Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0245.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0245."— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_05_ A _06 Tematická oblast:Příslušenství otopných soustav Téma:Paliva - vlastnosti Autor:Ing. Václav Nepokoj Datum vytvoření:Září 2012

2 Vlastnosti paliv jsou především závislé na druhu a složení jednotlivého paliva. Paliva lze posuzovat podle různých vlastností. Výhřevnost paliva je závislá na množství hořlavých látek. Udává se množství tepla (MJ/kg) u plynných paliv (MJ/m 3 ), které je uvolněno spálením 1 kg nebo 1m 3 paliva. Hustota udává se v kg/m 3 a je nutná pro manipulaci, skladování a přepravu. Zápalná teplota (°C) značí teplotu látky, při níž lze látku zapálit. 2 Paliva - vlastnosti

3 Spotřeba vzduchu pro hoření udává se v Kg/m 3 nebo v m 3 /m 3. Ekologičnost paliva je údaj, který udává množství nežádoucích chemických prvků a tuhých emisích ve spalinách (S,N, popílek). Z hlediska ekologičnosti je nejvýhodnější elektrická energie, která při vytápění neprodukuje žádné emise. Jiný pohled je z hlediska výroby elektrické energie, kde při výrobě v tepelných elektrárnách dochází k nežádoucím emisím. 3 Paliva - vlastnosti

4 U tuhých paliv lze porovnávat a hodnotit ještě další vlastnosti. Vlhkost paliva negativně ovlivňuje hoření a tím i výhřevnost. Hmotnostní podíl popelovin souvisí s kvalitou paliva, čím kvalitnější, tím menší podíl. Hmotnostní podíl prchavé hořlaviny - při vyšších teplotách se uvolňuje část hořlaviny, která se spaluje odděleně. Hlavně u dřeva, štěpky nebo nekvalitního uhlí. Účinnost spalování udává množství tepla přivedeného palivem ku teplu předaného do otopné soustavy. 4 Paliva - vlastnosti

5 Účinnost se udává v procentech, je vždy menší než 100%. Pouze u kondenzačních kotlů výrobci udávají účinnost přes 100%, což je dáno využitým připočteným kondenzačním teplem spalin. Tepelné ztráty jsou rozdílem tepelného příkonu a tepelného výkonu kotle. Projevují se vedením a sáláním od kotle, odvodem ve spalinách, nedokonalým spalováním a ztrátou v popelovinách u tuhých paliv. 5 Paliva - vlastnosti

6 Pro hoření paliva musí být splněny podmínky: Ohřátí paliva na zápalnou teplotu. Dostatečné množství kyslíku (složka vzduchu). Zapálení. Pokud při spalování shoří všechny hořlavé složky hovoříme o dokonalém spalování. Většinou je při běžném spalování přebytek vzduchu. 6 Paliva - vlastnosti

7 Vzduch využívaný pro hoření se podle typu hořáku může dělit na primární a sekundární. Při spalování dle paliva můžou spaliny obsahovat: oxid uhličitý(CO 2 ), vodní páru (H 2 O), nespálený kyslík (O 2 ), dusík (N 2 ) a jeho oxidy (NO x ), dále oxid siřičitý(SO 2 ) a tuhé emise, které zhoršují životní prostředí. Při nedokonalém spalování unikají se spalinami a v tuhých zbytcích nespálené zbytky hořlavých složek.Při nedokonalém spalování vzniká i oxid uhelnatý, který je pro člověka jedovatý. 7 Paliva - spalování

8 Dřevo při spalování neprodukuje síru a proto je řazeno mezi ekologická paliva. Vodní pára ve spalinách při kondenzaci může narušovat komín, nebo působit nízkoteplotní korozi. Platí hlavně pro plynové kotle. U plynových kondenzačních kotlů se kondenzační teplo využívá a zvyšuje se tak účinnost. 8 Paliva - spalování

9 Kontrolní otázky Jaké jsou hlavní vlastnosti paliv? Co je ekologičnost paliva? Co je účinnost spalování? Jaké vlastnosti najdeme pouze u pevných paliv? 9 Paliva - spalování

10 Stanislav Tajbr Vytápění. Praha 2003 Sobotáles ISBN 80- 85920-96-4 Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů. 10 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0245."

Podobné prezentace


Reklamy Google