Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cvičení na velká písmena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cvičení na velká písmena"— Transkript prezentace:

1 Cvičení na velká písmena
Mgr. Nikola Vykydalová

2 Doplňte velká nebo malá písmena
(s)_taré (m)_ěsto (p)_ražské, (s)_taroměstské (n)_áměstí, (m)_alá (s)_trana, (s)_taroměstská (r)_adnice, (p)_ražský (h)_rad, (h)_radčany, (b)_ílá (h)_ora – pražská čtvrť, (b)_ílá (h)_ora – název hory, (p)_ražská (b)_otanická (z)_ahrada, (u)_niverzita (k)_arlova, (b)_etlémská kaple, (k)_aple (b)_etlémská, (v)_aldštejnský (p)_alác, (ch)_rám (s)_vatého (j)_akuba, (ž)_idovské (m)_ěsto (p)_ražské, (n)_árodní (m)_uzeum

3 Řešení Staré Město pražské, Staroměstské náměstí, Malá Strana, Staroměstská radnice, Pražský hrad, Hradčany, Bílá Hora – pražská čtvrť, Bílá hora – název hory, Pražská botanická zahrada, Univerzita Karlova, Betlémská kaple, kaple Betlémská, Valdštejnský palác, chrám svatého Jakuba, Židovské Město pražské, Národní muzeum

4 Doplňte velká nebo malá písmena
(n)_ový (j)ičín, (v)_ltava, (n)_ízký (j)_eseník, (m)_ladá (l)_hota,(r)_oudnice (n)_ad (l)_abem, (r)_ychnov (u)_ (n)_ových (h)_radů, (m)_ariánské (l)_ázně, (u)_lice (n)_a (d)_louhém (l)_ánu, (m)_ost (č)_eských (e)_xulantů, (n)_áměstí (p)_od (k)_aštany, (o)_strava - (p)_oruba, (š)_pindlerův (m)_lýn, (h)_rad (t)_rosky.

5 řešení Nový Jičín, Vltava, Nízký Jeseník, Mladá Lhota, Roudnice nad Labem, Rychnov u Nových Hradů, Mariánské Lázně, ulice Na Dlouhém lánu, most Českých exulantů, náměstí Pod Kaštany, Ostrava - Poruba, Špindlerův Mlýn, hrad Trosky.

6 Doplňte velká nebo malá písmena
(č)_eská (r)_epublika,(č)_eština, (v)_ysoké (t)_atry, (s)_třelkový (m)_ys, (l)_ysá (h)_ora, (s)_kalnaté (p)_leso, (o)_rient, (s)_uezský (p)_růplav, (j)_ihlavsko, (m)_ost (m)_ládeže, (n)_ábřeží (m)_íru, (u)_lice (n)_a (m)_ůstku, (d)_ům (u)_ (t)_ří (l)_ilií, (s)_everní (a)_merika, (z)_ápadní (a)_merika, (m)_alá (a)_sie, (p)_řední (i)_ndie, (s)_evení (a)_frika, (j)_ižní (č)_echy, (j)_ižní (e)_vropa, (h)_orní (s)_lezsko.

7 řešení Česká republika, čeština, Vysoké Tatry, Střelkový mys, Lysá hora, Skalnaté pleso, Orient, Suezský průplav, Jihlavsko, most Mládeže, nábřeží Míru, ulice Na Můstku, dům U Tří lilií, Severní Amerika, západní Amerika, Malá Asie, Přední Indie, severní Afrika, jižní Čechy, jižní Evropa, Horní Slezsko.

8 Doplňte velká nebo malá písmena
(z)_ákladní (š)_kola, (z)_ákladní (š)_kola (j)_osefa (m)_ánesa, (m)_asarykovo (g)_ymnázium, (o)_bchodní akademie, (m)_ěstský (ú)_řad, (o)_becní (ú)_řad (r)_ajnochovice, (k)_rajský (ú)_řad (z)_lín, (m)_inisterstvo (f)_inancí ČR, (k)_ancelář (p)_rezidenta (r)_epubliky, (s)_trana (z)_elených, (a)_utomobil (š)_koda (f)_abia, (p)_rací (p)_rášek (t)_ix, mám rád (h)_ermelín, (s)_ýr (h)_ermelín, kupuji (t)_atranky.

9 řešení základní škola, Základní škola Josefa Mánesa, Masarykovo gymnázium, obchodní akademie, městský úřad, Obecní úřad Rajnochovice, Krajský úřad Zlín, Ministerstvo financí ČR, Kancelář prezidenta republiky, Strana zelených, automobil Škoda Fabia, prací prášek Tix, mám rád hermelín, sýr Hermelín, kupuji tatranky.

10 Doplňte velká nebo malá písmena
Po celý (p)_ravěk byla údolí při (ř)_ekách (m)_orava, (d)_yje a (s)_vratka, v (č)_echách pak v (p)_ojizeří, (p)_olabí a mezi řekami (o)_hře a (v)_ltava, osídlena našimi dávnými předky. Mamutí kosti a kosterní pozůstatky (č)_lověka dnešního typu, (n)_eandertálce, byly nalezeny v (p)_ředmostí u (p)_řerova a v (j)_eskyni (š)_ipka u (š)_tramberka. Člověk dnešního typu, zvaný (č)_lověk (r)_ozumný, obýval hlavně (d)_yjsko- (s)_vratecký (ú)_val a (s)_třední (m)_oravu. V (d)_olních (v)_ěstonicích pod (p)_avlovskými (v)_rchy byla vykopána soška ženy, nazývaná (v)_ěstonická (v)_enuše. Starší (d)oba (k)_amenná, v níž se lidé živili sběrem lesních plodin a lovem zvěře, byla vystřídána (m)_ladší (d)_obou (k)_amennou, kdy se naši předkové naučili obdělávat půdu a začali žít usedlým životem. Od (k)_eltského (k)_mene (b)_ójů je odvozeno jméno naší země (b)_ohemia – (č)_echy.

11 řešení Po celý pravěk byla údolí při řekách Morava, Dyje a Svratka, v Čechách pak v Pojizeří, Polabí a mezi řekami Ohře a Vltava, osídlena našimi dávnými předky. Mamutí kosti a kosterní pozůstatky člověka dnešního typu, neandertálce, byly nalezeny v Předmostí u Přerova a v jeskyni Šipka u Štramberka. Člověk dnešního typu, zvaný člověk rozumný, obýval hlavně Dyjsko- svratecký úval a střední Moravu. V Dolních Věstonicích pod Pavlovskými vrchy byla vykopána soška ženy, nazývaná Věstonická venuše. Starší doba kamenná, v níž se lidé živili sběrem lesních plodin a lovem zvěře, byla vystřídána mladší dobou kamennou, kdy se naši předkové naučili obdělávat půdu a začali žít usedlým životem. Od keltského kmene Bójů je odvozeno jméno naší země Bohemia – Čechy.


Stáhnout ppt "Cvičení na velká písmena"

Podobné prezentace


Reklamy Google