Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vít Dovalil a Tamah Sherman Teorie jazykového managementu Language Management Theory Vít Dovalil, Ph.D. Tamah Sherman, Ph.D. FF UK Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vít Dovalil a Tamah Sherman Teorie jazykového managementu Language Management Theory Vít Dovalil, Ph.D. Tamah Sherman, Ph.D. FF UK Praha."— Transkript prezentace:

1 Vít Dovalil a Tamah Sherman Teorie jazykového managementu Language Management Theory Vít Dovalil, Ph.D. Tamah Sherman, Ph.D. FF UK Praha

2 Vít Dovalil a Tamah Sherman Osnova I. Teoretická východiska, předmět II. Jazykový management III. Proces managementu IV. Jazykový management vůči češtině jako cizímu jazyku

3 Vít Dovalil a Tamah Sherman I. Východiska JM Chování vůči jazyku Kdo identifikuje jazykové problémy? Kde jsou problémy identifikovány? Jazykový problém společenský p. Socioekonomická báze Jsou problémy řešeny? Jak?

4 Vít Dovalil a Tamah Sherman I. Co je to jazykový problém? sociální základ – moc a sociální nerovnost, objevující se v diskurzech rozličné zájmové skupiny překládání problémy v jazycích/varietách jazyků (statusové, korpusové)‏

5 Vít Dovalil a Tamah Sherman I. Jazykové problémy jazyky migrantů (jazykový kontakt, diskriminace, výuka češtiny u migrantů, zachování mateřského jazyka, integrace)‏ pojmenovávání – názvy ulic, objektů, politických stran atd. oslovování přeřeknutí se, sebeopravování „úpadek (českého) jazyka“, spisovnost status jazyků (v EU, RB OSN), j. imperialismus

6 Vít Dovalil a Tamah Sherman II. JM: východisko zacházení s jazykem x užití jazyka (produkce a interpretace diskursů)‏ metajazykové činnosti (= zaměření na produkci a recepci diskursů)‏ Dvě roviny 1) „hic et nunc“ – jednoduchý management individuálních interakcí (ukotvený v diskursu), mikrorovina 2) organizovaný m. – (systematický a) řízený, předmět veřejných debat, makrorovina, komplexní sítě I. Sprachprobleme 1. Lehrer: pourqoui lit-on? 2. Schüler: pour relaxer 3. Lehrer: pour se détendre, ´relaxer´ c´est anglais (bearbeitet nach Heller, M. (2001): 225)‏

7 Vít Dovalil a Tamah Sherman II. Jazykový management 1. učitel: pourqoui lit-on? 2. žák: pour relaxer 3. učitel: pour se détendre, ´relaxer´ c´est anglais (podle Heller, M. (2001): 225)‏ „behaviour towards language as it appears in discourse“

8 Vít Dovalil a Tamah Sherman III. Proces jazyk. managementu komunikace/hovor bez odchylky od normy s odchylkou nepovšimnuta povšimnuta nehodnocena hodnocena

9 Vít Dovalil a Tamah Sherman III. Proces JM hodnocena pozitivně (něco mezi?) negativně opatření (korektura) n. implementace n.

10 Vít Dovalil a Tamah Sherman III. Jazykový management jednoduchý – moderátor zopakuje pomalu a pečlivěji větu ještě jednou redaktor, který se přeřekl, se opraví organizovaný – sociální struktury (jazyková kultura, politika, vyučování)‏ jednoduchý (uvnitř hovoru, on-line)‏ organizovaný (část mimo hovor, off-line)‏

11 Vít Dovalil a Tamah Sherman III. Jazykový management organizovaný management akty nevázány na jednu (jedinou) situaci účast sítí a institucí komunikace o managementu intervence teorií a ideologií jako objekt managementu nejen hovor, nýbrž jazyk jakožto systém uplatňování moci rozdílné zájmy v každé fázi procesu

12 Vít Dovalil a Tamah Sherman III. Jazykový management Cílem LMT je tyto rozmanité aktivity teoreticky jednotně obsáhnout. Jednoduchý a organizovaný management jsou jedním typem zacházení s jazykem: sebeopravení ~ jazykové testování ~ pravopisná reforma

13 IV. Jazykový management vůči češtině jako cizímu jazyku Příklady z empirického vyzkumu anglických mluvčích v ČR

14 Vít Dovalil a Tamah Sherman Oblasti výzkumu Elektronická komunikace, diskusní fóra Smíšené rodiny Mormonští misionáři Nadnárodní podniky

15 Vít Dovalil a Tamah Sherman Hlavní jazykové problémy Jak zvládnout každodenní potřeby (buď se znalostí češtiny, anebo bez ní ) Jak se naučit česky pro komunikační účely Jak se naučit česky pro další komunikační účely (standard, slovem i písmem)

16 Vít Dovalil a Tamah Sherman Jak zvládnout každodenní potřeby (buď se znalostí češtiny, anebo bez ní ) I understand that from 1. July there are some changes in Traffic regulation in Czech Republic. See link below: http://www.novapravidla.cz/hlavni_zmeny_v_pravidlech/celorocni_sv iceni/ http://www.novapravidla.cz/hlavni_zmeny_v_pravidlech/celorocni_sv iceni/ Does anyone have some translation in English ? Thanks for advise. http://www.expats.cz/prague/showthread.php?t=108883&page=1&p p=10

17 Vít Dovalil a Tamah Sherman Jak zvládnout každodenní potřeby (buď se znalostí češtiny, anebo bez ní ) The doctor who did the tests should have given you some contacts for a specialist. If she didn't, I'd go back and ask...if language is a problem, you can get a Czech speaker to write it down for you. Something like "Nemohl biste mi doporucit nejakeho lekare...". http://www.expats.cz/prague/printthread.php ?t=136983

18 Vít Dovalil a Tamah Sherman Jak se naučit česky pro komunikační účely „Vocab club“ At a typical evening, we attempt to learn the words in batches of about 8 words, and then deal out the words and as they are turned over we attempt to remember their translation. When all the words are complete, we shuffle them all together, and go around testing Czech to English and then English to Czech. All very supportive and non-competitive, and sometimes we actually remember some of them the next day. http://www.expats.cz/prague/t-54699.html

19 Vít Dovalil a Tamah Sherman Jak se naučit česky pro komunikační účely Mormonský příklad – řízený management, jasný komunikační účel Dotazování se na správnost výrazů Rodilý mluvčí jako údajný „jazykový expert“ Nerodilý mluvčí se snaží těžit z rodilých mluvčích Nedochází k opravám, ale dochází ke vzájemnému porozumění Opravy jsou hlavně doménou „výukových situací“

20 Vít Dovalil a Tamah Sherman Příklad z komunikace na veřejnosti 112. M1: kolik je mu? 113. C16: deset 114. M1: deset? jo? a jak dlouho jako kony žijí? nevím jestli je to správný 115. C16: no, ne ((smích)) 116. M1: ((smích)) jak dlouho jako co je normální? deset roků? patnáct roků? 117. pro jako kony (.) nevím jak se skloňuje how do you say that? 118. C16: jak dlouho jezdi- jako my jezdíme na koni nebo ten kůň? 119. M1: no jako ten kůň jak dl- jak dlouho žije? 120. C16: no nevím třicet roků

21 Vít Dovalil a Tamah Sherman Jak se naučit česky pro další komunikační účely (standard, slovem i písmem) [9:11:54] Radka Nováková says: Sarah, chtelo by se ti dnes na obed? [9:13:45] Sarah Smith says: takze kam bychom sli? [9:13:52] Radka Nováková says: Jasan, kam? [9:14:00] Sarah Smith says: teda "sly"... [9:14:35] Radka Nováková says: To neres, mame urcite plnou tasku roztocu. (Chat v programu Skype)

22 Vít Dovalil a Tamah Sherman Jak se naučit česky pro další komunikační účely (standard, slovem i písmem) It would be great to find someone who can correct my occasional Czech email. They are usually very short and always have a few language mistakes. In exchange I can correct your English writing. Please contact me. Bylo by to nadherne, si najit nekoho, ktery mi obcas opravovuje svoje ceske emaily (ktere pisu). Neni to kazdodenni zalezitost a ty maily jsou vzdycky kratke. Na oplatku ti klidne opravuju tvoje psani v anglictine! http://www.expats.cz/prague/t-162055.html

23 Vít Dovalil a Tamah Sherman Přínos TJM Je třeba sledovat procesy, kterými uživatelé jazyka řeší aktuální problémy. Je třeba chápat komunikační záměry různých jednotlivců a skupin. Je třeba vnímat celou škálu komunikačních potřeb v češtině jako cizím jazyce a jejich funkční diferenciaci.

24 Vít Dovalil a Tamah Sherman Přínos TJM Je třeba vzít v úvahu různé typy dat, obzvlášť data z přirozeně se odehrávajících komunikačních situací. Je třeba pečlivě sledovat domény a funkce češtiny jako cizího jazyka. Je třeba sledovat, kdo si povšimne (či nepovšimne) jakých odchylek v jakých situacích, a jestli a jak je opravuje.

25 Vít Dovalil a Tamah Sherman Relevantní literatura Jernudd, B.H. & Neustupný, J.V. (1987) Language planning: for whom? In L. Laforge (ed.), Proceedings of the International Colloquium on Language Planning. Québec: Les Presses de L´Université Laval, 69-84. Nekvapil, J. & Sherman, T. (eds.) (2009) Language Management in Contact Situations: Perspectives from Three Continents. Frankfurt: Peter Lang. Nekvapil, J., Sloboda, M., Wagner, P. (2009) Mnohojazyčnost v České republice: základní informace / Multilingualism in the Czech Republic: Basic Information. Praha, Nákladatelství Lidové noviny. Nekvapil, J. & Neústupný, J. V. (2003) Language management in the Czech Republic. Current Issues in Language Planning 4 (3&4), 181-366. Neustupný, J. (2002) Sociolingvistika a jazykový management. Sociologický časopis 38/4, 429-442.

26 Děkujeme za pozornost! vitek.dovalil@ff.cuni.cz tamah.sherman@ff.cuni.cz


Stáhnout ppt "Vít Dovalil a Tamah Sherman Teorie jazykového managementu Language Management Theory Vít Dovalil, Ph.D. Tamah Sherman, Ph.D. FF UK Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google