Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uživatelská rozhraní Uživatelská rozhraní 4. cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uživatelská rozhraní Uživatelská rozhraní 4. cvičení."— Transkript prezentace:

1 Uživatelská rozhraní Uživatelská rozhraní 4. cvičení

2 Praktická úloha  Pro cvičení opět můžete použít šablonu, na které se budeme dále seznamovat s jazykem Python a grafickou knihovnou TK.  Design si můžete upravit libovolně podle sebe. Pokuste se vyzkoušet různé prvky, včetně nastavení jejich vlastností.

3 Popis foto Jedná se o jednoduchý „popisovač obrázků“, funkčnost si na cvičeních a pak i samostatně můžete libovolně rozšířit. Data ukládejte jednoduše např. do textového souboru. sab_popisfoto.py

4 Popis foto

5 Popis foto – chování

6 Menu self.menubar = Menu(master) master.config(menu=self.menubar) self.menubar.add_cascade(label="File", menu=self.filemenu) self.menubar.add_cascade(label="Edit", menu=self.editmenu) self.filemenu = Menu(self.menubar, tearoff=0) self.filemenu.add_command(label="Neco", command=self.neco) self.filemenu.add_separator() self.filemenu.add_command(label="Quit", command=master.quit) self.editmenu = Menu(self.menubar, tearoff=0) self.editmenu.add_command(label="Nic", command=self.nic) self.filemenu.entryconfig(1, state=DISABLED)

7 CheckButton self.we = StringVar() self.c1 = Checkbutton(master, text="Bold", variable=self.we, onvalue="bold", offvalue="normal", command=self.com) self.c1.pack(side="left") self.c1.select() self.c1.deselect()

8 Text self.txt= Text(master, width=50, height=5 ) self.scrol = Scrollbar(master) self.scrol.pack(side=RIGHT, fill=Y) self.txt.pack(expand=1, fill=BOTH) self.txt.focus_set() self.scrol.config(command=self.txt.yview) self.txt.config(yscrollcommand=self.scrol.set)

9 Zápis do souboru soubor = open("data.txt","a") #a,w,r soubor.write("test\n") soubor.close()

10 root=Tk() bu=Button(root, text="Tlačítko") bu.pack() other = Toplevel() other.resizable(width=FALSE, height=FALSE) other.title('Foto') bu=Button(other, text="Konec") bu.pack() martin.nemec@vsb.cz Nové okno

11 import tkFileDialog soubor = tkFileDialog.askopenfile( parent=root, title='Vyberte soubor', filetypes=[('all files', '.*'),('gif files', '*.gif')]) if soubor != None: self.other = Toplevel() #nazev souboru soubor.name File dialog import tkinter.filedialog soubor = tkinter.filedialog.askopenfile(…)

12 … photo = PhotoImage(file="auto1.gif") ca = Canvas(root, width=photo.width(), height=photo.height()) ca.create_image(0,0, anchor=NW, image=photo) ca.pack() … martin.nemec@vsb.cz Canvas, Image

13 … li = Listbox(master, width=15, height=3) la = Label(master, text="nic", foreground="red") li.insert(0, "Tatra", "Areo", "Skoda") la.pack() li.pack() li.bind(" “, liTakeOver) def liTakeOver(self, event): la.configure(text=li.get("active")) martin.nemec@vsb.cz Listbox

14 … self.sc = Scale(root, orient="horizontal", length=200, fr=0, to=100, tickinterval=20, command=self.scgetval) self.sc.pack() self.sc.set(50) def scgetval(self, val): self.la.configure(text=val) martin.nemec@vsb.cz Scale

15 Dopracujte prosím funkčnost a vzhled aplikace, kterou si libovolně můžete rozšířit. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Uživatelská rozhraní Uživatelská rozhraní 4. cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google