Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slunce, Země, Střídání dne a noci, ročních období

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slunce, Země, Střídání dne a noci, ročních období"— Transkript prezentace:

1 Slunce, Země, Střídání dne a noci, ročních období

2 VÝUKOVÝ MATERIÁL Zpracovaný v rámci projektu
Pořadové číslo projektu: Autor: Mgr. Vladana Nováková Období: 11/ /2013 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Přírodověda Tematický okruh: Rozmanitost přírody

3 Materiál je v souladu s RVP ZV a ŠVP
ANOTACE: Prezentace je vytvořena k vysvětlení nebo opakování učiva – ZEMĚ, SLUNCE, střídání dne a noci, střídání ročních období. Žáci se s pomocí seznamují s novými pojmy. v prezentaci je také použito video, které střídání období i dne a noci názorně ukazuje. Očekávaný výstup: Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka Klíčová slova: Země, Slunce, geologie, den, noc, jaro, léto, podzim, zima Druh pracovního materiálu: Power Point

4 Slunce, Země, střídání dne a noci, střídání ročních období
Působení gravitace

5 Geologie geos – Země, logos – věda
přírodní věda, zabývající se složením, stavbou a vývojem Země.

6 SLUNCE je hvězda, která tvoří střed Sluneční soustavy a je nejblíže Zemi zásobuje zemský povrch TEPLEM a SVĚTLEM ovlivňuje děje, probíhající na Zemi: Podnebí, počasí, příliv, odliv Fotosyntézu (produkci kyslíku)

7 ZEMĚ je planeta Sluneční soustavy vznikla přibližně před 4,6 mld. let
má kulovitý tvar s poloměrem na rovníku 6378,4 km

8 POHYBY ZEMĚ 365,25 dne kolem Slunce 23 hodin 56 minut 6 vteřin
kolem vlastní osy

9 Střídání dne a noci Otáčením Země kolem osy, dochází k přesouvání oblasti odkloněné od Slunce (střídání dne a noci) den noc Proč je celý zemský povrch rozdělen na 24 časových pásem dle poledníků?

10 Střídání ročních období
sklon osy Země a tvar oběžné dráhy Země kolem Slunce, ovlivňuje množství tepla a světla ze Slunce Tento jev způsobuje střídání ročních dob JARA, LÉTA, PODZIMU, ZIMY Proč platí, že když je na jižní polokouli léto, je na severní zima a opačně.

11 PŮSOBENÍ GRAVITACE Sir Isaac Newton fyzik matematik astronom
Působí na všechna tělesa Sir Isaac Newton 4. ledna 1643 – 31. března 1727 v Londýně fyzik matematik astronom přírodní filosof alchymista teolog

12

13 Použité zdroje a litetarura
WIKIPEDIE - OTEVŘENÁ ENCYKLOPEDIE. [online]. [ ]. Dostupné na: < >. < < < < < < OPEN CLIPART [online]. [ ]. Dostupné na: < < < < < < < < YOU TUBE [online]. [ ]. Dostupné na: < WIKIMEDIA COMMONS [online]. [ ]. Dostupné na: < < JANOŠKA, M. a kol. Geologie pro učitele. dotisk1. vyd. Olomouc: UP v Olomouci, s. ISBN


Stáhnout ppt "Slunce, Země, Střídání dne a noci, ročních období"

Podobné prezentace


Reklamy Google