Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie jazykového managementu Language Management Theory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie jazykového managementu Language Management Theory"— Transkript prezentace:

1 Teorie jazykového managementu Language Management Theory
Vít Dovalil, Ph.D. Tamah Sherman, Ph.D. FF UK Praha Vít Dovalil a Tamah Sherman

2 Vít Dovalil a Tamah Sherman
Osnova I. Teoretická východiska, předmět II. Jazykový management III. Proces managementu IV. Jazykový management vůči češtině jako cizímu jazyku Vít Dovalil a Tamah Sherman

3 Vít Dovalil a Tamah Sherman
I. Východiska JM Chování vůči jazyku Kdo identifikuje jazykové problémy? Kde jsou problémy identifikovány? Jazykový problém společenský p. Socioekonomická báze Jsou problémy řešeny? Jak? Vít Dovalil a Tamah Sherman

4 I. Co je to jazykový problém?
sociální základ – moc a sociální nerovnost, objevující se v diskurzech rozličné zájmové skupiny překládání problémy v jazycích/varietách jazyků (statusové, korpusové)‏ Vít Dovalil a Tamah Sherman

5 Vít Dovalil a Tamah Sherman
I. Jazykové problémy jazyky migrantů (jazykový kontakt, diskriminace, výuka češtiny u migrantů, zachování mateřského jazyka, integrace)‏ pojmenovávání – názvy ulic, objektů, politických stran atd. oslovování přeřeknutí se, sebeopravování „úpadek (českého) jazyka“, spisovnost status jazyků (v EU, RB OSN), j. imperialismus Vít Dovalil a Tamah Sherman

6 Vít Dovalil a Tamah Sherman
II. JM: východisko zacházení s jazykem x užití jazyka (produkce a interpretace diskursů)‏ metajazykové činnosti (= zaměření na produkci a recepci diskursů)‏ Dvě roviny 1) „hic et nunc“ – jednoduchý management individuálních interakcí (ukotvený v diskursu), mikrorovina 2) organizovaný m. – (systematický a) řízený, předmět veřejných debat, makrorovina, komplexní sítě Vít Dovalil a Tamah Sherman I. Sprachprobleme 1. Lehrer: pourqoui lit-on? 2. Schüler: pour relaxer 3. Lehrer: pour se détendre, ´relaxer´ c´est anglais (bearbeitet nach Heller, M. (2001): 225)‏

7 II. Jazykový management
1. učitel: pourqoui lit-on? 2. žák: pour relaxer 3. učitel: pour se détendre, ´relaxer´ c´est anglais (podle Heller, M. (2001): 225)‏ „behaviour towards language as it appears in discourse“ Vít Dovalil a Tamah Sherman

8 III. Proces jazyk. managementu
komunikace/hovor bez odchylky od normy s odchylkou nepovšimnuta povšimnuta nehodnocena hodnocena Vít Dovalil a Tamah Sherman

9 Vít Dovalil a Tamah Sherman
III. Proces JM hodnocena pozitivně (něco mezi?) negativně opatření (korektura) n. implementace n. Vít Dovalil a Tamah Sherman

10 III. Jazykový management
jednoduchý – moderátor zopakuje pomalu a pečlivěji větu ještě jednou redaktor, který se přeřekl, se opraví organizovaný – sociální struktury (jazyková kultura, politika, vyučování)‏ jednoduchý (uvnitř hovoru, on-line)‏ organizovaný (část mimo hovor, off-line)‏ Vít Dovalil a Tamah Sherman

11 III. Jazykový management
organizovaný management akty nevázány na jednu (jedinou) situaci účast sítí a institucí komunikace o managementu intervence teorií a ideologií jako objekt managementu nejen hovor, nýbrž jazyk jakožto systém uplatňování moci rozdílné zájmy v každé fázi procesu Vít Dovalil a Tamah Sherman

12 III. Jazykový management
Cílem LMT je tyto rozmanité aktivity teoreticky jednotně obsáhnout. Jednoduchý a organizovaný management jsou jedním typem zacházení s jazykem: sebeopravení ~ jazykové testování ~ pravopisná reforma Vít Dovalil a Tamah Sherman

13 IV. Jazykový management vůči češtině jako cizímu jazyku
Příklady z empirického vyzkumu anglických mluvčích v ČR

14 Vít Dovalil a Tamah Sherman
Oblasti výzkumu Elektronická komunikace, diskusní fóra Smíšené rodiny Mormonští misionáři Nadnárodní podniky Vít Dovalil a Tamah Sherman

15 Hlavní jazykové problémy
Jak zvládnout každodenní potřeby (buď se znalostí češtiny, anebo bez ní) Jak se naučit česky pro komunikační účely Jak se naučit česky pro další komunikační účely (standard, slovem i písmem) Vít Dovalil a Tamah Sherman

16 Vít Dovalil a Tamah Sherman
Jak zvládnout každodenní potřeby (buď se znalostí češtiny, anebo bez ní) I understand that from 1. July there are some changes in Traffic regulation in Czech Republic. See link below: iceni/ Does anyone have some translation in English ? Thanks for advise. p=10 Vít Dovalil a Tamah Sherman

17 Vít Dovalil a Tamah Sherman
Jak zvládnout každodenní potřeby (buď se znalostí češtiny, anebo bez ní) The doctor who did the tests should have given you some contacts for a specialist. If she didn't, I'd go back and ask...if language is a problem, you can get a Czech speaker to write it down for you. Something like "Nemohl biste mi doporucit nejakeho lekare...". ?t=136983 Vít Dovalil a Tamah Sherman

18 Jak se naučit česky pro komunikační účely
„Vocab club“ At a typical evening, we attempt to learn the words in batches of about 8 words, and then deal out the words and as they are turned over we attempt to remember their translation. When all the words are complete, we shuffle them all together, and go around testing Czech to English and then English to Czech. All very supportive and non-competitive, and sometimes we actually remember some of them the next day. Vít Dovalil a Tamah Sherman

19 Jak se naučit česky pro komunikační účely
Mormonský příklad – řízený management, jasný komunikační účel Dotazování se na správnost výrazů Rodilý mluvčí jako údajný „jazykový expert“ Nerodilý mluvčí se snaží těžit z rodilých mluvčích Nedochází k opravám, ale dochází ke vzájemnému porozumění Opravy jsou hlavně doménou „výukových situací“ Vít Dovalil a Tamah Sherman

20 Příklad z komunikace na veřejnosti
112. M1: kolik je mu? 113. C16: deset 114. M1: deset? jo? a jak dlouho jako kony žijí? nevím jestli je to správný 115. C16: no, ne ((smích)) 116. M1: ((smích)) jak dlouho jako co je normální? deset roků? patnáct roků? pro jako kony (.) nevím jak se skloňuje how do you say that? 118. C16: jak dlouho jezdi- jako my jezdíme na koni nebo ten kůň? 119. M1: no jako ten kůň jak dl- jak dlouho žije? 120. C16: no nevím třicet roků Vít Dovalil a Tamah Sherman

21 Vít Dovalil a Tamah Sherman
Jak se naučit česky pro další komunikační účely (standard, slovem i písmem) [9:11:54] Radka Nováková says: Sarah, chtelo by se ti dnes na obed? [9:13:45] Sarah Smith says: takze kam bychom sli? [9:13:52] Radka Nováková says: Jasan, kam? [9:14:00] Sarah Smith says: teda "sly"... [9:14:35] Radka Nováková says: To neres, mame urcite plnou tasku roztocu. (Chat v programu Skype) Vít Dovalil a Tamah Sherman

22 Vít Dovalil a Tamah Sherman
Jak se naučit česky pro další komunikační účely (standard, slovem i písmem) It would be great to find someone who can correct my occasional Czech . They are usually very short and always have a few language mistakes. In exchange I can correct your English writing. Please contact me. Bylo by to nadherne, si najit nekoho, ktery mi obcas opravovuje svoje ceske y (ktere pisu). Neni to kazdodenni zalezitost a ty maily jsou vzdycky kratke. Na oplatku ti klidne opravuju tvoje psani v anglictine! Vít Dovalil a Tamah Sherman

23 Vít Dovalil a Tamah Sherman
Přínos TJM Je třeba sledovat procesy, kterými uživatelé jazyka řeší aktuální problémy. Je třeba chápat komunikační záměry různých jednotlivců a skupin. Je třeba vnímat celou škálu komunikačních potřeb v češtině jako cizím jazyce a jejich funkční diferenciaci. Vít Dovalil a Tamah Sherman

24 Vít Dovalil a Tamah Sherman
Přínos TJM Je třeba vzít v úvahu různé typy dat, obzvlášť data z přirozeně se odehrávajících komunikačních situací. Je třeba pečlivě sledovat domény a funkce češtiny jako cizího jazyka. Je třeba sledovat, kdo si povšimne (či nepovšimne) jakých odchylek v jakých situacích, a jestli a jak je opravuje. Vít Dovalil a Tamah Sherman

25 Relevantní literatura
Jernudd, B.H. & Neustupný, J.V. (1987) Language planning: for whom? In L. Laforge (ed.), Proceedings of the International Colloquium on Language Planning. Québec: Les Presses de L´Université Laval, Nekvapil, J. & Sherman, T. (eds.) (2009) Language Management in Contact Situations: Perspectives from Three Continents. Frankfurt: Peter Lang. Nekvapil, J., Sloboda, M., Wagner, P. (2009) Mnohojazyčnost v České republice: základní informace / Multilingualism in the Czech Republic: Basic Information. Praha, Nákladatelství Lidové noviny. Nekvapil, J. & Neústupný, J. V. (2003) Language management in the Czech Republic. Current Issues in Language Planning 4 (3&4), Neustupný, J. (2002) Sociolingvistika a jazykový management. Sociologický časopis 38/4, Vít Dovalil a Tamah Sherman

26 vitek.dovalil@ff.cuni.cz tamah.sherman@ff.cuni.cz
Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Teorie jazykového managementu Language Management Theory"

Podobné prezentace


Reklamy Google