Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_62_INOVACE_12_18 Název materiáluBankovní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_62_INOVACE_12_18 Název materiáluBankovní."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_62_INOVACE_12_18 Název materiáluBankovní soustava ČR – I AutorMgr. Pavel Lintner Tematická oblastFinanční gramotnost Tematický okruhFinanční trh Ročník2 Datum tvorbyzáří 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Bankovní soustava ČR – I

3 Bankovní soustava ČR  od r. 1990 je dvouúrovňová  tvoří ji: 1.Česká národní banka 2.obchodní (komerční) banky

4 Česká národní banka (ČNB)  centrální banka České republiky  existence zakotvena v ústavě  činnost řízena zákonem o ČNB  postavení veřejnoprávního subjektu  politická nezávislost  nepodnikatelský subjekt

5 Řízení ČNB  nejvyšším řídícím orgánem ČNB je sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem – Miroslav Singer  členy bankovní rady jmenuje na dobu 6 let prezident republiky  guvernér se zodpovídá dvakrát ročně Poslanecké sněmovně

6 Řízení ČNB  ustředí ČNB sídlí v Praze  7 regionálních poboček v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě

7 Budova ČNB v Praze [1]

8 Budova pobočky ČNB v Brně [2]

9 Cíle ČNB  hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu – zajištění nízkoinflačního prostředí v ekonomice  podpora obecné hospodářské politiky státu (není-li v rozporu s hlavním cílem ČNB)

10 Funkce ČNB  měnová politika  banka státu  platební styk a zúčtování bank  dohled nad finančním trhem  emisní funkce  devizová činnost

11 Měnová politika ČNB  režim cílování inflace  změnami úrokových sazeb na základě makroekonomických prognóz ovlivňuje ČNB cenu peněz na trhu – tím dosahuje předem stanoveného růstu peněžní zásoby a tedy i zvolené inflace

12 Banka státu  ČNB poskytuje bankovní služby státu a veřejnému sektoru  vede účty organizacím napojeným na státní rozpočet (finanční úřady, celní úřady, ČSSZ, úřady práce, příspěvkové organizace, …)  na základě pověření MF provádí operace se státními cennými papíry

13 Platební styk a zúčtování bank  ČNB stanoví pravidla provádění platebního styku (lhůty zúčtování, pravidla pro bezpečné fungování platebních systémů a pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků)  pečuje o plynulost a hospodárnost platebního styku

14 Platební styk a zúčtování bank  ČNB provozuje systém mezibankovního platebního styku CERTIS, ve kterém vede účty bankám, spořitelním a úvěrním družstvům a pobočkám zahraničních bank a zajišťuje jejich vzájemný platební styk.

15 Dohled nad finančním trhem  ČNB provádí dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím a penzijním připojištěním, družstevními záložnami, devizový dohled a dohled nad institucemi v oblasti platebního styku

16 Dohled nad finančním trhem  ČNB stanovuje pravidla, která chrání stabilitu bankovního sektoru, kapitálového trhu, pojišťovnictví a sektoru penzijních fondů  dohlíží na dodržování stanovených pravidel, příp. postihuje jejich nedodržování

17 Dohled nad finančním trhem  ČNB vydává povolení k činnosti (licence) většině subjektů poskytujících služby na finančním trhu (banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, platební instituce apod.)

18 Dohled nad finančním trhem  ČNB upozorňuje veřejnost na rizika a nekalé praktiky, kterým může být na finančním trhu vystavena  ČNB spravuje Centrální registr úvěrů, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích právnických osob a fyzických osob podnikatelů

19 Emisní funkce  ČNB má výhradní právo vydávat do oběhu bankovky a mince, včetně mincí pamětních  prostřednictvím svých poboček spravuje zásoby bankovek a mincí, stahuje z oběhu a ničí opotřebované peníze a vyměňuje poškozené za nové

20 Emisní funkce  ČNB zajišťuje uměleckou a technickou přípravu platidel, jejich výrobu a dodávky  podílí se na přípravě právní a technické ochrany platidel proti padělání a na jejich realizaci  zkoumá platnost platidel a eviduje padělaná a pozměněná platidla

21 Devizová činnost  ČNB spravuje devizové rezervy státu (cenné papíry denominované v cizích měnách, hotovost v cizí měně, zlato)  provádí operace na devizovém trhu  pro účely právních předpisů (účetnictví, cla) vyhlašuje kurz české měny k cizím měnám

22 Otázky a úkoly 1.Na webových stránkách ČNB www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/ animace.html a www.cnb.cz/cs/platidla/mince/ani mace.html se seznamte se vzhledem a popisem všech platných platidel a s jejich ochrannými prvky www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/ animace.html www.cnb.cz/cs/platidla/mince/ani mace.html

23 Použité zdroje: PETRÁŠKOVÁ, V. – HORVÁTHOVÁ, Z.: Vybrané kapitoly z finanční gramotnosti. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010. 133 s. ISBN 978-80-7394-233-5. DVOŘÁKOVÁ, Z. – SMRČKA, L. a kol.: Finanční vzdělávání pro střední školy. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. 312 s. ISBN 978-80-7400-008-9. Česká národní banka [online]. [cit. 15. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.cnb.cz Použité obrázky: [1] Jklamo. Wikimedia Commons [online]. 11. 5. 2011. [cit. 15. 9. 2013]. Dostupný na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CBNod.JPG [2] Millenium187. Wikimedia Commons [online]. 8. 4. 2011. [cit. 15. 9. 2013]. Dostupný na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno_-_%C4%8CNB.jpg


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_62_INOVACE_12_18 Název materiáluBankovní."

Podobné prezentace


Reklamy Google