Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: duben 2013 Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od starověku po 3. etapu národního obrození Téma: Literatura doby Karlovy Číslo DUM: VY_32_INOVACE_KČ1_Mtv_06 Ověřen ve výuce dne: 28.11. 2013

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s literaturou v době Karla IV. Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o české literatuře středověku. Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: legendy, drama, žákovská poezie, sociální satira, kronikářství, nauková literatura, písňová tvorba 14. století

4 Literatura doby Karlovy

5  doba vlády Karla IV. (1346 – 1378)  Čechy se v té době staly středem evropského kulturního i politického dění  1348 založení Karlovy univerzity

6 Karel IV, socha Mělník, obr.1

7 Legendy  Legenda o svaté Kateřině – veršovaná skladba, o lásce dívky ke Kristovi  Legenda o sv. Prokopovi – přes 1000 veršů, osudy sv. Prokopa od jeho narození až po smrt, působení v Sázavském klášteře

8 Drama  Podkladem se staly latinské texty evangelií o událostech spojených s Kristovou smrtí a jeho vzkříšením  Mastičkář – veršované drama, scéna z tržiště, kde Marie nakupují masti, aby mohly nabalzamovat Kristovo tělo. Výsměch středověkým lékařům a jejich pochybnému léčení.

9 Žákovská poezie  Poezie plná rozmaru, erotiky, výsměchu různým vrstvám ve společnosti, bídě žáků  Píseň veselé chudiny – líčí bídu žákovského života  Podkoní a žák – spor mezi panským služebníkem a studentem, jeden před druhým vychvaluje své postavení, rozhovor končí rvačkou

10 Sociální satira  Satiry Hradeckého rukopisu – 11 skladeb, patří sem: Desatero kázanie božie – kázání kárající hříchy proti přikázáním Satiry o řemeslnících a konšelích – odsuzují nepoctivost příslušníků některých povolání Bajka o lišce a džbánu

11 Kronikářství  Karel IV. – Vita Caroli  další kronikáři: Přibík Pulkava z Radenína Beneš Krabice z Weitmile

12 Nauková literatura  Bartoloměj z Chlumce, řečený Klaret Glosář – slovník, 7 000 českých slov

13 Písňová tvorba  památky světské lyriky, milostné písně  Závišova píseň  Dřěvo sa listiem odieva  Kudy sem já chodila  Byla ti sem v sádku

14 Další význačné osobnosti  Smil Flaška z Pardubic  Jan z Jenštejna Tkadleček – vrcholná skladba české umělecké prózy, o problémech filozofických a teologických. Autor je neznámý. Tkadleček obviňuje Neštěstí, že zavinilo nevěru jeho milé Adličky.

15 Kontrolní otázky  Jmenuj 2 známé legendy ze 14. století.  Jak se jmenuje středověké drama, které kritizuje soudobé lékaře?  Co je žákovská poezie, uveď příklad.  Co kritizují Satiry o řemeslnících a konšelích?

16  Legenda o sv. Kateřině a Legenda o sv. Prokopovi  Mastičkář  Poezie plná rozmaru, erotiky, výsměchu různým vrstvám ve společnosti, bídě žáků, např. Píseň veselé chudiny, Podkoní a žák.  Nepoctivost příslušníků některých povolání.

17 Zdroje  PROKOP, Vladimír. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století: (pro výuku literatury na středních školách). 1. vyd. Sokolov: O.K.- Soft, 2008. s.32 – 34  Obr. 1 Dezidor. [cit. 2013-04-19]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File :Karel_IV.jpg?uselang=cs

18 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google