Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Materiál je určen pro žáky 1. ročníku střední odborné školy a pro žáky nástavbového studia. Text zpracovává život a dílo Karla Jaromíra Erbena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Materiál je určen pro žáky 1. ročníku střední odborné školy a pro žáky nástavbového studia. Text zpracovává život a dílo Karla Jaromíra Erbena."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace: Materiál je určen pro žáky 1. ročníku střední odborné školy a pro žáky nástavbového studia. Text zpracovává život a dílo Karla Jaromíra Erbena. Prezentace je v závěru doplněna o text a otázky, kterými si žáci zopakují probranou látku. Metodický pokyn: Vyučující za pomoci multimediální techniky použije materiál k výkladu a samostatné práci žáků.

3 K AREL J AROMÍR E RBEN

4 K AREL J AROMÍR E RBEN - ŽIVOT historik, právník, archivář, spisovatel a překladatel * 1811 v Miletíně studia v Hradci Králové a Praze na studiích se se setkal s K. H. Máchou a později se seznámil s F. Palackým stal se zaměstnancem Královské české společnosti nauk a sekretářem Českého muzea, později působil jako archivář města Prahy celý život pronásledován nemocemi a starostmi o hmotné zajištění rodiny + 1870 v Praze

5 K AREL J AROMÍR E RBEN - DÍLO tvoří v období romantismu, přesto jeho dílo není čistě romantické známý především jako sběratel lidové poezie snažil se poodkrýt lidové písně, pověsti a obyčeje → informace a svědectví o duchu a charakteru českého národa

6 K AREL J AROMÍR E RBEN - DÍLO České pohádky vpravované příběhy pastýřů a pracujících žen na polích O Zlatovlásce, Tři vlasy děda Vševěda, Pták Ohnivák a liška Ryška, Sněhurka, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, apod. Prostonárodní české písně a říkadla Písně národní v Čechách

7 K AREL J AROMÍR E RBEN - DÍLO Kytice z pověstí národních

8 K AREL J AROMÍR E RBEN - DÍLO Kytice z pověstí národních první vydání roku 1853 soubor 13 balad, které byly tvořeny 20 let Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba, Věštkyně balady mají promyšlenou kompozici – zrcadlově protilehlé balady mají shodné atributy (balada Lilie dodána až do 2. vydání) základním principem sbírky je otázka viny a trestu a osudovost vinná je vždy osoba, která se dopustila porušení mezilidských vztahů po vině vždy následuje trest celé sbírce dominuje vztah matky a dítěte nad vším vládne nezměnitelný zákon - osud

9 O TÁZKY K UKÁZCE Zařaďte autora do kontextu české literatury. Zařaďte dílo Kytice z pověstí národních do kontextu autorovy tvorby. Určete literární žánr výňatku a charakterizujte jej. Identifikuje v básni otázku viny a trestu. Čím je možné se vykoupit? Doložte prvky z ukázky. Určete ve druhé sloce ukázky druh rýmu.

10 K YTICE - UKÁZKA Svatební košile 1 3 Již jedenáctá odbila, Ráno, když lidé na mši jdou, A lampa ještě svítila, v úžasu státi zůstanou: A lampa ještě hořela, hrob jeden dutý nahoře, Co nad klekadlem visela. panna v umrlčí komoře a na každičké mohyle [...] útržek z nové košile. 2 4 Maria, panno přemocná, Dobře ses, panno, radila, Ach budiž ty mi pomocna: na boha že jsi myslila Vrať mi milého z ciziny, A druha zlého odbyla ! Květ blaha mého jediný; Bys byla jinak jednala Milého z ciziny mi vrať – Zle bysi byla skonala: aneb život můj náhle zkrať: Tvé tělo bílé, spanilé U něho život jarý květ – Bylo by co ty košile! něho však mě mrzí svět. [...]

11 Ř EŠENÍ UKÁZKY Zařaďte autora do kontextu české literatury. období romantismu není typický romantik díla nemají romantického hrdinu x objevují se romantická tajemná místa

12 Ř EŠENÍ UKÁZKY Zařaďte dílo Kytice z pověstí národních do kontextu autorovy tvorby. nejvýznamnější Erbenova básnická sbírka ostatní díla - Erben vynikl jako sběratel lidové slovesnosti České pohádky, Prostonárodní české písně a říkadla, Písně národní v Čechách Určete literární žánr výňatku a charakterizujte jej. balada lyrickoepická báseň s pochmurným obsahem a velmi často tragickým koncem

13 Ř EŠENÍ UKÁZKY Identifikuje v básni otázku viny a trestu. Čím je možné se vykoupit? Doložte prvky z výňatku. vina – panna se rouhala, nechtěla žít bez milého Vrať mi milého z ciziny, Květ blaha mého jediný; Milého z ciziny mi vrať – aneb život můj náhle zkrať. trest – pro pannu si přišel její mrtvý milý a chtěl ji také usmrtit vykoupení – upřímné motlitby a prosba k Bohu dívku zachránily Dobře ses, panno, radila, na boha že jsi myslila A druha zlého odbyla !

14 Ř EŠENÍ UKÁZKY Určete ve druhé sloce výňatku druh rýmu. rým sdružený (aabb) Maria, panno přemocná, Ach budiž ty mi pomocna: Vrať mi milého z ciziny, Květ blaha mého jediný; Milého z ciziny mi vrať – aneb život můj náhle zkrať: U něho život jarý květ – něho však mě mrzí svět.

15 P OUŽITÉ ZDROJE Literatura 1. Erben, K. J. Kytice. 2. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. ISBN 978-80-7399-462-4. 2. Prokop, V. Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče). 1. vyd. Sokolov: O.K.-Soft, 2000. 3. Sochrová, M. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2009. ISBN 978-80-253-0468-6.

16 P OUŽITÉ ZDROJE Obrázky 1. http://img.radio.cz/pictures/spisovatele/erben_karel_jaromir2.jpg http://img.radio.cz/pictures/spisovatele/erben_karel_jaromir2.jpg 2. http://www.databazeknih.cz/images/92_/92/big_ceske-pohadky- 90691.jpg http://www.databazeknih.cz/images/92_/92/big_ceske-pohadky- 90691.jpg 3. http://www.ibookmarket.cz/wp-content/uploads/2011/12/Kytice.png http://www.ibookmarket.cz/wp-content/uploads/2011/12/Kytice.png 4. http://www.amazonek.cz/obrazky/kytice-erben-karel-jaromir-e179549- full.jpg http://www.amazonek.cz/obrazky/kytice-erben-karel-jaromir-e179549- full.jpg 5. http://www.antik-knihy.cz/fotos/081112_kytice2.jpg http://www.antik-knihy.cz/fotos/081112_kytice2.jpg


Stáhnout ppt "Anotace: Materiál je určen pro žáky 1. ročníku střední odborné školy a pro žáky nástavbového studia. Text zpracovává život a dílo Karla Jaromíra Erbena."

Podobné prezentace


Reklamy Google