Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník"— Transkript prezentace:

1 Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník
Fosilní paliva I - UHLÍ Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Ing. Bc. Jitka Moosová

2 Přírodní katastrofa v období Karbonu. Zdeněk Burian 1967.
Základní poznatky Uhlí je hnědá, černá nebo hnědo-černá hořlavá hornina. Získává se dolováním z povrchových nebo hlubinných dolů používá se jako palivo. Uhlí je složeno především z uhlíku (C), vodíku (H) a kyslíku (O), obsahuje však také další chemické prvky především síru (S) a příměsi radioaktivní (uran (U) a thorium (Th)). Uhlí vzniklo z rostlinných a živočišných zbytků, které byly uloženy v anaerobních vodních prostředích, kde nízké hladiny kyslíku bránily jejich kompletnímu rozkladu a oxidaci (hnití). Přírodní katastrofa v období Karbonu. Zdeněk Burian 1967. Černé uhlí

3 Druh uhlí Lignit - také označovaný jako hnědé uhlí je nejméně kvalitní druh uhlí. Užívá se výhradně pro výrobu elektřiny nebo výrobu technologického tepla. Leštěné bylo využíváno jako ozdobný kámen od doby železné. Je třetihorního původu. Hnědé uhlí - používá se k vytápění domácností nebo k výrobě tepla a elektřiny Hnědo-černé - jeho vlastnosti spadají mezi hnědé a černé uhlí. Využívá se pro výrobu elektřiny, tepla a chemickou výrobu Černé uhlí - má vysokou hustotu, jeho barva je obvykle černá až hnědočerná. Uhlí je prvohorního a druhohorního původu. Vzniká rozkladem a prouhelňováním vyhynulých stromových plavuní, které se propadly do bažin (období perm). Antracit - jde o nejkvalitnější uhlí, používá se na vytápění a k výrobě chemikálií.

4 Vznik uhlí Převážná část uhlí pochází z období Karbonu, kdy byly pro vznik uhlí velice příhodné podmínky, kombinace velkých přírodních katastrof a horotvorná činnost. Podstata tvorby fosilních paliv spočívá v odříznutí odumřelé biomasy od vzduchu (například zakrytí vrstvou bahna o tloušťce přibližně 50 cm). Nejdříve probíhá biologický rozklad biomasy pomocí bakterií. V další fázi vzniku uhlí je nutný termický rozklad při vysokém tlaku, který může být způsoben poklesem vznikajícího ložiska do větších hloubek způsobený horotvornou činností v dané lokalitě. Během uhelnatění biomasy vznikají různé plyny (CH4, CO2) a voda, které bývají v ložisku přítomny: Vznik uhlí je i časově náročný a jednotlivé meziprodukty vzniku uhlí lze rozdělit obvykle na rašelinu→lignit→hnědé uhlí→černé uhlí→antracit:

5 Výřez z časové osy Země zachycující období vzniku uhlí. PAL
Výřez z časové osy Země zachycující období vzniku uhlí. PAL. Paleogén, NE. Neogén, KENOZ. Kenozoikum. Přibližně 56 % uhlí pochází z období Karbonu a Permu. 30 % z období Jury a Křídy. 14 % uhlí pochází z období Paleogénu a Neogénu.

6 Ložiska uhlí v ČR Černé uhlí: Hornoslezská pánev, Vnitrosudetská pánev, Podkrkonošská pánev, Středočeské pánve, Mělnická pánev, Plzeňská a Radnická pánev. Hnědé uhlí: 1 severočeská hnědouhelná pánev, 2 sokolovská pánev, 3 chebská pánev, 4 žitavská pánev, 5 ložisko Uhelná, 6 výskyty křídového uhlí v okolí Moravské Třebové, 7 jihomoravská lignitová pánev, 8 jihočeské pánve.

7 Těžba uhlí Černé x Hnědé uhlí
Základem hlubinného dolu pro těžbu uhlí je šachta, která vede z povrchu až k uhelné sloji. Touto šachtou sjíždí do dolu horníci a vyváží se tudy vytěžené uhlí. V povrchovém dole se uhlí dobývá z uhelných slojí, které se nacházejí několik desítek metrů hluboko. Povrchová těžba uhlí je rozdělena do tří fází - SKRÝVKA, TĚŽBA, DOPRAVA. Pojem skrývka znamená odstranění nadložních vrstev horniny nad uhelnou slojí. Po odstranění nadloží se uhlí dobývá rýpadly.

8 Literatura, zdroje informací
Vše dostupné online technologie.cz/fosilni-paliva-jejich-vyuziti-v- energetice-a-ekologicke-dopady.html e-zdroje-energie-2-cast


Stáhnout ppt "Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google