Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kriminalita mládeže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kriminalita mládeže."— Transkript prezentace:

1 Kriminalita mládeže

2 Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl. Kriminologie, prameny Faktory kriminality, příčiny a podmínky kriminality Speciální a obecná prevence Osobnost pachatele trestných činů, pojem a struktura osobnosti Kriminogenní faktory formování pachatele, typologie pachatelů Recidiva, pojem, vývoj názorů na recidivu Příčiny recidivy, prevence Viktimologie, pojem, předmět zkoumání Význam viktimologie pro trestní právo Proces viktimizace, pojem viktimnosti Kriminalita mládeže, fenomenologie a etiologie kriminality mládeže Prevence a profylaxe kriminality mládeže Návykové látky, alkoholová a nealkoholová toxikománie Organizovaná kriminalita, pojem, význam, druhy Stav, prognosa a prevence organizované kriminality, mezinárodní aspekt

3 Postoje společnosti ke kriminalitě mládeže
33 *Německo – Zákon o soudnictví nad mládeží z roku 1923, Rakousko Zákon o soudnictví nad mládeží 1928, na území ČR zákon 48/1931 Sb. z. a n., o trestním soudnictví nad mládeží Postoje společnosti ke kriminalitě mládeže USA – pol19. stol „parens patriae“, Zákon o soudní soustavě pro mladistvé v Illinois Evropa 19./20. stol právní úpravy pro jednání s delikventní mládeží* Základní modely zacházení s delikventní mládeží: Justiční – Německo, Rakousko Sociálně-opatrovnický - Polsko

4 Pojmy Delikvence Dítě Mladistvý Mládež Osoby blízké věku mladistvých
Nedospělí, nedospělci, nezletilci Mladý dospělý

5 Charakteristické rysy
55 *1999 Plzeň: selfreport 14-15let, 1/3 krádež v obchodě, ¼ zranění osoby uhozením, přes 10% vandalismus Charakteristické rysy Vysoká míra latence* Dívky výrazně méně než chlapci Vyšší mezi příslušníky některých etnických minorit Převažují méně závažné majetkové trestné činy, hlavně krádeže Zpravidla ve skupinách (krádeže, poškozování cizí věci, šikana…) Epizodický charakter, 14-16let nejvíc, pokles 25 let Malá skupina intenzivních pachatelů Zvláštnosti způsobu provedení (předmět útoku, nedokonalá příprava, ničení věcí…)

6 Příčiny kriminality mládeže
Specifika spojená s psychickým, sociálními a mravním vývojem jedince v průběhu dětství a dospívání „dvojí život mládeže“ x intenzivní pachatelé Skupina Rodinné prostředí Snižování emoční gramotnosti „kriminalita blahobytu“ Migrace obyvatelstva a urbanizace Vliv masmédií

7 Aktuální trestně-politické přístupy
Get tough – být tvrdý, projekt Nulová tolerance x rizika nálepkování x radikální non-intervence Rehabilitativní spravedlnost „léčení“ Restorativní justice


Stáhnout ppt "Kriminalita mládeže."

Podobné prezentace


Reklamy Google