Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedosféra Řecky Pedon = půda  Půda vzniká z mateční horniny zvětráváním  Chemické  Mechanické  a působením organismů  Živočichové  Rostliny  Mikroorganismy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedosféra Řecky Pedon = půda  Půda vzniká z mateční horniny zvětráváním  Chemické  Mechanické  a působením organismů  Živočichové  Rostliny  Mikroorganismy."— Transkript prezentace:

1 Pedosféra Řecky Pedon = půda  Půda vzniká z mateční horniny zvětráváním  Chemické  Mechanické  a působením organismů  Živočichové  Rostliny  Mikroorganismy půdní voda půdní vzduch neživé látky živé látky Složení půdy

2 Složky půdy  pevná anorganická složka  nerosty, horniny  pevná organická složka  humus  kapalná složka  půdní voda  plynná složka  kyslík, dusík a ostatní plyny  živá složka  tzv. edafón = půdní organismy - krtek

3 Typy vs druhy půd  Půdní typy  Určují se dle uspořádání půdních horizontů  Půdní druhy  Určují se dle zrnitosti Lehké (písčité půdy) - dobře propustné a provzdušněné půdy, vysychavé, málo živinpísčité půdy Středně těžké (hlinité půdy) - zemědělsky nejvíce využívané, výskyt v nížináchhlinité půdy Těžké (jílovité půdy) - málo propustné půdy, zemědělsky nevyužívané, vážou vodu i živinyjílovité půdy

4 Rozšíření  Lehké (písčité půdy)písčité půdy  Polabí, dolní Morava, Jihočeské pánve  Středně těžké (hlinité půdy)hlinité půdy  Česká tabule, úvaly, Ostravsko  Těžké (jílovité půdy)jílovité půdy  Vnější Karpaty, Podkrušnohoří  Za sucha praskají  Za mokra rozbředávají

5 Druhy půd  Kamenité  Štěrkovitokamenité  Kamenitoštěrkovité  Štěrkovité  Písčitoštěrkovité  Štěrkovitopísčité  Lehké (písčité půdy)  Hlinitopísčité  Písčitohlinité  Středně těžké (hlinité půdy)  Jílovitohlinité  Hlinitojílovité  Těžké (jílovité půdy)

6 Typy půd  Úrodnost je závislá na obsahu humusu  viz.obr.: půdní horizont  O – nadložní hor.  A – humusový hor.  B – metaforický hor.  C – půdotvorný substrát

7 Nejrozšířenější typy půd v ČR Černozem  Černozemě  v nížinách  mocný humusový horizont leží přímo na mateční hornině (spraš)  nejúrodnější  náročné plodiny Pšenice Kukuřice

8 Nejrozšířenější typy půd v ČR Hnědá půda  Hnědé půdy (kambizemě)  v pahorkatinách, vrchovinách a hornatinách  využití pro pastviny a lesy  Hnědozemě  v nízkých pahorkatinách, obklopují nížiny  humusový horizont do 30 cm  mateční hornina spraš  Nivní půdy (fluvizemě)  na náplavech velkých řek, louky

9 Nejrozšířenější typy půd v ČR Podzol  Podzoly: slabý vyluhovaný horizont, jehličnaté lesy, ½ ČR (Česká vysočina)  Obs. eluviální hor. = ochuzený  Kyselé, vyžadují hnojení  Zamokřené půdy (pseudogleje, gleje)  půdy provlhčené povrchovou nebo podzemní vodou  mateční hornina – jíly, slíny špatná propustnost (louky)  Rendziny  v krasových oblastech na vápencích, malý humusový horizont, lesy a louky


Stáhnout ppt "Pedosféra Řecky Pedon = půda  Půda vzniká z mateční horniny zvětráváním  Chemické  Mechanické  a působením organismů  Živočichové  Rostliny  Mikroorganismy."

Podobné prezentace


Reklamy Google