Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME Coordination and support action HEALTH-2007-4.1-8 EECAlink Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME Coordination and support action HEALTH-2007-4.1-8 EECAlink Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern."— Transkript prezentace:

1 SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME Coordination and support action HEALTH-2007-4.1-8 EECAlink Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern European and Central Asian Countries Andrea Jančárková, 1.lékařská fakulta UK v Praze

2 O projektu Koordinátor projektu: Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., 1. lékařská fakulta, UK v Praze Zahájení projektu: 1. června 2009 Délka projektu: 30 měsíců (tzn. do 30.11.2011) Cílové skupiny: – Političtí činitelé – Univerzity a akademičtí partneři – Širší odborná veřejnost

3 Partneři projektu Projektu se účastní 17 partnerů z celkem 12 zemí: Arménie: Centre for Ideas and Technologies Bělorusko: Institute of Biophysics and Cell Engineering, National Academy of Sciences Česká republika: Univerzita Karlova v Praze, GRANT Garant s.r.o., Technology Centre AS CR Gruzie: I. Javakhishvili Tbilisi State University Itálie: Agency for the Promotion of European Research, University of Rome Tor Vergata Kazachstán: Independent Expert Consulting Board to Promote Scientific Research Activity in Kazakhstan Maďarsko: Hungarian Science and Technology Foundation, University of Debrecen Moldavsko: State Medical and Pharmaceutical University “Nicolae Testemitanu” Polsko: Cracow University of Technology, Nencki Institute Rusko: Faculty of Fundamental Medicine of the Lomonosov Moscow State University Ukrajina: Odessa National I.I. Mechnikov’s University Uzbekistán: Indo-Uzbek Centre for Promotion of Science and Technology Cooperation

4 Priority EECAlink je projekt financovaný ze 7. rámcového programu EU zaměřený na identifikaci společných výzkumných témat Evropské unie a zemí východní Evropy a střední Asie (EECA) a podporu vzájemné vědecké spolupráce v tematické prioritě Zdraví. Priority projektu: 1.Podpora a propagace mezinárodní spolupráce v oblasti 7.RP, tematická priorita Zdraví a program Public Health prostřednictvím systematické podpory vytváření nových výzkumných konsorcií 2.Stimulace rozvoje výzkumných konsorcií pro výzvy v rámci 7.RP, zejména formou přímé podpory při přípravě projektových žádostí 3.Identifikace společných výzkumných priorit EU a cílových zemí projektu a zajištění jejich komunikace příslušným národním a evropským činitelům 4.Posílení a šíření dosavadní spolupráce mezi stávajícími projektovými partnery (partnerské univerzity/akademičtí partneři) 5.Budování a posílení kapacity cílových zemí projektu pro efektivní spolupráci v rámci konsorcií 7.RP, a také administraci jejich účasti 6.Propagace 7.RP mezi širší odbornou veřejností – malé a střední podniky, univerzity a další výzkumné instituce nad rámec projektového konsorcia 7.Podpora vzájemné výměny zkušeností a šíření dobré praxe mezi projektovými partnery i mimo ně

5 Cíle projektu 1) Prohloubit vzájemnou spolupráci výzkumníků členských států EU a cílových zemí projektu a pomoci navázat nová partnerství pro 7.RP 2) Idenfitikovat sdílené výzkumné priority EU a cílových zemí v tematické oblasti Zdraví, a dospět tak k lepší komunikaci rozhodovatelů a posílení jejich vzájemné spolupráce 3) Organizace vlastního brokerage event – setkání zástupců výzkumných institucí za účelem navázání spolupráce pro podání žádosti do 7.RP, tematická priorita Zdraví

6 Brokerage Events –Setkání zástupců výzkumných organizací, kteří mají zájem připravovat projekt pro aktuální nebo plánovanou výzvu 7.RP –V rámci BE se obě strany dohodnou na konkrétních podmínkách a obsahu spolupráce –Projekt EECAlink podporuje účast výzkumníků z cílových zemí na vybraných BE formou udělení cestovního grantu ve výši 200 EUR těm, kteří splňují dále uvedené podmínky:

7 Cestovní grant Podmínky pro získání cestovního grantu: 1.Minimálně PhD. student nebo výzkumník mající vyšší kvalifikaci v oblasti medicíny nebo přírodních věd 2.Výzkumník z cílových zemí projektu (Arménie, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Moldávie, Rusko, Ukrajina či Uzbekistán) 3.Výzkumný protějšek je ze zemí Evropské unie (preferenčně z České republiky, Itálie, Polska či Maďarska) 4.Partneři plánují společnou přípravu žádosti podávané do do 7.RP – tematická priorita Zdraví 5.Přihlášení se na BE prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách projektu (www.eecalink.eu)

8 Podpora konsorcií -V rámci projektu nabízíme zajištění podpory při zpracování projektové žádosti podávané do 7.RP – tematická priorita Zdraví -Projekty s účastí partnerů z cílových zemí -Tuto podporu poskytují 4 partnerské organizace – Agency for the Promotion of European Research (APRE), Cracow University of Technology (CUT), GRANT Garant s.r.o.(GG), Hungarian Science and Technology Foundation (TETALAP)

9 AGENCY FOR THE PROMOTION OF EUROPEAN RESEARCH (APRE) – Účast na mnoha mezinárodních projektech v tematické oblasti Zdraví – Organizace funguje jako oficiální kontaktní místo (NCP) pro 7.RP pro italské výzkumné a inovační subjekty – Od r. 2000 členem Central Italy Innovation Relay Centre (IRC CIRCE) CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (CUT) – CUT má rozsáhlou zkušenost v řízení projektů dotovaných EU v rámci 5. a 6. RP, eTEN programme a další – Technology Transfer Centre – jednotka v rámci CUT struktury, zodpovědnost za udržování neakademických aktivit univerzity – Od r. 1997, CUT vedla na 25 mezinárodních projektů z evropských fondů, podporujíc mezinárodní vědeckou spolupráci a komercializaci výzkumných výsledků – 8 úspěšných národních projektů financovaných ze Strukturálních fondů

10 GRANT Garant s.r.o. (GG) – Společnost působící v Praze od r. 2006 – Během svého fungování úspěšně podpořila přes 35 výzkumných týmů po celé ČR, které se chtěly zapojit do výzkumu dotovanému EU – Po 3 roky spolupráce s UK v Praze – Zkušenost s 6.RP, Strukturálními fondy a dalšími komunitárními programy HUNGARIAN SCIENCE AND TECHNOLOGY FOUNDATION (TETALAP) – Aktivní účast v projektech 5.RP – koordinátor + partner 6 projektů – V 6.RP koordinace 5 projektů a účast na dalších 18 – Projekty z oblasti zdraví, biotechnologií a životního prostředí

11 National Capacity Building Event - Dvoudenní školení, zaměřené na 7. rámcový program -Během doby trvání projektu se uskuteční celkem 12 těchto školení – v každé partnerské zemi jedno -Školení je otevřeno pro širší odbornou veřejnost -Organizátor školení v ČR: Univerzita Karlova v Praze -Kromě základních administrativních principů, jak podávat žádost a jaká jsou finanční pravidla 7. rámcového programu bude školení obsahovat i část věnovanou tématům specifickým pro Českou republiku ve vztahu k 7. rámcovému programu (např. dofinancování účasti na 7.RP z MŠMT) -viz také www.eecalink.eu

12 www.eecalink.eu

13 Děkuji za pozornost! Kontaktní údaje Andrea Jančárková andrea.jancarkova@lf1.cuni.cz Tel: 225 096 354 EECAlink, contract n° 223359 www.eecalink.eu


Stáhnout ppt "SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME Coordination and support action HEALTH-2007-4.1-8 EECAlink Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern."

Podobné prezentace


Reklamy Google