Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura měřícího řetězce S – snímač: zajišťuje převod neelektrické veličiny na elektrickou PZ – předzesilovač: pro potlačení rušivých vlivů a zkreslení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura měřícího řetězce S – snímač: zajišťuje převod neelektrické veličiny na elektrickou PZ – předzesilovač: pro potlačení rušivých vlivů a zkreslení."— Transkript prezentace:

1

2 Struktura měřícího řetězce S – snímač: zajišťuje převod neelektrické veličiny na elektrickou PZ – předzesilovač: pro potlačení rušivých vlivů a zkreslení signálu je nutno signál před transportem kabelem zesílit kabeláž: minimální délka, stínění, rušivé zdroje F – filtr: analogová filtrace zejména s ohledem na aliasing MUX – multiplexer: přepínač více vstupů na jediný zesilovač Z - měřici zesilovač: přesný zesilovač s co největší dynamikou A/D – převodník: zajišťuje transformaci signálu z analogové spojité podoby do tvaru digitálního diskrétního AN – analyzátor: digitální filtrace signálu, kmitočtová analýza atd. SPZFMUXZA/DAN

3 SENZORY snímače,detektory,převodníky,čidla dle měřené veličiny: teplota, tlak, průtok, radiace na různých kmitočtech, mechanické veličiny (posunutí, poloha, rychlost, zrychlení, síla, napětí… ), elektrické veličiny… dle fyzikálního principu: odporové, indukční, indukčnostní, kapacitní, magnetické, piezoelektrické, optoelektrické… dle styku s prostředím: dotykové, bezdotykové dle transformace signálu: aktivní, pasivní dle výrobních technologií: elektromechanické, elektrické, elektronické, elektrochemické, mikroelektronické, mikromechanické… Senzor je měřící prvek tvořící vstupní blok měřícího řetězce. Snímá fyzikální veličinu a převádí ji na potřebný elektrický signál. Rozdělení senzorů:

4 Technické parametry senzorů Statické: citlivost: ideální y =K.x, x – vstupní veličina, y – výstupní veličina práh citlivosti: signál na výstupu odpovídá střední kvadratické odchylce šumu (efektivní hodnotě) dynamický rozsah: poměr maximální hodnoty a prahu citlivosti reprodukovatelnost: stř. odchylka opakovaně naměřených hodnot aditivní a multiplikační chyby: absolutní chyba měření Δy = y N – y S relativní chyba měření δ Y = Δy / y S relativní chyba senzoru δ S = Δy max / (y max - y min ) rozlišitelnost: změna snímané veličiny, odpovídající chybě senzoru Dynamické: parametry časové odezvy: odezva na skokovou změnu časová konstanta: dopravní zpoždění snímače šířka kmitočtového pásma rychlost číslicového převodu: maximální vzorkovací kmitočet parametry šumu

5

6

7 Indukčnostní senzor na principu vířivých proudů

8 Senzory mechanického kmitavého pohybu

9 Elektrodynamický (indukční) senzor polohy

10 Piezoelektrický senzor vibrací obr. 1 obr. 1

11 Senzory úhlové rychlosti

12 Korelační princip měření rychlosti obr. 2 obr. 2

13 Odporové tenzometry

14 Senzory síly

15 Mikromechanický akcelerometr

16


Stáhnout ppt "Struktura měřícího řetězce S – snímač: zajišťuje převod neelektrické veličiny na elektrickou PZ – předzesilovač: pro potlačení rušivých vlivů a zkreslení."

Podobné prezentace


Reklamy Google