Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DYSTONIE Robert Jech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DYSTONIE Robert Jech."— Transkript prezentace:

1 DYSTONIE Robert Jech

2 dystonie mimovolní stah jednoho nebo skupiny svalů působící záškuby, neúčelné repetitivní pohyby nebo abnormální držení těla 3. nejčastější EXPY syndrom může mít řadu příčin

3 dystonie historie dystonia musculorum deformans (Oppenheim 1911)
progresívní torzní spasmy (Flatau a Sterling 1911) dystonie (1. mezinárodní dystonické symposium 1975) blefarospasmus, torticollis, písařská křeč, spast. Dysfonie klasická definice dystonie (1984) přetrvávající svalové kontrakce působící kroutivé a repetitivní pohyby nebo abnormální postury vývoj klasifikace: primární, sekundární a psychogenní dystonie (Fahn a Eldridge 1976) podle 3 os: věk, distribuce, etiologie (Marsden a Calne 1987) podle etiologie: primární, dystonie-plus, sekundární a heredodegenerativní (Bressmann 2004) primární, heredodegenerativní a sekundární (EFNS 2011) systém DYT Albanese et al. 2013

4 dystonie stará definice
mimovolní, přetrvávající svalová kontrakce postihující jednu nebo více částí těla, která působí časté kroutivé a repetitivní pohyby nebo abnormální postury. Ad hoc committee 1984

5 dystonie nová definice
porucha řízení pohybu s trvalými nebo intermitentními svalovými kontrakcemi působící abnormální, často repetitivní pohyby, postury nebo oboje. Dystonické pohyby vykazují typický vzorec, mohou být kroutivé nebo tremulosní. Dystonie se zpravidla iniciuje volní akcí a bývá asociována s fenoménem přetečení svalové aktivace. Albanese et al. 2013

6 Fenotyp dystonie dystonické postury dystonické pohyby dystonický třes
postižený segment je flektován/stočen podle podélné osy dystonické pohyby pomalé nebo rychlé, kroutivý vzorec konsistentní předvídatelné pohyby dystonický třes zrcadlové pohyby při volním pohybu fenomén „přetečení“ tendence k šíření na další segmenty senzorické triky přirozený pohyb nebo dotyk

7 Zmatky kolem klasifikace
Co je primární dystonie? první x čistá d. x nepřítomnost patologie Co je dystonia plus? dystonie a myoklonus, parkinsonismus ale ne třes Co je sekundární dystonie? protipól primární x známá etiologie x získané d. non-primární d. Co je heredodegenerativní dystonie? hereditární x degenerativní x sekundární Co jsou DYT?

8 Klasifikace DYT DYT1 až DYT25 obvykle AD (různá penetrance)
u některých známa mutace nebo lokus u některých znám defektní protein problémy: nejen dystonie (+myoklonus, +parkinsonismus) gen. heterogenita se stejným fenotypem (DRD, MD) nezařazuje některé dystonie „staré“ - Wilsonova nemoc, PKAN „nové“ - NBIA

9 Klasifikace DYT Lohmann et al. 2013

10 každou dystonii popsat dvěma způsoby:
Nová klasifikace každou dystonii popsat dvěma způsoby: klinika etiologie - jedna osa pomáhá druhé - osy na sobě nezávislé OSA 1 OSA 1

11 Nová klasifikace OSA 1 - podle kliniky OSA 2 - podle etiologie
idiopatické hereditární získané ze známých příčin OSA 1 - podle kliniky věk tělesná distribuce dynamika asociace s expy další příznaky (Albanese et al. Mov Dis 2013)

12 Nová klasifikace podle dvou os (Albanese et al. 2013)
osa 1 = klinická charakteristika výhoda nemusí se měnit, když se zjistí etiologie osa 2 = etiologie klinika etiologie

13 Příklad použití OSA 1 OSA 2 věk: dětství dynamika: progredující
distribuce: generalizovaná asociace: izolovaná etiologie: hereditární DYT1 progredující generalizovaná izolovaná dystonie se začátkem v dětství DYT1

14 Příklad použití OSA 1 OSA 2 věk: dětství dynamika: progredující
distribuce: generalizovaná asociace: parkinsonský sy etiologie: hereditární Wilsonova N DRD DYT12 DYT3 Lubag DJ-1 NBIA časná progredující generalizovaná dystonie s parkinsonismem WN DYT3 DYT12 NBIA

15 Příklad použití OSA 1 OSA 2 věk: dospělost dynamika: stacionární
distribuce: fokální asociace: izolovaná etiologie: idiopatická sporadická fokální neprogredující izolovaná dystonie se začátkem v dospolělosti blefarospasmus cervikální dyst. písařská křeč Idiopatická sporadická

16 Nová klasifikace zakázané výrazy: primární sekundární
heredodegenerativní dystonie plus

17 Klasifikace podle dvou os
osa 1 věk distribuce dynamika asociace s fokální segmentální multifokální generalizované hemidystonie rané dětství dětství adolescence dospělost pozdní dospělost stacionární progredující akční diurnální paroxysmální izolovaná kombinovaná: myoklonus parkinsonismus non-motorické p. získaná hereditární osa 2 idiopatická dg ?

18 Klasifikace – podle distribuce
fokální cervikální dystonie, blefarospasmus, grafospasmus, oromandibulární dystonie, laryngeální dystonie segmentální dva sousedící segmenty (Meige sy.) multifokální dva a více vzdálených segmentů hemidystonie generalizovaná dystonie st. dystonicus

19 Klasifikace podle etiologie
idiopatické sporadické familiární (Albanese et al. Mov Dis 2013)

20 Idiopatické Sporadické izolované (nejčastější) Distribuce
fokální (50%) segmentální (35%) generalizovaná (15%) začátek v dospělosti negativní rodinná anamnéza absence jiných neurologických příznaků prevalence cca 30 na

21 Idiopatické sporadické
Blefarospasmus fokální dystonie s intermitentním nebo trvalým mimovolním svíráním očních víček (zpravidla oboustranným) působeným stahy m. orbicularis oculi Epidemiologie: 78% všech dystonií častěji ženy věk na začátku let horší se světlem, větrem psychickou zátěží Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

22 Idiopatické sporadické
Cervikální dystonie mimovolní stáčení nebo držení hlavy rotace, inklinace retro či anteflexe hlavy nebo kombinace prevalence 30 na začátek lety ženy : muži (2 : 1) vznik často po úrazu po psychickém vypětí 10 % spontánní remise Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

23 Idiopatické sporadické
profesionální dystonie ruky: fokální dystonie vázaná na specifickou činnost grafospasmus dystonie hudebníků pianisté, hráči na strunné nástroje, hráči na dechové nástroje dystonie u specifických činností Psaní SMS, telegrafisté, psaní na stroji/klávesnici, psaní SMS, brusiči, šičky, hráči tenisu, golfu, kulečníku, házení oštěpem, řízení auta, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

24 Idiopatické sporadické
Trupová dystonie camptocormie dystonie břišních svalů + iliopsoas myopatie zádových svalů skolióza hyperlordóza deviace do strany (Pisa sy.) v pozdních stadiích fixovaná může ústit v bizarní typ chůze Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

25 Idiopatické sporadické
degenerativní - sporadické Parkinsonova nemoc Progresivní supranukleární obrna Multisystémová atrofie Kortikobazální degenerace

26 Klasifikace podle etiologie
idiopatické sporadické familiární (Albanese et al. Mov Dis 2013)

27 Klasifikace podle etiologie
idiopatické sporadické familiární získané DMO poléková toxická vaskulární infekce neoplázie léze funkční (Albanese et al. Mov Dis 2013)

28 Získané dystonie Akutní poléková
rozvoj akutně po nasazení (či ↑dávky) neuroleptika či derivátu (50% do 48 hodin; 90% do 5-ti dnů) okulogyrní krize terapie vysazení neuroleptika (?!) Rivotril (klonazepam) 1mg i.v. Akineton tbl po dobu 10 dnů, vysazovat pomalu Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

29 Získané dystonie Akutní poléková
rozvoj akutně po nasazení (či ↑dávky) neuroleptika či derivátu (50% do 48 hodin; 90% do 5-ti dnů) okulogyrní krize terapie vysazení neuroleptika (?!) Rivotril (klonazepam) 1mg i.v. Akineton tbl po dobu 10 dnů, vysazovat pomalu 10 min. po aplikaci Rivotrilu i.v. Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

30 Získané dystonie tardivní poléková tardivní
rozvoj po několika týdnech/měsících/letech medikace stereotypie, obličej vysadit neuroleptikum anticholinergikum zhoršuje Benzodiazepiny DBS tardivní Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

31 Klasifikace podle etiologie
idiopatické sporadické familiární získané DMO poléková toxická vaskulární infekce neoplázie léze funkční (Albanese et al. Mov Dis 2013)

32 Klasifikace podle etiologie
idiopatické sporadické familiární získané DMO poléková toxická vaskulární infekce neoplázie léze funkční hereditární AD (DYT, HN) AR X-vázané mitochondriální (Albanese et al. Mov Dis 2013)

33 Hereditární dystonie Wilsonova nemoc AR, velký počet mutací
začátek mezi lety hromadění Cu v játrech a mozku na počátku: hepatální (35%), neurologická (40%), porucha chování (25%) dystonie (60%) účinná symptomatická léčba (penicilamin, Zinek, B6) Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

34 hereditární dystonie DYT1 až DYT25 obvykle AD
10x vzácnější než sporadické obvykle AD úplná, častěji neúplná penetrance u některých známa mutace nebo lokus u některých znám defektní protein obvykle progresívní generalizovaná dystonie

35 Hereditární dystonie DYT1 AD, 9q penetrance 30-40%
delece GAG tripletu, torsin A 50% generalizovaných dystonií s časným začátkem začátek 4-20 let v 95% začíná na končetině, pak se generalizuje (50-90%) rozvoj fixované dystonie není kognitivní deficit

36 Hereditární dystonie DYT5 = DOPA responsivní dystonie (Segawa)
AR, (def. cyklohydrolázy, tyrosin hydroxylázy) snížená koncentrace dopaminu ve striatu začátek 6-16 let častěji dívky (4:1) dystonie, parkinsonský syndrom diurnální fluktuace (horší večer) „spastická“ chůze po špičkách výborný efekt L-DOPA a agonistů dopaminu Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

37 Diagnostika anamnéza klasifikace podle kliniky
rodinná anamnéza -AD, medikace + intoxikace - i anamnesticky (neuroleptika!), komorbidity klasifikace podle kliniky věk distribuce dynamika jiné expy příznaky další symptomy

38 Diagnostika DYT1 (< 26 let, generalizovaná d.) L-DOPA (< 26 let)
metabolismus Cu (< let) MRI mozku (strukturální léze, hemidystonie) speciální vyšetření v EXPY centru: Genetika (DYT5, DYT6, DYT11, PKAN, Wilson, HD, SCA3, mitochondriální) Akantocyty, Antifosfolipidové protilátky, metabolické, endokrinologické

39 Symptomatická léčba perorální lokální chirurgická RHB PERORÁLNÍ
dopaminergní antidopaminergní anticholinergika agonisté GABA LOKÁLNÍ botulotoxin CHIRURGICKÁ hluboká mozková stimulace

40 Symptomatická léčba perorální lokální chirurgická RHB
fokální / segmentální dystonie botulotoxin A benzodiazepiny Generalizované dystonie Anticholinergikum DBS

41 Perorální léčba dopaminergní antidopaminergní
L-Dopa 25 – 750 mg/den, agonista dopaminu DRD, Parkinsonova nemoc dystonie se začátkem před 25. rokem věku antidopaminergní atypická neuroleptika depletor dopaminu Tetrabenazin (TETMODIS) mg/den není hrazen, speciální dovoz tardivní dystonie

42 Perorální léčba anticholinergika
biperiden (AKINETON), procyklidin (KEMADRIN) , 3-20 tbl/den generalizované dystonie poléková akutní dystonie pomalá titrace, dobrá tolerance u dětí nežádoucí účinky sucho v ústech, zácpa, poruchy paměti, porucha akomodace

43 Perorální léčba agonisté GABA
baklofen (BACLOFEN, LIORESAL) mg/den p.o./i. th spastická dystonie, segmentální dystonie oromandibulární dystonie OFF dystonie u Parkinsonovy nemoci benzodiazepiny klonazepam (RIVOTRIL) 1,5-6 mg/den pro fokální i generalizované dystonie, riziko útlumu i.v. akutní poléková dystonie

44 Lokální léčba denervace botulotoxinem A nástup účinku za 7-3 týdny
efekt 2-3 měsíce aplikace do vedoucího svalu pod EMG kontrolou dobrá snášenlivost cílem není paréza ale změna propriocepce

45 DBS vnitřního pallida (Gpi)
7.5 mm 1 2 3 1.5 mm

46 Prediktivní faktory úspěchu DBS
Pravděpodobnost úspěchu Pravděpodobnost neúspěchu hereditární generalizovaná mobilní axiální kratší trvání počátek v dětství DYT1, 11 normální MRI normální normální psychika tardivní získaná Fokální fixní končetinová delší trvání v dospělosti non-DYT1 strukturální léze abnorm. premorb. vývoj kognitivní deficit

47 Dystonie - souhrn klinická variabilita heterogenní etiologie
syndrom klinická variabilita heterogenní etiologie účinná symptomatická léčba

48 Nová klasifikace SOUHRN každá dystonie dva názvy (podle 2 os)
navzájem nezávislé klinika a etiologie „zakázané výrazy“ primární/sekundární DYT1 (< 26 let, na DK) DYT6 (na hlavě) , DYT11 (myoklonus) DRD (< 26 let, L-DOPA) metabolismus Cu (< let) MRI mozku (strukturální léze, hemidystonie) vše ostatní do EXPY center


Stáhnout ppt "DYSTONIE Robert Jech."

Podobné prezentace


Reklamy Google