Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kmen: TARTIGRADA - želvušky asi 600 druhů (ČR: přes 100) asi 600 druhů (ČR: přes 100) vodní prostředí vodní prostředí hlava + 5 článků, 4 páry končetin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kmen: TARTIGRADA - želvušky asi 600 druhů (ČR: přes 100) asi 600 druhů (ČR: přes 100) vodní prostředí vodní prostředí hlava + 5 článků, 4 páry končetin."— Transkript prezentace:

1 Kmen: TARTIGRADA - želvušky asi 600 druhů (ČR: přes 100) asi 600 druhů (ČR: přes 100) vodní prostředí vodní prostředí hlava + 5 článků, 4 páry končetin hlava + 5 článků, 4 páry končetin jednovrstevná epidermis krytá kutikulou jednovrstevná epidermis krytá kutikulou TS: ústní orgány: bodavé stilety, svalnatý hltan TS: ústní orgány: bodavé stilety, svalnatý hltan mixocoel mixocoel VS: trubicovité orgány VS: trubicovité orgány CS, DS: chybí CS, DS: chybí NS: žebříčková NS: žebříčková SS: pár jednoduchých očí SS: pár jednoduchých očí gonochoristi, častá parthenogenese gonochoristi, častá parthenogenese vývoj přímý vývoj přímý trvalé stádium k přečkání nepříznivých podmínek, anabiosa trvalé stádium k přečkání nepříznivých podmínek, anabiosa Macrobiotus hufellandi medvíďátko obecné VIDEO

2 Kmen: ONYCHOPHORA – drápkovci „živé fosilie“ terestrické, velká vlhkost vzduchu terestrické, velká vlhkost vzduchu reliktní, převážně na jižní polokouli reliktní, převážně na jižní polokouli noční, predátoři noční, predátoři homonomní metamerie homonomní metamerie hlava, články po 1 páru končetin hlava, články po 1 páru končetin pár malých očí (s čočkou), papily s mechano- a chemoreceptory, tykadla, ústní háčky pár malých očí (s čočkou), papily s mechano- a chemoreceptory, tykadla, ústní háčky mixocoel mixocoel NS: párovité nadhltanové ganglium a 2 ventrální provazce NS: párovité nadhltanové ganglium a 2 ventrální provazce CS: otevřená CS: otevřená DS: velký počet vzdušnic DS: velký počet vzdušnic VS: v každém článku pár nefridií VS: v každém článku pár nefridií gonochoristi gonochoristi Peripatopsis capensis - drápkonoš kapský VIDEO

3 Kmen: ARTHROPODA - členovci asi 1 milion popsaných recentních druhů, 5 – 30 milionu druhů nepopsaných asi 1 milion popsaných recentních druhů, 5 – 30 milionu druhů nepopsaných vznik v prekambriu vznik v prekambriu tělo se dělí na tagmata tělo se dělí na tagmata 1. hlava (smyslové orgány, mozek, ústa, ústní končetiny) 1. hlava (smyslové orgány, mozek, ústa, ústní končetiny) 2. trup (nese článkované končetiny) 2. trup (nese článkované končetiny) chitinózní kutikula chitinózní kutikula svalovina v jednotlivých svalech svalovina v jednotlivých svalech mixocoel mixocoel CS: otevřená CS: otevřená podkmen: TRILOBITOMORPHA (trilobiti) podkmen: PYCNOGONIDA = PANTOPODA (nohatky) tři velké recentní monofyletické taxony: podkmen: CHELICERATA podkmen: CRUSTACEA, ANTENNATA = Tracheata (podkmeny: Myriapoda + Hexapoda)

4 Podkmen: TRILOBITOMORPHA - trilobiti nejhojnější v kambriu, vymřeli koncem permu nejhojnější v kambriu, vymřeli koncem permu predátoři a mrchožrouti na mořském dnu predátoři a mrchožrouti na mořském dnu většinou 3-6 cm většinou 3-6 cm 1. hlava (cephalon), 2. trup (thorax) a 3. ocas (pygidium), článkování homonomní 1. hlava (cephalon), 2. trup (thorax) a 3. ocas (pygidium), článkování homonomní pár velkých složených očí pár velkých složených očí biramní končetiny (endopodit, exopodit) biramní končetiny (endopodit, exopodit) tři páry končetin na hlavě, stejné jako končetiny trupu, krom toho na hlavě 1 pár tykadel. tři páry končetin na hlavě, stejné jako končetiny trupu, krom toho na hlavě 1 pár tykadel. Podkmen: PYCNOGONIDA - nohatky mořští, predátoři mořští, predátoři většinou pouze 1-10 mm většinou pouze 1-10 mm tělo redukované, článkované 1. prosoma, 2. opisthosoma tělo redukované, článkované 1. prosoma, 2. opisthosoma kráčivé končetiny: 4 páry kráčivé končetiny: 4 páry prosoma (klepítkaté chelicery, štíhlé pedipalpy, ovigera) prosoma (klepítkaté chelicery, štíhlé pedipalpy, ovigera) chobotek (proboscis) chobotek (proboscis) exkreční a dýchací orgány chybí exkreční a dýchací orgány chybí Pycnogonum littorale – nohatka pobřežní

5 Podkmen: CHELICERATA - klepítkatci 60 000 recentních druhů 60 000 recentních druhů původně mořští, většina dnešních suchozemských původně mořští, většina dnešních suchozemských 1. prosoma 1. prosoma 2. opisthosoma 2. opisthosoma na prosoma chelicery – původně z tří článků a s klepítky, pedipalpy, kráčivé končetiny na prosoma chelicery – původně z tří článků a s klepítky, pedipalpy, kráčivé končetiny třídy: Merostomata - hrotnatci třída: Arachnida - pavoukovci

6 Třída: Merostomata - hrotnatci vymřelý řád kyjonožci (Gigantostraca) recentní řád: Xiphlosura ostrorepi 1. prosoma s menšími chelicerami a 5 páry kráčivých končetin 1. prosoma s menšími chelicerami a 5 páry kráčivých končetin 2. opisthosoma s 6 páry končetin: 1. pár je srostlý (operculum), ostatní: vnější větve přeměněny na žábry 2. opisthosoma s 6 páry končetin: 1. pár je srostlý (operculum), ostatní: vnější větve přeměněny na žábry prosoma i opisthosoma kryty štíty prosoma i opisthosoma kryty štíty predátoři, mrchožrouti predátoři, mrchožrouti Limulus polyphemus - ostrorep americký Limulus polyphemus - ostrorep americký VIDEO

7 Třída: Arachnida - pavoukovci primárně terestričtí primárně terestričtí původně 4 páry kráčivých končetin původně 4 páry kráčivých končetin trávení vždy extraintestinální trávení vždy extraintestinální coxální žlázy a entodermální malpighické trubice coxální žlázy a entodermální malpighické trubice NS výrazně koncentrována NS výrazně koncentrována složené oči druhotně rozpadlé na oči jednoduché složené oči druhotně rozpadlé na oči jednoduché lamelovité plicní vaky a/nebo vzdušnice. lamelovité plicní vaky a/nebo vzdušnice. recentní taxony (vyššího řádu) známe již od karbonu recentní taxony (vyššího řádu) známe již od karbonu

8 řád: Scorpionida - štíři predátoři, většinou noční aktivita predátoři, většinou noční aktivita 9 mm až 21 cm 9 mm až 21 cm většinou v tropech a subtropech většinou v tropech a subtropech 1. prosoma 1. prosoma opisthosoma (zadeček): opisthosoma (zadeček): 2. široké mesosoma (preabdomen) 2. široké mesosoma (preabdomen) 3. štíhlé metasoma (postabdomen) zakončené hrotem s párovitou jedovou žlázou 3. štíhlé metasoma (postabdomen) zakončené hrotem s párovitou jedovou žlázou pedipalpy s klepítky pedipalpy s klepítky hřebínky (pectines) na břišní straně 2. článku zadečku, na nich smyslové buňky 2 páry plicních vaků na 3. – 6. článku zadečku hřebínky (pectines) na břišní straně 2. článku zadečku, na nich smyslové buňky 2 páry plicních vaků na 3. – 6. článku zadečku Buthus occitans - štír středomořský Pandinus imperator - veleštír obrovský Euscorpius carpathicus (štír kýlnatý) Euscorpius italicus VIDEO

9 řád: Uropygi - bičovci 180 druhů – subtropických a tropických 180 druhů – subtropických a tropických dlouhý přívěsek z mnoha článků tzv. flagellum dlouhý přívěsek z mnoha článků tzv. flagellum pedipalpy mohutné, na konci s klepítky pedipalpy mohutné, na konci s klepítky Mastigoproctus Mastigoproctus řád: Amblypygi - krabovci dorsoventrálně zploštělé dorsoventrálně zploštělé pedipalpy velké, trnité, bez klepítek pedipalpy velké, trnité, bez klepítek 1. pár kráčivých končetin tenký a velmi dlouhý 1. pár kráčivých končetin tenký a velmi dlouhý Charinus Charinus VIDEO

10 řád: Araneida - pavouci 34 000 druhů,v ČR cca 800 druhů 34 000 druhů,v ČR cca 800 druhů ve všech terestrických biotopech ve všech terestrických biotopech od 1 mm po 9 cm od 1 mm po 9 cm chelicery s jedovou žlázou chelicery s jedovou žlázou pedipalpy makadlovité, u samců upravené v sekundární kopulační orgány pedipalpy makadlovité, u samců upravené v sekundární kopulační orgány 4 páry kráčivých končetin (coxa, trochanter, femur, patella, tibia, dvoučlánkové chodidlo – metatarsus, tarsus) 4 páry kráčivých končetin (coxa, trochanter, femur, patella, tibia, dvoučlánkové chodidlo – metatarsus, tarsus) Araneus diadematus (křižák obecný)

11 podřád: Orthognatha - sklípkani asi 2 200 druhů (skripta: 1500) asi 2 200 druhů (skripta: 1500) chelicery v orthognathním postavení chelicery v orthognathním postavení většinou nad 5 cm většinou nad 5 cm 2 páry plicních vaků. 2 páry plicních vaků. Avicularia avicularia -sklípkan huňatý Atypus muralis - sklípkánek pontický VIDEO

12 podřád: Labidognatha - dvouplicní asi 32 000 druhů asi 32 000 druhů chelicery v labidognathním postavení chelicery v labidognathním postavení jeden pár plicních vaků a vzdušnice jeden pár plicních vaků a vzdušnice většinou pod 5 cm většinou pod 5 cm Araneus diadematus (křižák obecný) Tegenaria domestica (pokoutník domácí) Argyroneta aquatica (vodouch stříbřitý) VIDEO

13 řád: Pseudoscorpionida - štírci 1-7 mm, tělo dorsoventrálně zploštělé 1-7 mm, tělo dorsoventrálně zploštělé predátoři, opisthosoma jednotné predátoři, opisthosoma jednotné velké pedipalpy s klepítky, jedové žlázy velké pedipalpy s klepítky, jedové žlázy chelicery rovněž klepítkaté, snovací žlázy chelicery rovněž klepítkaté, snovací žlázy 2 páry vzdušnic 2 páry vzdušnic Chelifer cancroides - štírek obecný Cheiridium museorum - š. knihový řád: Solifugida - solifugy převážně v polopouštích, 1-7 cm převážně v polopouštích, 1-7 cm opisthosoma velké opisthosoma velké mohutné, klepítkaté chelicery mohutné, klepítkaté chelicery pedipalpy makadlovité, dlouhé, podobný i 1. pár kráčivých končetin pedipalpy makadlovité, dlouhé, podobný i 1. pár kráčivých končetin Galeodes sp. - solifuga

14 řád: Opilionida = Opiliones, sekáči asi 4000 druhů (v ČR cca 30) asi 4000 druhů (v ČR cca 30) v opadance, pod kůrou a kameny, epigeicky, na vegetaci v opadance, pod kůrou a kameny, epigeicky, na vegetaci od 2 mm (Sironidae – připomínají roztoče) do 22 mm (největší druh Trogulus torosus). od 2 mm (Sironidae – připomínají roztoče) do 22 mm (největší druh Trogulus torosus). často velmi dlouhé kráčivé končetiny často velmi dlouhé kráčivé končetiny obranné žlázy na prosoma (sekret obsahuje chinon, antibiotický) obranné žlázy na prosoma (sekret obsahuje chinon, antibiotický) chelicery klepítkaté, pedipalpy dlouhé, makadlovité chelicery klepítkaté, pedipalpy dlouhé, makadlovité opisthosoma široce na prosoma opisthosoma široce na prosoma vzdušnice (zpravidla 1 pár) vzdušnice (zpravidla 1 pár) 1 pár očí na očním hrbolku, mechanoreceptory (štětiny) 1 pár očí na očním hrbolku, mechanoreceptory (štětiny) Opilio sp.- sekáč Ischyropsalis dacica - klepítník štítkový

15 řád: Acari =Acarina roztoči druhově nejbohatší taxon pavoukovců druhově nejbohatší taxon pavoukovců fyto- a zooparaziti, přenašeči chorob, skladoví škůdci fyto- a zooparaziti, přenašeči chorob, skladoví škůdci velikost pouze několik mm velikost pouze několik mm základní nové členění těla: přední oddíl – gnathosoma (acron, chelicery, srostlé kyčle pedipalp) a zadní oddíl – idiosoma základní nové členění těla: přední oddíl – gnathosoma (acron, chelicery, srostlé kyčle pedipalp) a zadní oddíl – idiosoma u mnohých parazitických končetiny redukovány u mnohých parazitických končetiny redukovány smyslové orgány: 1-2 páry očí (event. chybí), event. další fotoreceptory; chemoreceptory – např. Hallerův orgán u klíšťat; štětiny, trichobothrie atd. jako mechanoreceptory. smyslové orgány: 1-2 páry očí (event. chybí), event. další fotoreceptory; chemoreceptory – např. Hallerův orgán u klíšťat; štětiny, trichobothrie atd. jako mechanoreceptory. 1 pár vzdušnic 1 pár vzdušnic párovité gonády vzadu srostlé (tvar U), event. zcela splynulé v jednu párovité gonády vzadu srostlé (tvar U), event. zcela splynulé v jednu spermatofory/ penis. spermatofory/ penis. vajíčka jednotlivě nebo ve shlucích vajíčka jednotlivě nebo ve shlucích vývoj většinou přes larvu (3 páry končetin) a tři stádia nymfy vývoj většinou přes larvu (3 páry končetin) a tři stádia nymfy

16 1. podřád: Ixodida =Metastigmata - klíšťata stigmata za 4. párem kráčivých končetin stigmata za 4. párem kráčivých končetin krev sající paraziti, přenašeči virových a bakteriálních onemocnění krev sající paraziti, přenašeči virových a bakteriálních onemocnění hypostom hypostom Hallerův orgán – jamka na tarsech 1. páru kráčivých končetin – jako chemoreceptor Hallerův orgán – jamka na tarsech 1. páru kráčivých končetin – jako chemoreceptor velký hřbetní štítek – scutum (hlavně u samců). velký hřbetní štítek – scutum (hlavně u samců). Ixodes ricinus - klíště obecné

17 2. podřád: Gamasida = Mesostigmata - čmelíkovci stigmata u báze 2. páru nebo před 4. párem kráčivých končetin. stigmata u báze 2. páru nebo před 4. párem kráčivých končetin. predátoři v půdě, mnohé parasitické druhy predátoři v půdě, mnohé parasitické druhy Dermanyssus gallinae - čmelík kuří Varroa jacobsoni - kleštík včelí

18 3. podřád: Actinedida =Prostigmata,Trombidioforme s - sametkovci Stigmata na gnathosoma Stigmata na gnathosoma Chelicery přizpůsobeny nabodávání. Chelicery přizpůsobeny nabodávání. Trombidium holosericeum - sametka rudá Neotrombicula autumnalis - sametka zarděnková Acarapis woodi - roztočík včelí Tetranychus urticae - sviluška chmelová Eriophyes sp. – vlnovník: Patří sem i tzv. vodule (nadčel. Hydrachnellae )

19 4. podřád: Acaridida (=Astigmata, Sarcoptiformes, zákožkovci) bez vzdušnic, dýchají povrchem těla bez vzdušnic, dýchají povrchem těla volně žijící saprofágové, hodně parazitů ptáků, savců včetně člověka volně žijící saprofágové, hodně parazitů ptáků, savců včetně člověka Sarcoptes scabiei - zákožka svrabová: asi 0,5 mm Acarus siro - sladokaz moučný: v mouce, moučných výrobcích, obilí

20 5. podřád: Oribatida = Cryptostigmata, pancířníci tělo silně sklerotizované, kulovité tělo silně sklerotizované, kulovité typická stigmata scházejí, avšak druhotné vzdušnice na končetinách (není uvedeno ve skriptech) typická stigmata scházejí, avšak druhotné vzdušnice na končetinách (není uvedeno ve skriptech) "pseudostigmata" "pseudostigmata" přední propodosoma a zadní hysterosoma přední propodosoma a zadní hysterosoma gnathosoma kryté štítkem prvního oddílu gnathosoma kryté štítkem prvního oddílu saprofágové ve svrchní vrstvě půdy, meších atd. – velký ekologický význam. saprofágové ve svrchní vrstvě půdy, meších atd. – velký ekologický význam.

21 Podkmen: Myriapoda - stonožkovci hlava a homonomně segmentovaný trup, 10 - 177 článků hlava a homonomně segmentovaný trup, 10 - 177 článků 1 pár končetin na každém článku 1 pár končetin na každém článku vzdušnice ektodermálního původu, na povrch stigmata, uvnitř intima vzdušnice ektodermálního původu, na povrch stigmata, uvnitř intima vlhkomilné druhy vlhkomilné druhy půdní, predátoři - kroužkovci, hmyz, pavouci půdní, predátoři - kroužkovci, hmyz, pavouci trup homonomně segmentovaný trup homonomně segmentovaný 2 skupiny jednoduchých oček 2 skupiny jednoduchých oček na hlavě 1 pár tykadel, kusadla a 2 páry čelistí na hlavě 1 pár tykadel, kusadla a 2 páry čelistí první končetiny trupu tvoří mohutné čelistní nožky (maxillipedy) s jedovou žlázou první končetiny trupu tvoří mohutné čelistní nožky (maxillipedy) s jedovou žlázou předposlední pár vlečné nožky, poslední gonopody předposlední pár vlečné nožky, poslední gonopody pohlavní orgány na předposledním článku  Opistogoneata pohlavní orgány na předposledním článku  Opistogoneata Třída: Chilopoda - stonožky

22 Scutigera coleoptrata (strašník dalmatský) - dlouhá tykadla a pavoukovité končetimy trupu, jih Evropy i jižní Morava Scutigera coleoptrata (strašník dalmatský) - dlouhá tykadla a pavoukovité končetimy trupu, jih Evropy i jižní Morava Geophilus (zemnivka) - bez očí, tělo nitkovité Geophilus (zemnivka) - bez očí, tělo nitkovité Scolopendra cingulata (stonoha pásovaná) - Jižní Evropa, 14 cm Scolopendra cingulata (stonoha pásovaná) - Jižní Evropa, 14 cm Lithobius forficatus (stonožka škvorová) - náš nejběžnější druh, střídání krátkých a dlouhých článků Lithobius forficatus (stonožka škvorová) - náš nejběžnější druh, střídání krátkých a dlouhých článků Clinopodes flavidus (zemnivka žlutavá) - slepá, půdní Clinopodes flavidus (zemnivka žlutavá) - slepá, půdní Třída: Chilopoda - stonožky

23 drobní, půdní, bez pigmentu a bez očí drobní, půdní, bez pigmentu a bez očí 2. pár čelistí vytváří labium = spodní pysk jako u Hexapoda 2. pár čelistí vytváří labium = spodní pysk jako u Hexapoda 12 článků trupu s končetinami 12 článků trupu s končetinami Scutigerella immaculata (stonoženka bílá) drobní, půdní, vysávají mycelia nižších hub drobní, půdní, vysávají mycelia nižších hub 3 větevná tykadla, bez očí 3 větevná tykadla, bez očí čelisti 1. páru tvoří gnathochilarium čelisti 1. páru tvoří gnathochilarium 2. pár maxil chybí 2. pár maxil chybí hřbetní štítky pokrývají 2 články hřbetní štítky pokrývají 2 články bez dýchací a cévní soustavy bez dýchací a cévní soustavy Pauropus huxleyi (drobnuška bledá) Třída: Symphyla - stonoženky Třída: Pauropoda - drobnušky

24 saprofágové, v půdě, tlející listí saprofágové, v půdě, tlející listí jednoduchá očka ve 2 skupinách jednoduchá očka ve 2 skupinách válcovité tělo nebo dorzoventrálně zploštělé válcovité tělo nebo dorzoventrálně zploštělé vytvořeno gnathochilarium vytvořeno gnathochilarium krční článek (collum) - vývojově - původ hlava krční článek (collum) - vývojově - původ hlava 1. tři články nesou po páru končetin (někdy „hrudní“) 1. tři články nesou po páru končetin (někdy „hrudní“) zadečková část - články splývají po 2 v diplosegmenty zadečková část - články splývají po 2 v diplosegmenty Polyxenus lagurus (chlupule podkorní) Schizophyllum sabulosum (mnohonožka dvoupásá) Glomeris pustulata (svinule lesní) - schopnost volvace Polydesmus complanatus (plochule křehká) Třída: Diplopoda - mnohonožky VIDEO

25 tělo je členěno na hlavu, hruď (thorax) se 3 páry končetin, zadeček (abdomen) tělo je členěno na hlavu, hruď (thorax) se 3 páry končetin, zadeček (abdomen) monofyletická Hexapoda se dělí na 2 sesterské skupiny: Entognatha (skrytočelistní) a Ectognatha (jevnočelistní) monofyletická Hexapoda se dělí na 2 sesterské skupiny: Entognatha (skrytočelistní) a Ectognatha (jevnočelistní) mandibuly a maxily vnořené do hlavové schránky mandibuly a maxily vnořené do hlavové schránky složené oči jsou redukovány na dvě skupiny omatidií složené oči jsou redukovány na dvě skupiny omatidií téměř všechny články tykadel jsou opatřeny svalovinou téměř všechny články tykadel jsou opatřeny svalovinou většinou půdní většinou půdní drobní, půda a mech, bez tykadel, bez očí a pigmentu drobní, půda a mech, bez tykadel, bez očí a pigmentu ústní orgány bodavě savé, sání mycelia hub ústní orgány bodavě savé, sání mycelia hub Acerontomon doderoi (hmyzenka půdní) Podkmen: Hexapoda - šestinozí Třída: Entognatha - skrytočelistní Podtřída: Protura - hmyzenky

26 půdní, na vegetaci, na vodě, na sněhu - vyšší vlhkost vzduchu, saprofágové půdní, na vegetaci, na vodě, na sněhu - vyšší vlhkost vzduchu, saprofágové epigeické druhy: pestře zbarveny, dlouhá tykadla, oči, furka epigeické druhy: pestře zbarveny, dlouhá tykadla, oči, furka endogeické druhy: nepigmentované, bez očí, furka redukována endogeické druhy: nepigmentované, bez očí, furka redukována zadeček ze 6 čl.: na 1. čl. je ventrální tubus zadeček ze 6 čl.: na 1. čl. je ventrální tubus na 3. čl. retinaculum na 3. čl. retinaculum na 4. čl. furka na 4. čl. furka Podura aquatica (mákovka vodní) černé zbarvení Sminthurus (podrepka) kulovité tělo, louky Tetrodontophora bielanensis (larvěnka obrovská) - robustní, žije v humusu Podtřída: Collembola - chvostoskoci I. III. IV.

27 saprofágové a fytofágové v půdě saprofágové a fytofágové v půdě na hlavě mnohočlánková tykadla, kousací ústní orgány na hlavě mnohočlánková tykadla, kousací ústní orgány tělo bez pigmentu, na zadečku 2 štěty - cerci tělo bez pigmentu, na zadečku 2 štěty - cerci Campodea (štětinatka) draví, zoofágové, loví chvostoskoky draví, zoofágové, loví chvostoskoky bez očí, dlouhá vícečlánková tykadla bez očí, dlouhá vícečlánková tykadla štěty na konce těla klíšťkovité štěty na konce těla klíšťkovité Catajapyx confusus (škvorovka jižní) Podtřída: Campodeina - štětinatky Podtřída: Japygina - škvorovky

28 Třída: Entognatha - skrytočelistní (hmyz) hlava: kusadla a čelisti volné, bičík tykadla bez svalovity hlava: kusadla a čelisti volné, bičík tykadla bez svalovity hlava: oculi, ocelli, tykadla, labrum, mandibuly, maxily a labium hlava: oculi, ocelli, tykadla, labrum, mandibuly, maxily a labium hruď: prothorax, mesothorax, metathorax hruď: prothorax, mesothorax, metathorax končetina: coxa, trochanter, femur, tibia, tarsus, praetarsus končetina: coxa, trochanter, femur, tibia, tarsus, praetarsus u podtřídy Pterygota jsou na mesothoraxu a metathopraxu primárně křídla u podtřídy Pterygota jsou na mesothoraxu a metathopraxu primárně křídla křídla: blanitá, krovky, polokrovky, krytky křídla: blanitá, krovky, polokrovky, krytky zadeček: přívěsky končetinového původu - styli, cerci, klíšťky, kladélka, žahadla, dýchací trubičky, kopulační nožky zadeček: přívěsky končetinového původu - styli, cerci, klíšťky, kladélka, žahadla, dýchací trubičky, kopulační nožky TS: stomodeum, mesodeum, proctodeum TS: stomodeum, mesodeum, proctodeum VS: malpigické trubice VS: malpigické trubice CS: otevřená, hřbetní céva, srdce, žene krev zezadu dopředu CS: otevřená, hřbetní céva, srdce, žene krev zezadu dopředu DS: tracheální, vyztužená spirálovitou chitinovou intimou, stigmata DS: tracheální, vyztužená spirálovitou chitinovou intimou, stigmata vnější tracheální žábry, vnitřní tracheální žábry vnější tracheální žábry, vnitřní tracheální žábry NS: nadhltanová a podhltanová uzlina, chemo a mechanoreceptory na tykadlech NS: nadhltanová a podhltanová uzlina, chemo a mechanoreceptory na tykadlech rozmnožování: hemimetabolní a holometabolní rozmnožování: hemimetabolní a holometabolní

29 kusadla jsou k hlavě připojena 2 klouby kusadla jsou k hlavě připojena 2 klouby pár štětů + terminální filament pár štětů + terminální filament skály, sutě mořského pobřeží, v mechu, pod kůrou skály, sutě mořského pobřeží, v mechu, pod kůrou řasy, lišejníky, houby, detrit řasy, lišejníky, houby, detrit Machilis hrabei (chvostnatka pestrá) kusadla připojena 1 kloubem, samice přijímá spermatofor kusadla připojena 1 kloubem, samice přijímá spermatofor terminální filament stejně dlouhý jako štěty terminální filament stejně dlouhý jako štěty termofilní, půdní, pod kameny termofilní, půdní, pod kameny Lepisma saccharina (rybenka domácí) synantropní Thermobia domestica (rybenka skleníková) skleníky, teplé byty u dospělců vytvořeny primárně 2 páry křídel u dospělců vytvořeny primárně 2 páry křídel oplození vždy kopulací oplození vždy kopulací kusadla připojena 2 klouby kusadla připojena 2 klouby Podtřída: Archeognatha - chvostnatky Podtřída: Zygentoma - rybenky Podtřída: Pterygota - křídlatí VIDEO


Stáhnout ppt "Kmen: TARTIGRADA - želvušky asi 600 druhů (ČR: přes 100) asi 600 druhů (ČR: přes 100) vodní prostředí vodní prostředí hlava + 5 článků, 4 páry končetin."

Podobné prezentace


Reklamy Google