Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.2.3 Vznik ČSR Název sady: Moderní dějiny 1914-1945 Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.2.3 Vznik ČSR Název sady: Moderní dějiny 1914-1945 Číslo."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.2.3 Vznik ČSR Název sady: Moderní dějiny 1914-1945 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Prezentace je určena pro práci ve dvou vyučovacích hodinách. V úvodní části žáci opakují známé informace o Pařížské mírové konferenci. Jádro prezentace je věnováno výkladu nového učiva v kombinaci s úkoly, které žáci plní za pomoci učebnice, dějepisného atlasu a PC. Na závěr žáci prověřují nově získané vědomosti. V prezentaci jsou použity animace.

2 VZNIK ČSR

3 Připomeň kdo, kde a kdy rozhodl o vzniku Československa :  Kdo :  Kde :  Kdy : Které další nové státy vznikly místo bývalého R-U ? vítězné velmoci I. světové války na Pařížské mírové konferenci 1919-1920 * Rakousko* Maďarsko * Polsko * Království Srbů, Chorvatů a Slovinců Zámek ve Versailles

4 Vznik Československa (ČSR) časové údaje  28.10.1918 vydal Národní výbor zákon o zřízení samostatného československého státu  14.11.1918 na prvním zasedání Prozatímního národního shromáždění (parlament) slavnostně vyhlášena Československá republika (ČSR)

5 Vznik Československa (ČSR) přípravné kroky leden 1915 T.G.Masaryk odjíždí do Ženevy, kde pronáší u příležitosti 500.výročí upálení Mistra J.Husa projev – v něm se vyslovil pro samostatný čs. stát a zánik R-U; zůstává v exilu (nejprve v Paříži, později v Londýně) září 1915 odjíždí do ciziny E.Beneš v Paříži se oba setkávají s M.R.Štefánikem 1915 v Čechách zatčeni K.Kramář a A.Rašín T.G.Masaryk E.Beneš

6 Vznik Československa (ČSR) přípravné kroky 1916 v Paříži ustavena Národní rada československá, centrum zahraničního protirakouského odboje; cíl : rozbít R-U, vytvoření samostatného čs. státu; v čele : T.G.Masaryk, E.Beneš, M.R.Štefánik 31.5.1918 podepsána Pittsburská dohoda – schvalovala spojení Čechů a Slováků ve společném státě 1918 velmoci uznaly Národní radu československou jako základ budoucí čs. vlády Slovák M.R.Štefánik

7 Vznik Československa (ČSR) přípravné kroky 13.7.1918 v Praze ustaven Národní výbor čs., centrum domácího protirakouského odboje; v čele : K.Kramář 14.10.1918 oznamuje E.Beneš dohodovým státům utvoření prozatímní čs. vlády v čele s prezidentem T.G.Masarykem 18.10.1918 Washingtonská deklarace = koncepce nového státu (republika) – předána amer. prezidentovi W.Wilsonovi K.Kramář

8 Vznik Československa (ČSR) přípravné kroky 28.10.1918 v Ženevě schůzka představitelů Národního výboru (K.Kramář) a zástupců prozatímní čs. vlády (E.Beneš) o podobě budoucího státu 28.10.1918 v Praze se rozšířila zpráva, že R-U přijalo mírové podmínky amer. prezidenta Wilsona, který prohlásil, že pouhá autonomie pro národy žijící v R-U nestačí – vypukla spontánní manifestace; představitelé Národního výboru, „mužové 28.října“ vyhlásili samostatný čs. stát

9 Praha 28.10.1918

10 „mužové 28.října“ A.Rašín A.Švehla F. Soukup J.Stříbrný V.Šrobár

11 Vznik Československa (ČSR) přípravné kroky 30.10.1918 na Slovensku podepsána Martinská deklarace - Slováci vyjádřili souhlas s vytvořením společného státu s Čechy na základě rovnoprávnosti prosinec 1918 T.G.Masaryk se vrací do vlastido vlasti Československo 1920-1938

12 1. zasedání Národního shromáždění 14.11.1918 -prozatímní parlament -prohlášeno sesazení Habsburků -vyhlášena republika (jako forma státu) -aklamací zvolen T.G.Masaryk prezidentem nového státu -ustavena 1.čs vláda (= zástupci domácího i zahraničního odboje), v čele s premiérem K.Kramářem - přijaty první 2 nové zákony : + o 8hodinové pracovní době + zrušeny šlechtické tituly (ostatní zákony zůstávají zatím v platnosti) -stanoveny úkoly : + obnovit válkou zničené hospodářství + upevnit stát + řešit sociální, národnostní aj. problémy

13 Státní symboly ČSR Vlajka 1918-1920Vlajka 1920-1939 Střední státní znak Hymna Kde domov můj

14 Úkoly : pracuj s dějepisným atlasem a se slepou mapkou 1) Podle mapy v atlase zakresli do slepé mapky země, které tvořily novou ČSR. Popiš je (názvy + hlavní města). 2) Zjisti, se kterými státy ČSR sousedila a popiš ve slepé mapce.

15 Československá republika - země, hranice, sousedé  Československo 1918-1938 = První republika  hranice dotvořeny roku 1920  do roku 1928 ji tvořilo 5 zemí : do roku 1928 * Čechy * Morava * Slezsko * Slovensko * Podkarpatská Rus  po roce 1928 pouze 4 (spojeny Morava a Slezsko) po roce 1928  sousedé ČSR : * Německo * Rakousko * Polsko* Maďarsko * Rumunsko

16 Československá republika – národnostní složení -2 národy : Češi a Slováci -národnostní menšiny : Němci (nejpočetnější), Poláci, Maďaři, Rusíni, Židé, Romové aj. -Němci usilovali o odtržení pohraničí a připojení k Německu, příp. Rakousku -celkem v ČSR 13,5 mil.lidí Národnostní složení 1930

17 Československá republika – rok 1920 Ústava -přijata 29.2.1920 -ČSR demokratická republika -plná občanská práva pro všechny (např. volební právo i pro ženy) První volby -1919 do obecních zastupitelstev -1920 do parlamentu (Národního shromáždění) – vítězí ČSSD

18 Zopakuj nové učivo :  výročí vzniku ČSR si připomínáme :  zásluhu na vzniku státu mají zejména :  1.čs. prezidentem byl :  premiérem 1.čs. vlády se stal :  novou ČSR tvořilo těchto 5 zemí :  ČSR hraničila roku 1920 s :  v ČSR žily 2 národy :  nejpočetnější národnostní menšinou byli :  nová ústava byla vydána roku : 28.10.1918 Masaryk, Beneš, Štefánik T.G.Masaryk K.Kramář Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus Německem, Rakouskem, Polskem, Maďarskem, Rumunskem Češi a Slováci Němci 1920

19 Použité zdroje AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.10.2012]. Dostupný na WWW:. ilustrace klipart www.office.microsoft.com AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.10.2012]. Dostupný na WWW:. AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.10.2012]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG>. VOJENSKÝ ZEMĚPISNÝ ÚSTAV V PRAZE (MILITARY GEOGRAPHICAL INSTITUTE IN PRAGUE). wikipedia.cz [online]. [cit. 7.10.2012]. Dostupný na WWW:.

20 Použité zdroje AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.10.2012]. Dostupný na WWW:. SPECIAL COMMISSION. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.10.2012]. Dostupný na WWW:. SHAZZ. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.10.2012]. Dostupný na WWW:. AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.10.2012]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skroup-Anthem.jpg VOJENSKÝ ZEMĚPISNÝ ÚSTAV V PRAZE (MILITARY GEOGRAPHICAL INSTITUTE IN PRAGUE). wikipedia.cz [online]. [cit. 7.10.2012]. Dostupný na WWW:. MANDELOVÁ, Helena a kol. Dějiny 20.století, dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Kartografie, 2001, ISBN 80-7011-684-6. ČAPKA, František. Dějepis. Novověk, moderní dějiny. Brno: Nová škola, s.r.o., 2010, ISBN 978-80-7289- 185-6 KUKLÍK, Jan; KOCIAN, Jiří. Dějepis, nejnovější dějiny pro 9.ročník ZŠ. Praha: SPN, 2006, ISBN 80-7235- 077-3.


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.2.3 Vznik ČSR Název sady: Moderní dějiny 1914-1945 Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google