a)vyskytují se v sušších oblastech b)tvoří je většinou jehličnaté opadavé lesy c)stepi v Severní Americe nazýváme prérie d)stepi v Asii nazýváme pampy e)tvoří je většinou trávy a pod nimi se vyvíjí nejúrodnější černozemě f)na okrajích přecházejí v lesostepi

15 Stepi: a)vyskytují se v sušších oblastech b)tvoří je většinou jehličnaté opadavé lesy c)stepi v Severní Americe nazýváme prérie d)stepi v Asii nazýváme pampy e)tvoří je většinou trávy a pod nimi se vyvíjí nejúrodnější černozemě f)na okrajích přecházejí v lesostepi


Stáhnout ppt "Závěrečné opakování pedosféra a biosféra materiál pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami autor: Tereza Kamenická."

Podobné prezentace


Reklamy Google