Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura měřícího řetězce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura měřícího řetězce"— Transkript prezentace:

1 Struktura měřícího řetězce
S – snímač: zajišťuje převod neelektrické veličiny na elektrickou PZ – předzesilovač: pro potlačení rušivých vlivů a zkreslení signálu je nutno signál před transportem kabelem zesílit kabeláž: minimální délka, stínění, rušivé zdroje F – filtr: analogová filtrace zejména s ohledem na aliasing MUX – multiplexer: přepínač více vstupů na jediný zesilovač Z - měřici zesilovač: přesný zesilovač s co největší dynamikou A/D – převodník: zajišťuje transformaci signálu z analogové spojité podoby do tvaru digitálního diskrétního AN – analyzátor: digitální filtrace signálu, kmitočtová analýza atd. S PZ F MUX Z A/D AN

2 SENZORY snímače,detektory,převodníky,čidla
Senzor je měřící prvek tvořící vstupní blok měřícího řetězce. Snímá fyzikální veličinu a převádí ji na potřebný elektrický signál. Rozdělení senzorů: dle měřené veličiny: teplota, tlak, průtok, radiace na různých kmitočtech, mechanické veličiny (posunutí, poloha, rychlost, zrychlení, síla, napětí… ), elektrické veličiny… dle fyzikálního principu: odporové, indukční, indukčnostní, kapacitní, magnetické, piezoelektrické, optoelektrické… dle styku s prostředím: dotykové, bezdotykové dle transformace signálu: aktivní, pasivní dle výrobních technologií: elektromechanické, elektrické, elektronické, elektrochemické, mikroelektronické, mikromechanické…

3 Technické parametry senzorů
Statické: citlivost: ideální y =K.x, x – vstupní veličina, y – výstupní veličina práh citlivosti: signál na výstupu odpovídá střední kvadratické odchylce šumu (efektivní hodnotě) dynamický rozsah: poměr maximální hodnoty a prahu citlivosti reprodukovatelnost: stř. odchylka opakovaně naměřených hodnot aditivní a multiplikační chyby: absolutní chyba měření Δy = yN – yS relativní chyba měření δY = Δy / yS relativní chyba senzoru δS = Δy max / (ymax- ymin) rozlišitelnost: změna snímané veličiny, odpovídající chybě senzoru Dynamické: parametry časové odezvy: odezva na skokovou změnu časová konstanta: dopravní zpoždění snímače šířka kmitočtového pásma rychlost číslicového převodu: maximální vzorkovací kmitočet parametry šumu

4

5

6 Indukčnostní senzor na principu vířivých proudů

7 Senzory mechanického kmitavého pohybu

8 Elektrodynamický (indukční) senzor polohy

9 Piezoelektrický senzor vibrací
obr. 1

10 Senzory úhlové rychlosti

11 Korelační princip měření rychlosti
obr. 2

12 Odporové tenzometry

13 Senzory síly

14 Mikromechanický akcelerometr

15


Stáhnout ppt "Struktura měřícího řetězce"

Podobné prezentace


Reklamy Google