Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1  Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1  Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost."— Transkript prezentace:

1 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1  Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost  cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů

2 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 2 Členění produktů podle následného promítnutí v rozvaze banky  Aktivní bankovní obchody  Pasivní bankovní obchody  Neutrální bankovní obchody

3 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 3 Členění produktů podle účelu použití  Finančně úvěrové  Depozitní (vkladové)  Platební  Produkty investičního bankovnictví  Pokladní a směnárenské

4 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 4 Členění produktů podle klientského segmentu  Retailové produkty  Whosalové produkty

5 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 5 Formy cen placených za bankovní produkty  Úroky  Provize a prémie  Přímé poplatky  Nepřímé poplatky

6 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 6 Klientské bankovní účty  Běžný účet  Kontokorentní účet  Úvěrový účet  Vkladový termínovaný účet  Vkladový úsporný účet  Depotní účet

7 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 7 Běžný účet  Upravuje Obchodní zákoník (§ 708- 715) a Všeobecné obchodní podmínky ČNB  S běžným účtem mohou být spojeny další služby Šeky Platební karta Úvěr

8 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 8 Základní náležitosti smlouvy o běžném účtu  Označení majitele účtu  Měna účtu  Osoby oprávněné nakládat s prostředky na účtu  Stanovení úrokové sazby  Forma, způsob a periodicita výpisů z účtu  Poplatky za vedení účtu

9 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 9 Povinnosti banky  Přijímat na účet peněžité vklady a bezhotovostní platby  Provádět řádně a včas výplaty a platby  Pravidelně oznamovat pohyby na účtu

10 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 10 Srovnání běžných účtů pro fyzické osoby

11 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 11 Vzhledem k nízkému úročení běžných účtů jsou na nich udržovány minimální zůstatky  klienti zcela nevyčerpávají zůstatky  platby z účtu a příjmy na účet se částečně vyrovnávají  při převodech v rámci jedné banky se celkový stav vkladů nemění

12 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 12 Platební systémy (1)  Vnitrobankovní platební systémy  Mezibankovní platební systémy Na národní úrovni Na mezinárodní úrovni Přímým spojením Prostřednictvím zúčtovací banky

13 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 13 Platební systémy (2)  Mezibankovní korunový platební styk v ČR je realizován platebním systémem CERTIS  V souvislosti se vznikem eura a zřízením ECB byl v roce 1999 uveden do provozu platební systém TARGET  nejvýznamnější platební systém v eurech

14 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 14 SWIFT  Mezinárodní počítačová síť k rychlému a bezpečnému předávání příkazů a informací  Vyhovuje jak platebnímu styku prostřednictvím korespondentských účtů, tak brutto i netto platebních systémů  K identifikaci bank slouží swiftová adresa  BIC

15 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 15 Příkaz k úhradě (1)  Bankovní spojení plátce Číslo běžného účtu + identifikační kód banky  Bankovní spojení příjemce  Částka určená příjemci  Podpis nebo elektronický podpis  Konstantní symbol

16 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 16 Identifikační kódy bank v ČR (vybrané banky)

17 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 17 Příkaz k úhradě (2)  Datum splatnosti  Variabilní symbol  Specifický symbol  Textová zpráva  Datum vystavení příkazu

18 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 18 Přeshraniční převody  Mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) Např.: CZ1255000000000123456789  Identifikační kód banky (BIC) kód bankyvlastní číslo účtu včetně předčíslí


Stáhnout ppt "Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1  Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost."

Podobné prezentace


Reklamy Google