Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace Geografické informace Poloha kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace Geografické informace Poloha kraje"— Transkript prezentace:

1

2 Základní informace Geografické informace Poloha kraje
Moravskoslezský kraj se nachází v nejvýchodnější části České republiky. Od Prahy je vzdálen zhruba 300 km vzdušnou čarou. Přepočteme – li tento údaj do přepravního času, pak činí pouze 1 hodinu letecky, 3 hodiny železnicí a 4 hodiny po silnici. Budeme-li vnímat kraj nadregionálně, pak je jeho poloha na hranici tří států téměř ve středu evropského prostoru velice výhodná. Pokud se zaměříme na celou Evropu, pak se region nachází mezi rakouskou Vídní, polskou Hornoslezskou aglomerací a slovenskou Bratislavou. Sílu polohy celé oblasti se snaží ještě více zdůraznit regionální aktéři, kteří dlouhodobě usilují o propojení některých aktivit Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraja a Województwa Śląskiego v určitých aktivitách s výhledem na vytvoření významného územního centra v celoevropském pohledu. Administrativní členění kraje Moravskoslezský kraj vznikl současně s ostatními 13 českými kraji 1. ledna 2001 na základě legislativy přijaté v roce Po jediné územní změně v roce 2005 má region rozlohu km ² a skládá se z celkem 6 dřívějších okresů (od západu Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek) a území 22 obcí s rozšířenou působností. V kraji se nachází celkem 5 statutárních měst, 35 měst, 3 městyse a 299 obcí. Povrch kraje Moravskoslezský kraj je na západě, východě a částečně i jihu lemován pohořími. Pohořím s nejvyšší horou Pradědem (1 492 m) je Hrubý Jeseník na západní hranici kraje. Na jihovýchodě a východě, při hranicích se Slovenskem a Polskem, se nacházejí Moravskoslezské Beskydy. Nejvyšší je Lysá hora (1 323 m), známý je také Radhošť (1 129 m). Jihozápadní část kraje tvoří nedotčené oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Mezi horami leží i niže položené oblasti, konkrétně nejjižnější výběžek Slezské nížiny, který je tvořen Opavsko-ostravskou pánví. Na ní dále na jihu navazuje přirozený krajinný koridor Moravská brána. Nížšími polohami prochází nejvýznamnější řeky Odra, Opava, Ostravice, Olše atd.

3 Statistická data Rozloha 5 427 km2 Počet obyvatel 1 243 220
Hustota zalidnění 227 obyv./km2 Hlavní město kraje Ostrava Počet obcí 300, z toho 39 měst Administrativní členění kraje Moravskoslezský kraj vznikl současně s ostatními 13 českými kraji 1. ledna 2001 na základě legislativy přijaté v roce Po jediné územní změně v roce 2005 má region rozlohu km ² a skládá se z celkem 6 dřívějších okresů (od západu Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek) a území 22 obcí s rozšířenou působností. V kraji se nachází celkem 5 statutárních měst, 36 měst, 3 městyse a 300 obcí.

4 Doprava Strategická poloha na rozmezí tří států Letiště Leoše Janáčka
Hustá silniční a železniční síť Moravskoslezský kraj leží na historické dopravní cestě mezi severem a jihem Evropy - mezi Baltským a Středozemním mořem. Zároveň zaujímá strategickou polohu na rozmezí tří států - České republiky, Polska a Slovenska a svou polohou nabízí i výhodnou výchozí pozici pro dopravní vazby směrem do východní Evropy. Skrze Moravskoslezský kraj procházejí tranzitní evropské tahy, to silniční i železniční, leteckou bránou kraje je letiště Leoše Janáčka v blízkosti krajského města Ostravy. K návštěvě Moravskoslezského regionu můžete využít rychlé autobusové, vlakové nebo letecké linky, můžete nás samozřejmě navštívit vlastním autem případně na kole. Nejrychlejší vstupní branou do kraje je rekonstruované Letiště Leoše Janáčka. V regionu se postupně dokončují dálnice a rychlostní silnice i železniční koridory pro vlaky nejvyšší kvality. Široké možnosti cestování po našem kraji umožňují dostupné a kvalitní dopravní sítě - dopravní cesty v našem kraji totiž přímo navazují na všechny evropské základní tahy silniční, železniční i letecké dopravy a dále se dynamicky vyvíjejí. V Moravskoslezském kraji je motoristům k dispozici hustá síť regionálních silnic i rychle dokončované dálnice a rychlostní silnice, které během dvou let napojí kraj na evropskou síť dálnic a rychlostních silnic.Stejně tak jako v celé České republice jsou k dispozici standardní asistenční služby, služby servisů většiny světových výrobců a značek automobilů a hustá síť čerpacích stanic,

5 Univerzity v kraji VŠB – Technická univerzita Ostrava
Ostravská Univerzita Slezská univerzita, Opava a Karviná Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Panevropská vysoká škola, fakulta práva Cca 39 tis. studentů

6 Průmyslový region od 19. století kraj patřil, a také v současnosti patří, mezi nejdůležitější průmyslové regiony střední Evropy od počátku devadesátých let dochází k podstatnému zlepšení stavu životního prostředí vlivem poklesu průmyslové výroby, používání šetrnějších technologií a značným investicím do ekologických opatření Historický vývoj Území Moravskoslezského kraje mělo v minulosti velký význam, oblast byla osídlena již pravěkými obyvateli. Významnou památkou tohoto období je například historické naleziště na Landeku, které mimo jiné dokazuje, že pračlověk znal a používal uhlí již před lety. Tento nález je přímo symbolický pro další vývoj oblasti. Po objevu ložisek černého uhlí v roce 1763 se severní Morava a Slezsko staly průmyslovým centrem české země. Zaměstnání v průmyslových podnicích lákalo mnoho obyvatel okolních regionů a krajů, čímž značně narůstal počet obyvatel kraje. Vznikaly nová města a obce. Přesto, že vzrůstající důležitost kraje přerušily světové války, i v dějinách 20. století si Moravskoslezský kraj našel své místo. V širším záběru patří Moravskoslezský kraj již od 19. století mezi nejdůležitější průmyslové lokality střední Evropy. To je dáno především již výše zmíněnou skutečností, že kraj je významným nalezištěm černého uhlí, což podnítilo rozvoj dalších průmyslových odvětví jako je hutnictví, chemický průmysl, strojírenství. Kromě toho se zde vyskytují i polymetalické rudy, ložiska zemního plynu, vápence, žuly, štěrkopísků apod. Se změnou politického režimu po roce 1989 došlo také v Moravskoslezském kraji k výrazným změnám. Značný dopad na region měla celoplošná restrukturalizace průmyslu, která vedla k výraznému útlumu průmyslové výroby. Těžba černého uhlí byla omezena a činnost průmyslových kolosů jako Nová Huť či Vítkovice utlumena, což vedlo k masivnímu nárůstu nezaměstnanosti v regionu. Na druhé straně pokles výroby či mnohé významné kroky při ekologizaci provozů v podnicích mají velmi příznivý dopad na zlepšení životního prostředí v kraji. Současnost Na začátku třetího tisíciletí je možné o Moravskoslezkém kraji hovořit jako o významném centru kultury, společenského života a rozvoje podnikání, přestože byl dlouhou dobu vnímán pouze jako ono slavné "ocelové srdce republiky". Je místem, kde dochází k nepřetržitému růstu kvality života - zlepšuje se stav životního prostředí, zkvalitňuje se silniční a železniční dopravní síť, rozšiřuje se nabídka bydlení, zvyšuje se návštěvnost kraje, roste atraktivita regionu jako turistické lokality cestovního ruchu. Těžký průmysl je postupně nahrazován lehkým průmyslem a službami. Rozvojem podnikání ve volném tržním prostředí se struktura podnikání změnila k nepoznání. Mnohé restrukturalizované podniky byly odkoupeny zahraničními investory. Zdejší firmy se prosadily v oblasti informačních technologií, elektronice, elektronice a automobilovém průmyslu. Vedle toho dnes v kraji existuje řada menších i větších firem, které se zabývají jak tradičními řemeslnými obory, tak špičkovými technologiemi a hi-tech produkty. Moravskoslezský kraj je krajem, v němž existuje široké uplatnění nových investičních projektů a kde má každý příležitost rozvinout svůj potenciál a své možnosti. Pro nové podnikatelské záměry mohou domácí i zahraniční investoři využít jak stávající průmyslové areály, tak průmyslové zóny, kterých se v kraji nachází několik (20) a jejichž průměrná zaplněnost je zhruba 74 %. Je zřejmé, že i do budoucna Moravskoslezský kraj zůstane krajem průmyslovým, neboť má ty nejlepší předpoklady svého rozvoje.

7 Zajímavá místa v kraji Příroda – chráněné krajinné oblasti (Beskydy, Jeseníky, Poodří) Technické památky – poklady kraje (Dolní oblast Vítkovic, Hornické muzeum Landek…) PŘÍRODA Rozloha: km2 BESKYDY Beskydy jsou nejrozsáhlejším pohořím Západních Karpat na území České republiky. K jejím přírodním zajímavostem patří pozůstatky původních pralesů, menší rašeliniště, horské bučiny a louky, které jsou ideálním prostředím pro salašnický chov ovcí. V beskydských lesích se občas objeví medvěd hnědý, vlk obecný, rys ostrovid a v řekách vydra říční. Rok vyhlášení: 1973 Mezi nejnavštěvovanější turistické lokality se řadí Lysá hora, která je se svými m n.m. nejvyšším místem Beskyd. Z jejího vrcholu se otevírá nádherný pohled do okolí. K dalším oblíbeným cílům patří Visalaje, Bílý kříž, Grúň, Staré Hamry, Bílá a Třeštík, Pustevny, Javorový či Velký Polom. Hřebenu Slezských Beskyd, které však nejsou součástí beskydské CHKO, dominuje vrchol Velké Čantoryje. Rozloha: 744 km2 JESENÍKY Jeseníky, nejvyšší pohoří Moravy a Slezska, se rozprostírají v nejsevernějším cípu Moravy a českého Slezska. Jesenickým vrcholům dominuje Praděd (1491 m n. m.), na jehož svazích rostou chráněné druhy rostlin (mochna zlatá, zvonek vousatý) a ze živočichů se tu můžeme setkat např. s kamzíkem. Velká část pohoří je porostlá hustými lesy, jež mají místy charakter pralesa. K atraktivním lokalitám CHKO Jeseníky na území Moravskoslezského kraje patří některé skalní útvary, jako např. Petrovy kameny nebo údolí dravé říčky Bílá Opava, které náleží mezi nejnavštěvovanější místa Hrubého Jeseníku. Rok vyhlášení: 1996 Rozloha: 81,5 km2 POODŘÍ Chráněná krajinná oblast Poodří patří k nejmladším chráněným oblastem v České republice. Rozprostírá se po obou březích řeky Odry, jejíž meandrující koryto vytváří nezapomenutelnou přírodní scenerii. V údolní nivě najdeme soustavu rybníků sloužících pro chov ryb. V této oblasti můžeme zahlédnout řadu vodomilných živočichů (ropucha obecná, skokan skřehotavý), na březích Odry roste např. sněženka předjarní či jaterník trojlaločný. Rok vyhlášení: 1991 Území je protkáno turistickými trasami a prochází tudy také četné cyklotrasy, jejichž osu tvoří „Moravská brána“, která je součástí celoevropské cykloturistické sítě ve směru Polsko – Rakousko. S Poodřím nás poutavě seznámí naučná stezka Kotvice TECHNICKÉ PAMÁTKY V roce 2000 byl Vítkovický areál prohlášen Ministerstvem kultury ČR za Národní kulturní památku. Celý areál je nejvýznamnější a největší průmyslová památka z 1. pol. 19. století, která aspiruje na zápis do UNESCO (Národní kulturní památka Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren, tzv. Dolní oblast Vítkovic). Dolní oblast Vítkovic První vysoká pec zde byla uvedena do provozu v roce Důl Hlubina z roku 1843 se stal nedílnou součástí celého výrobního řetězce. Bezprostředně na sebe navazoval celý technologický tok těžby uhlí, koksovny a výroby železa. Největší hornické muzeum v České republice se rozprostírá na úpatí vrchu Landek, který je světově známou lokalitou z hlediska geologie, archeologie, historie, přírodovědy a hornictví. Na vrchu Landek sídlili v době ledové lovci mamutů, po nichž zde existuje doklad o nejstarším použití uhlí člověkem. Lokalita proslula i unikátním nálezem Landecké Venuše, pouhých 46 mm vysoké sošky z krevele, jediné štíhlé venuše v Evropě. Hornické muzeum OKD Ostrava – Petřkovice Hornické muzeum, zřízené v historickém objektu Dolu Anselm, nabízí exponáty, zaměřené na historii dolování černého uhlí na Ostravsku, zejména původní stroje a technologická zařízení. V rámci prohlídky je zařazeno fárání do důlní šachty 7 m pod povrchem. Významná vojensko-technická památka je evropsky vysoce ceněnou prezentací ojedinělého bývalého fortifikačního systému naší republiky, který vznikal v letech Objekty areálu představují různé odlišnosti po stránce projekční i palebně-taktické, a rovněž různé stupně odolnosti. Areál je začleněn do Slezského zemského muzea a patří k jeho nejnavštěvovanějším objektům. Areál čs. opevnění, Hlučín – Darkovičky Nachází se zde soubor tří rekonstruovaných objektů těžkého opevnění a dvou objektů lehkého opevnění ze 30. let 20. století, kdy se tehdejší Československo chystalo k obraně proti agresi hitlerovského Německa. Na území ČR se jedná o mimořádně zachovalé objekty, které byly od doby svého vzniku jako jedny z mála minimálně poškozeny a nyní procházejí odbornou rekonstrukcí. Areál se řadí mezi nejlepší pevnostní muzea v ČR. Ze stropnice srubu OP-S 25 je nádherný výhled na velkou část pevnostní linie, za příznivého počasí je dohled až k Jeseníkům, včetně Pradědu. Vojenské pevnosti v Opavě – Milostovicích Ve zcela unikátním Technickém muzeu Kopřivnice je zachycena téměř stopadesátiletá historie automobilky Tatra, od doby, kdy byl vyroben první automobil v Rakousko-Uhersku Präsident. Mnoho osobních, sportovních, nákladních a jiných automobilů značky Tatra, podvozky, motory, sportovní letoun a řada dalších zajímavostí jsou pro mnohé návštěvníky města velkým lákadlem. Největší chloubou celé výstavy je zajisté již zmiňovaný Präsident, vyrobený roku 1897. Technické muzeum Tatra Kopřivnice Budova z roku 1980 má třetí největší sál planetária o průměru 12,5 m a druhý největší projekční přístroj v ČR. V sále pro sto návštěvníků je promítáno na umělou oblohu cca hvězd, planety, komety a jiné vesmírné objekty. Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy, Ostrava-Poruba Weisshuhnův kanál Weisshuhnův kanál, nacházející se poblíž obce Žimrovice, sloužil jako papírenský splav a je dodnes v provozu. Byl postaven na přelomu 20. století z popudu Carla Weisshuhna pro chod budoucí továrny a papírny. Toto unikátní vodní dílo (3,5 km dlouhé) obsahuje tři vodní tunely a dva aquadukty. Na kanálu je několik přepadů regulujících výšku hladiny toku. Pozoruhodnost díla umocňuje fakt, že kanál je po celé své délce veden ve svazích zdejších skalnatých kopců. Na papírenský splav narazíte po červeném turistickém značení z Hradce nad Moravicí do Podhradí. Úzkokolejná dráha Třemešná ve Slezsku – Osoblaha Tato turistická atrakce Osoblažska se stavěla v dobách rakousko-uherského mocnářství a do provozu byla uvedena 14. prosince Osoblažská úzkokolejka je technická památka o délce trati 20 km a rozchodu kolejí 760 mm. Nejvyšší dovolená rychlost vlaku je 40 km/hod. Je to nejstarší úzkokolejka.

8 Lysá Hora

9 Praděd

10 Zajímavá místa v kraji Charakteristická města a městečka (Nový Jičín, Příbor, Štramberk…) Hrady a zámky – historické perly kraje (Hukvaldy, Hradec nad Moravicí, Raduň…) CHARAKTERISTICKÁ MĚSTA NOVÝ JIČÍN Historické jádro Nového Jičína patří mezi nejkrásnější na Moravě. Jeho počátky spadají do 2. poloviny 13. století, kdy bylo založeno na křižovatce důležitých obchodních cest. Půdorys městského jádra patří k nejpravidelnějším a nejpřehlednějším historickým kompozicím. Na náměstí a v okolních ulicích je chráněno na 50 měšťanských domů. Mezi nejvýznamnější památky patří zámek, radnice, Stará pošta, Farská bašta, farní kostel, hradby městského opevnění a morový sloup. PŘÍBOR Přemysl Otakar II. jmenoval v roce 1251 Příbor městem. Z období jeho založení, z poloviny 13. století, pochází gotický farní kostel Narození Panny Marie. Koncem 17. století přišli do města piaristé, vybudovali zde rozlehlou kolej, kde je dnes umístěno muzeum a stálá expozice věnovaná Sigmundu Freudovi, místnímu rodákovi. Dalšími významnými památkovými objekty ve městě jsou kostel sv. Valentina, kostel sv. Kříže, hřbitovní kostel sv. Františka Serafínského a mariánské sousoší z roku 1713. ŠTRAMBERK Městečko vzniklo roku 1359 dle zakládací listiny vydané markrabětem Janem Jindřichem Lucemburským. Dnes je Štramberk pro svou malebnost a unikátní soubor městské lidové architektury nazýván „Moravským Betlémem“. Městu vévodí zřícenina hradu Strallenberg s válcovou věží zvanou Trúba. Půvabné štramberské náměstí je lemováno zděnými domy s prvky pozdního baroka a empíru. V jeho horní části se nachází barokní kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Bartoloměje. V přilehlých křivolakých uličkách stojí na vysokých podezdívkách roubené domky, které postavili valašští řemeslníci v 18. a 19. století. Pro svůj neopakovatelný ráz je Štramberk architektonickou raritou v celé České republice. HRADY A ZÁMKY Červený a Bílý zámek Hradec nad Moravicí – renesančně barokní zámek s empírovou úpravou. Původně královský přemyslovský hrad vybudován nad údolím Moravice na místě slovanského hradiště. Koncem 19. století byl zde vystavěn pseudogotický Červený zámek, spolu se vstupní branou a Bílou věží. Prohlídková trasa dobově zařízenými salóny připomíná i pobyty Ludwiga van Beethovena a Ference Liszta. Hukvaldy – zřícenina. Hrad vznikl ve 2. pol. 13. století. Během 15. století se několikanásobně rozrostl. V pol. 16. století bylo na hradě zřízeno kněžské vězení. Stavební vývoj hradu byl dovršen na konci 17. století. Po požáru v roce 1762 hrad pustl. V současnosti patří k nejrozsáhlejším dochovaným zříceninám hradů na Moravě. Je obklopen oborou s volným výběhem dančí zvěře. V letních měsících zde probíhá Mezinárodní festival Janáčkovy Hukvaldy. Raduň – zámek – původně středověká gotická tvrz byla za Tvorkovských z Kravař rozšířena a přestavěna na renesanční zámek, který později prošel klasicistními a historizujícími úpravami. Návštěvnický okruh vede pokoji knížecího apartmá a zámeckou knihovnou se svazky. Sovinec – hrad – jeho jádro bylo založeno v pol. 14. století. Velká přestavba proběhla na přelomu 15. a 16. století. V roce 1624 získal hrad řád německých rytířů. V pol. 17. století jej dobyli Švédové a po jejich odchodu i po požáru v roce 1784 byl hrad opraven jen zčásti. Za druhé světové války sloužil jako vězení a základna jednotek SS. V roce 1945 byl těžce poškozen požárem. V současné době probíhá jeho postupná rekonstrukce. Slezskoostravský hrad – byl postaven ve 2. pol. 13. století opolskými nebo těšínskými knížaty z rodu Piastovců jako pohraniční pevnost proti českému státu (Ostravice byla hraniční řekou). Ve 40. letech 16. století byl přestavěn na renesanční zámek. V roce 1872 vyhořel, byl však ještě obnoven. Hlavní příčinou jeho další zkázy byla těžba uhelných slojí přímo pod zámkem. Stavba poklesla o 16 m a byla opuštěna. V současnosti je hrad zrekonstruován a kromě hradní expozice je dnes místem řady kulturních a společenských akcí.

11 Hrad Sovinec

12 Zámek Hradec nad Moravicí

13 Zajímavá místa v kraji OSTRAVA – pestrobarevné město
Počtem obyvatel (cca ) je třetím největším městem České republiky. Celá oblast Ostravska má výjimečný charakter daný tradicí hlubinné těžby černého uhlí a těžkého průmyslu. Kvůli této tradici je Ostrava poznamenána nálepkou „černé město“, ale to už dávno neplatí – poslední uhlí se v Ostravě vytěžilo 30. června 1994 – tradiční černošedá barva se změnila v převládající zeleň. Moravskoslezská metropole rozkvetla do krásy a má se čím chlubit. Akce, které si nenechte ujít... • Zlatá tretra – Super Grand Prix (červen) • Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj (květen–červen) • Colours of Ostrava – festival získal Cenu Anděla za událost roku 2005 (červenec) • Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo interesse (září) Čtyři věci, které musíte udělat… • Přenést se do 50. let procházkou po čtvrti Poruba • Koupit si „Denik Ostravaka“ • Ochutnat ostravskou klobásu a pivo Radegast či Ostravar • Zbavit se předsudků, že Ostrava rovná se prach a špína Kam večer… Ostrava má o noční život postaráno. Stodolní ulice – ulice, která nikdy nespí – je známá široko daleko. Svým návštěvníkům nabízí pestrobarevnou zábavu. V současnosti se počet klubů a zábavních podniků pohybuje kolem sedmdesáti. Kluby nabízejí bohatou nabídku různých hudebních stylů od rocku přes world a dance music až po alternativní okrajové žánry. Máte rádi karaoke, bowling, billiard ? To vše vám Stodolní ulice nabízí. Je škoda zůstávat na jednom místě, lepší je přecházet z klubu do klubu, potkávat staré i nové známé a důkladnou selekcí vybrat ten, který nejvíce odpovídá vašemu vkusu.

14 OSTRAVA !!! Ostrava

15 Stodolní ulice

16 Kultura, sport, relax 23 divadel, 78 muzeí, 129 galerií a 62 kin, Janáčkova filharmonie Ostrava, Colours of Ostrava, Zlatá tretra Ostrava… výborné podmínky pro zimní sporty, vysokohorskou turistiku, cykloturistiku, vodní sporty, golf a jiné… světoznámé lázně a relaxační centra Moravskoslezský kraj díky své poloze, rozmanité a nádherné přírodě může poskytnout širokou škálu možností pro bohaté sportovní, turistické a rekreační vyžití. K dispozici je velké množství stadiónů, hřišť, tělocvičen, tenisových kurtů, koupališť a bazénů. Na své si přijdou milovníci běžeckého a sjezdového lyžování, cykloturistiky, paraglidingu, hippoturistiky, golfu, sportovních a poznávacích letů i příznivci vodních sportů. Lázně Darkov – leží na hranici s Polskem, v sousedství města Karviná. Tvoří je dvě léčebná zařízení, která jsou vybavena na špičkové úrovni. Vznik lázní se datuje rokem 1867, kdy byla po provedení vědeckých analýz přírodního léčivého zdroje zahájena první lázeňská sezóna. Vydatné prameny jódobromové vody, tzv. solanky, vytryskly při hledání zásob uhlí. Postupně byly prokázány její mimořádné účinky. Příznivě působí na cévní systém, napomáhá při léčbě pohybového ústrojí, nemocí neurologických, gynekologických a kožních.

17 Sanatoria Klimkovice – patří k nejmodernějším lázním v České republice
Sanatoria Klimkovice – patří k nejmodernějším lázním v České republice. Komplex budov jodobromových sanatorií je unikátním dílem soudobého stavitelství, které je nazýváno skvostem třetího tisíciletí a jejich architektonické řešení bylo několikrát oceněno. V sanatoriích se léčí nemoci oběhového a pohybového ústrojí, nemoci nervové a gynekologické. Jodobromová minerální voda vytváří jedinečné mikroklima, které svým obsahem jodu převyšuje přímořské oblasti. Sanatoria Klimkovice

18 Lázně Karlova Studánka
Lázně Karlova Studánka – leží v romantickém údolí Bílé Opavy přímo v centru Hrubého Jeseníku. Svou polohou patří mezi nejkrásnější v České republice. Lázeňská tradice zde byla založena v roce Většina budov je postavena v klasicistním empírovém stylu. Architektura je doplněna lesoparky s umělým vodopádem. Vyvěrá zde několik uhličito-železitých pramenů, jejichž blahodárná síla je využívána k léčbě dýchacích cest, silikózy, nemocí z povolání, srdečních a cévních chorob. Lázně Karlova Studánka

19 Golf (6/10) Golfový ráj

20 Hipostezky

21 Osobnosti Moravskoslezského kraje
Sigmund Freud (1856 – 1939), zakladatel psychoanalýzy - PŘÍBOR Johann Gregor Mendel (1822 – 1884), zakladatel genetiky - HYNČICE Leoš Janáček (1854 – 1928), světově proslulý skladatel - HUKVALDY Ivan Lendl (nar. 1960), světově známý tenista první kategorie Jiří Raška (nar. 1941), olympijský šampión ve skocích na lyžích Emil Zátopek (1922 – 2000), legendární olympijský šampión František Palacký (1798 – 1876) – významný český historik, politik a filosof - HODSLAVICE Jan Amos Komenský (1592 – 1670) – učitel národů, v letech 1618 – strávil ve FULNEKU nejkrásnější léta svého života

22 Gastrospeciality

23 Projekt „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ je realizován Moravskoslezským krajem a jeho partnery. Zaměřen je na podporu gastroturistiky v Moravskoslezském kraji. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je vrátit typické regionální speciality na jídelní lístky zdejších restaurací a umožnit tak návštěvníkům regionu poznat jej všemi smysly, tzn. i po chuťové stránce.

24 Hotel Čeladenka www.celadenka.cz
ZOO v Ostravě Dolní oblast VÍTKOVICE Landek Park Aquapark v Ostravě - Zábřehu

25 Hostinec Penzion Lhotka www.hostineclhotka.cz
Tipy v okolí zámek v Kravařích golfové hřiště Hasičské muzeum v Ostravě areál čs. opevnění - Darkovičky

26 Hospoda Pod Borovou www.podborovou.cz
Tipy v okolí skiareály sportovní areál Kempaland kostel sv. Cyrila a Metoděje turistické a cyklistické trasy

27 Hotel Grůň www.hotelgrun.cz
Tipy v okolí skiareál běžecké lyžování bobová dráha turistické a cyklistické trasy aquapark v Mostech u Jablunkova

28 Hotel a restaurace Jaškovká krčma www.jaskovskakrcma.cz
Tipy v okolí Těrlická přehrada zámek Frýdek-Místek Archeopark Chotěbuz turistické a cyklistické trasy Kotulova dřevěnka v Havířově

29 Hotel Roubenka www.roubenkahotel.cz
Tipy v okolí Štramberská trúba Muzeum TATRA v Kopřivnici turistické a cyklistické trasy hrad Hukvaldy

30 Hotel Sepetná http://hotel.sepetna.cz
Tipy v okolí relaxační centrum turistické a cyklistické trasy lyžování golfová hřiště segway Lysá hora

31 Kotelna Bowling www.kotelnabowling.cz
Tipy v okolí zámek Raduň zámek Hradec nad Moravicí větrný mlýn Choltice areál čs. opevnění Milostovice

32 Hotel Slunce www.hotelslunce.jeseniky.com
Tipy v okolí hrad Sovinec zámek Janovice Rešovské vodopády kaple V Lipkách Křížová cesta

33 Restaurace U Kata www.restaurace-u-kata.cz
Tipy v okolí zámek v Bruntále Kosárna v Karlovicích ve Slezsku aquapark lyžařské areály přehrada Slezská harta

34 Chata Kopřivná www.koprivna.cz
Tipy v okolí funpark snowtubing Praděd paintball aréna sjezdové a běžecké lyžování

35 Propagační akce veletrhy cestovního ruchu
(Regiontour v Brně, Slovakiatour v Bratislavě, Brána severu v Rusku, ..) outdoorové akce (např. otevření Singletrailů na Bílé, Dny NATO, …) gastrofestivaly („Jak šmakuje Moravskoslezsko“, Karneval chutí)

36

37 Moravskoslezské večery
probíhají v 11 partnerských restauracích v průběhu celého roku různě zaměřené (husí a kachní hody, letní grilování pod širým nebem apod.) s bohatým doprovodným programem - gastro show a ukázky vaření - besedy o regionální kuchyni - hudební produkce - ukázky regionálních řemesel - molekulární gastronomie ad.

38 oddělení cestovního ruchu
Děkuji za pozornost! Ing. Ema Havelková, MBA oddělení cestovního ruchu


Stáhnout ppt "Základní informace Geografické informace Poloha kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google