Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti."— Transkript prezentace:

1 EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti

2 Osnova: Představení systému EURES; vznik; základní údaje Představení systému EURES; vznik; základní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních sil v zemích EU/EHP Východiska systému; volný pohyb pracovních sil v zemích EU/EHP Hlavní aktivity Hlavní aktivity Cílové skupiny Cílové skupiny Organizační struktura Organizační struktura Informační databáze – základní nástroj EURES Informační databáze – základní nástroj EURES Poradenství na úřadech práce Poradenství na úřadech práce Systém EURES v ČR Systém EURES v ČR

3 Představení systému EURES; vznik; základní údaje EURES – Evropské služby zaměstnanosti; „evropský úřad práce“ EURES – Evropské služby zaměstnanosti; „evropský úřad práce“ Systém propojující veřejné služby zaměstnanosti členských států EU/EHP a Švýcarska Systém propojující veřejné služby zaměstnanosti členských států EU/EHP a Švýcarska Vznik iniciovala Evropská komise v roce 1993 – funguje jako koordinátor činnosti Vznik iniciovala Evropská komise v roce 1993 – funguje jako koordinátor činnosti

4 CÍL Podpora mobility pracovních sil na evropském trhu práce …prostřednictvím poskytování informací a poradenství v otázkách souvisejících s mobilitou pracovních sil v zemích EU/EHP a Švýcarska

5 VÝCHODISKA EURES

6 Východiska systému Primární a sekundární legislativa EU Smlouva o ES (čl. 3, 39 a 40) Smlouva o ES (čl. 3, 39 a 40) Nařízení rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovních sil uvnitř společenství Nařízení rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovních sil uvnitř společenství Rozhodnutí Komise 93/569 – vytvořena síť EURES Rozhodnutí Komise 93/569 – vytvořena síť EURES Rozhodnutí komise 03/8 kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 1612/68, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání Rozhodnutí komise 03/8 kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 1612/68, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání

7 Základní sekundární legislativa Nařízení rady (EHS) č. 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství Nařízení rady (EHS) č. 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství Nařízení rady (EHS) 574/72 stanovující postup provádění Nařízení (EHS) 1408/71 Nařízení rady (EHS) 574/72 stanovující postup provádění Nařízení (EHS) 1408/71 Vysílání zaměstnanců, uznávání kvalifikací apod. Vysílání zaměstnanců, uznávání kvalifikací apod.

8 České právní předpisy Zákon o zaměstnanosti (435/2004) Zákon o zaměstnanosti (435/2004) - zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí §102 – Evidence občanů EU a cizinců; - zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí §102 – Evidence občanů EU a cizinců; - zprostředkování zaměstnání agenturami práce§58-§66) - zprostředkování zaměstnání agenturami práce§58-§66) Zákon o uznávání odborné kvalifikace (18/2004) Zákon o uznávání odborné kvalifikace (18/2004)

9 HLAVNÍ AKTIVITY EURES

10 Hlavní aktivity systému lze rozdělit na: VYTVOŘENÍ A SPRÁVA INFORMAČNÍCH DATABÁZÍ a)Evropský portál na podporu pracovní mobility http://europa.eu.int/eures b) Portál českého EURES http://portal.mpsv.cz/eures. INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST NA ÚŘADECH PRÁCE

11 Cílové skupiny/specifické požadavky Zájemci o práci Odbory, university, Hospodářské komory… zaměstnavatelé Z ostatních zemí EU/EHP Z ČR Z ostatních zemí EU/EHP Z ČR

12 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

13 Evropská komise: Generální ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropský koordinační úřad (EURESCo) Služby zaměstnanosti členských států EU a EHP; V ČR – Správa služeb Zaměstnanosti (SSZ) EURES manažer IT expert; finanční asistent EURES poradce (v ČR 15) pověřený úřad práce Kontaktní osoba EURES…. ostatní úřady práce Evropská úroveň Národní úroveň

14 Informační databáze – základní nástroj EURES Hlavní cíl: poskytování aktuálních a všech důležitých informací týkajících se mobility pracovních sil v EU/EHP Snaha o „samoobslužný“ systém

15 Evropský portál na podporu pracovní mobility http://europa.eu.int/eures Samoobslužný vyhledavač volných pracovních míst (přes 113 000 volných pracovních míst) Samoobslužný vyhledavač volných pracovních míst (přes 113 000 volných pracovních míst) Databáze životopisů CV on-line Databáze životopisů CV on-line Životní a pracovní podmínky Životní a pracovní podmínky Možnosti odborného vzdělávání Možnosti odborného vzdělávání

16 INFORMAČNÍ DATABÁZE EURES

17

18

19 Number of Job Vacancies per Country today Germany:23513 Belgium:19813 Czech Republic:14500 United Kingdom:9163 Sweden:9048 Greece:6873 Ireland:6021 Denmark:5775 Poland:3214 Slovakia:1886 Hungary:1860 Austria:1796 Lithuania:1161 Slovenia:1030 Norway:1009 Switzerland:1000 Italy:577 Netherlands:553 Cyprus:458 France:372 Spain:243 Estonia:161 Malta:119 Luxembourg:87 Finland:64 Liechtenstein:42 Iceland:27 Portugal:12 Počet volných pracovních míst v databázi EURES http://europa.eu.int/eures dle zemí (7. 4. 2005)

20

21

22

23

24 Český portál (MPSV) http://portal.mpsv.cz/eures Volná místa do zemí EU/EHP hlášená českým EURES poradcům Volná místa do zemí EU/EHP hlášená českým EURES poradcům Výběrová řízení Výběrová řízení Informační materiál ke každé zemi (pracovní povolení, zdravotní pojištění, možnosti jak hledat práci apod.) Informační materiál ke každé zemi (pracovní povolení, zdravotní pojištění, možnosti jak hledat práci apod.) Vzory životopisů a průvodních dopisů Vzory životopisů a průvodních dopisů Další užitečné informace spojené s pracovní mobilitou Další užitečné informace spojené s pracovní mobilitou

25

26

27

28

29

30

31 EURES V ČR

32 Poradenství EURES na úřadech práce je zejména zaměřeno na: Poradenství a strategie pro hledání práce v evropských zemích Poradenství a strategie pro hledání práce v evropských zemích Informace týkající se poptávky po určitých profesích v jednotlivých zemích Informace týkající se poptávky po určitých profesích v jednotlivých zemích Přechodné období, volný pohyb pracovních sil; kvóty Přechodné období, volný pohyb pracovních sil; kvóty Administrativa spojená s příjezdem/odjezdem do jednotlivých zemí (zdravotní pojištění, Worker Registration Scheme) Administrativa spojená s příjezdem/odjezdem do jednotlivých zemí (zdravotní pojištění, Worker Registration Scheme)

33 Co vzít v úvahu? Přechodné období pro volný pohyb pracovních sil Přechodné období pro volný pohyb pracovních sil Jazykové znalosti Jazykové znalosti Situaci na tamním trhu práce Situaci na tamním trhu práce Kvalifikace (poptávka, uznání kvalifikace) Kvalifikace (poptávka, uznání kvalifikace) Ubytování (zda zajistí zaměstnavatel, náklady) Ubytování (zda zajistí zaměstnavatel, náklady) Sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daňový systém Sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daňový systém

34 Systém EURES v ČR Oficiální zahájení činnosti 1. 5. 2004 Oficiální zahájení činnosti 1. 5. 2004 Tvorba informačních materiálů o jednotlivých zemích (průběžně aktualizované); specializace EURES poradců Tvorba informačních materiálů o jednotlivých zemích (průběžně aktualizované); specializace EURES poradců Vytvořen portál EURES ČR – průběžně přidávány nové aplikace (např. ankety) Vytvořen portál EURES ČR – průběžně přidávány nové aplikace (např. ankety) 15 poradců + 62 kontaktních osob 15 poradců + 62 kontaktních osob Proces implementace oficiálně ukončen/pokračuje přizpůsobování systému požadavkům klientů Proces implementace oficiálně ukončen/pokračuje přizpůsobování systému požadavkům klientů Příhraniční projekty (Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko) Příhraniční projekty (Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko)

35 Úspěšné projekty EURES ČR 6 výběrových řízení + 1 jobfair 6 výběrových řízení + 1 jobfair Firmy ze zemí: Velká Británie (230/45), Německo (63/zatím neznámo), Slovinsko (9/3), Itálie (22/9) Firmy ze zemí: Velká Británie (230/45), Německo (63/zatím neznámo), Slovinsko (9/3), Itálie (22/9)

36 charakteristikaŠetření v roce 2003Šetření v roce 2000 Abs.% z dotázaných % z pot. migrantůAbs.% z dotázaných% z pot. migrantů Celkem dotázaných1 1011004 770100 Z toho: - Záporný postoj k migraci90682,34 08985,7 - Kladný postoj k migraci19517,710068114,3100 Uvažuje o migraci - zcela hypoteticky847,643,14058,559,5 - značně hypoteticky625,631,81964,128,8 - s určitou mírou pravděpodobnosti 312,915,9571,28,4 - reálně181,69,1230,43,4 Struktura migračních záměrů české populace v roce 2000 a 2003 Zdroj: Vavrečková J., VÚPSV, Migrační potenciál čes. obyvatelstva v procesu evropské integrace

37 občanství1995199619971998199920002001200220032004* Belgie100127139151156159152154151133 Dánsko57675568778489918065 Estonsko131219121614131918 Finsko24386570768468715146 Francie429531709640701731745839870729 Irsko1291281079786857710310896 Island3544121000 Itálie233400486450485506533557630579 Kypr310131513121417 15 Litva437614899447863615848 Lotyšsko17243226303229363529 Lucembursko4783755795 Maďarsko91185196163156161172198179174 Malta04776991097 Německo2 0672 7012 9862 4132 4072 2892 1582 2552 4172 138 Nizozemsko272330396422415429405366350313 Norsko2734282332 31283125 Polsko12 40013 52214 57410 8157 9138 7127 7128 4198 5297 184 Portugalsko8987141816501718 Rakousko593689907693 590644682760625 Řecko388110689109115130140156148 Slovensko62 27278 12377 29467 56859 80370 23770 60663 73366 17672 530 Slovinsko60484344535457646855 Španělsko7594104107109118116111105114 Švédsko99162160165148166131133128109 Švýcarsko9713115513513310597879684 Velká Británie1 2731 3681 4711 4371 4161 4071 3411 3971 4521 293 Zaměstnanost občanů EU v ČR dle státního občanství (časová řada 1995 – 2004) Horáková,M., Meziná. prac. migrace Bulletin č.13 VÚPSV, Praha 2004


Stáhnout ppt "EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google