Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 15. Odpady, třídění a recyklace Název sady: Základy ekologie pro střední.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 15. Odpady, třídění a recyklace Název sady: Základy ekologie pro střední."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 15. Odpady, třídění a recyklace Název sady: Základy ekologie pro střední školy Ročník: 1. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 5.12.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Základy ekologie pro střední školy je ukázat žákům SŠ, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak vznikne živý organismus, popisuje vztah člověka k přírodě a vliv prostředí na živý a neživý organismus.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Základy ekologie.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na Odpady, třídění a recyklace. 2

3  Produkce velkého množství odpadů je spojena s aktivitou člověka.  Odpady se likvidují formou skládkování a recyklování. 3

4  Místa vzniku odpadů: průmysl zemědělství doprava domácnosti městská zařízení (komunální odpad) 4

5  Odpady znečištují: - ovzduší - vodu - půdu 5

6  Hromadící, nekontrolující se odpady a nepovolené skládky v prostředí poškozují vzhled krajiny a jsou nebezpečím pro znečištění povrchové a podzemní vody, půdy a živé přírody. 6

7  Nepovolené skládky – ohrožují životní prostředí a živé organismy.  Nežádoucí nebezpečné látky mohou prosakovat do vody a do půdy. 7

8  Přísná pravidla platí pro „řízené skládky“, zvláště skládky nebezpečného odpadu – toxické, výbušné a jiné.  Důležitá je kontrola dovozu nebezpečného odpadu ze zahraničí. 8

9  Vyprodukovaný odpad je nutné nějakým způsobem likvidovat – nesmí ohrozit životní prostředí.  Odpady se ukládají do popelnic a kontejnerů, které jsou rozděleny – papír, plasty, sklo, nebezpečné odpady….atd. 9

10  Žlutý kontejner – Plasty:  Do těchto kontejnerů patří odpady jako – sáčky, fólie, plastové tašky, zmáčknuté PET láhve, obaly od pracích, čistících ale i kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů a jiných mléčných výrobků, fólie, obaly od CD a jiné výrobky z plastů. 10

11  Modrý kontejner – Papír:  Patří sem noviny, časopisy, sešity, krabice, papírové obaly, lepenka, knihy.  Obálky s fóliovými okýnky je možné také vhazovat do modrého kontejneru. I papír s kancelářskými sponkami zde můžeme vyhodit. Tyto se během zpracování samy oddělí.. 11

12  Zelený kontejner – Sklo:  Zde patří jakékoliv sklo - sklenice od kečupů, marmelád nebo zavařeniny, lahve od vína a jiných nápojů ze skla.  Dále můžeme vyhodit tabulové sklo z oken a ze dveří. 12

13  Dělení odpadu podle skupenství hmoty:  pevné,  kapalné,  podle původu na odpady z těžby,  průmyslové,  zemědělské,  komunální. 13

14  Zbytkový komunální odpad - složka komunálního odpadu, která zbývá až po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a objemného odpadu.  Z velké části se jedná o produkt občanů, nebo různých podniků a firem. 14

15  Recyklace - znovuvyužití, znovuuvedení do cyklu, tzn., že se může znovu využít pro dané účely.  Tím se snižuje zátěž pro životní prostředí a šetří obnovitelné i neobnovitelné zdroje. 15

16  opětovné využití  materiálové využití  recyklace  kompostování  energetické využití  přímé spalování / zplyňování  výroba paliv  uložení na legální skládce odpadů 16

17  V recyklačním procesu se odpady stávají vstupními surovinami pro výrobu nových produktů. 17

18  Co je to „odpad“ a na jakých místech vzniká?  Co můžou zapříčinit nelegální skládky odpadu?  Třídíš odpad? Jak?  Co je to „recyklace“? 18

19  BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí, Informatorium, Praha: 2004 ISBN: 80-7333-024-5.  KVASNIČKOVÁ, D., Základy ekologie pro základní a střední školy, nakladatelství FORTUNA, Praha 1. 19

20  Snímek 8 - [cit. 2013-25-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 9 - [cit. 2013-25-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 10 - [cit. 2013-25-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 11 - [cit. 2013-25-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 12 - [cit. 2013-25-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 17 - [cit. 2013-25-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 18- [cit. 2013-25-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:. 20


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 15. Odpady, třídění a recyklace Název sady: Základy ekologie pro střední."

Podobné prezentace


Reklamy Google