Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDOVĚK, VRCHOLY A PÁDY STŘEDOVĚKÁ EVROPA = KŘESŤANSKÁ EVROPA KŘESŤANSTVÍ JAKO NÁBOŽENSKÝ SYSTÉM JE PROTIVÁHOU SVĚTSKÝCH PANOVNÍKŮ BOJ O INVESTITURU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDOVĚK, VRCHOLY A PÁDY STŘEDOVĚKÁ EVROPA = KŘESŤANSKÁ EVROPA KŘESŤANSTVÍ JAKO NÁBOŽENSKÝ SYSTÉM JE PROTIVÁHOU SVĚTSKÝCH PANOVNÍKŮ BOJ O INVESTITURU."— Transkript prezentace:

1 STŘEDOVĚK, VRCHOLY A PÁDY STŘEDOVĚKÁ EVROPA = KŘESŤANSKÁ EVROPA KŘESŤANSTVÍ JAKO NÁBOŽENSKÝ SYSTÉM JE PROTIVÁHOU SVĚTSKÝCH PANOVNÍKŮ BOJ O INVESTITURU … 11. STOLETÍ, SPOR O TO, KDO BUDE JMENOVAT BISKUPY, ZDA PANOVNÍK, ČI ZDA BUDOU VOLENI DUCHOVENSTVEM A LIDEM. SPOR SPUSTILA CLUNYJSKÁ REFORMA POŽADUJÍCÍ (TAKÉ) NEZÁVISLOST CÍRKVE NA SVĚTSKÉ MOCI. SPOR VYŘEŠEN AŽ V ROCE 1122 WORMSKÝM KONKORDÁTEM.

2 ZLOŘÁDY V CÍRKVI, ZVLAŽNĚNÍ KŘESŤANSKÉHO STYLU ŽIVOTA VYVOLALO JIŽ V 10. STOLETÍ POTŘEBU REFORMY, ŘADA HNUTÍ O REFORMU ZEVNITŘ. NEJZNÁMĚJŠÍ: CLUNYJSKÉ HNUTÍ R. 908 VILÉM AKVITÁNSKÝ ZAKLÁDÁ KLÁŠTER V CLUNY V BURGUNDSKU, TEN SE BRZY STÁVÁ PLATFORMOU REFORMNÍCH SNAH: PŘÍSNÁ CHUDOBA, ČISTOTA VÍRY I ŽIVOTA, PĚSTOVÁNÍ VĚD, NEZÁVISLOST CÍRKVE HNUTÍ SE STALO DUCHOVNÍM SRDCEM ZÁPADU. VELIKÁ POPULARITA, TISÍCE KOMUNIT HO NÁSLEDOVALO.

3 VÝCHODNÍ SCHIZMA ROZKOL MEZI ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ ČÁSTÍ CÍRKVE (MEZI ŘÍMSKÝM A BYZANTSKÝM PATRIARCHOU). ROZKOL O SFÉRY VLIVU, NESHODA NAD NĚKTERÝMI VĚROUČNÝMI PRVKY VEDLY ROKU 1054 KE KONFLIKTU, KTERÝ VYVRCHOLIL ROZPADEM CÍRKVE NA VÝCHODNÍ = PRAVOSLAVNOU A ZÁPADNÍ = KATOLICKOU. AŽ ROKU 1965 PAPEŽ PAVEL VI. A KONSTANTINOPOLSKÝ PATRIARCHA ZRUŠILI VZÁJEMNOU EXKOMUNIKACI (= VYLOUČENÍ Z CÍRKVE).

4 DALŠÍ SNAHY O VNITŘNÍ REFORMU CISTERCIÁCKÝ A FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD … NÁVRAT K PROSTOTĚ A JEDNODUCHOSTI PRVOTNÍ CÍRKVE (BERNARD Z CLAIRVAUX, FRANTIŠEK S ASSISI) CISTERCIÁCKÉ KLÁŠTERY … ODLEHLOST MÍSTA, NEOBDĚLANÁ PŮDA, SAMOTA, MANUÁLNÍ PRÁCE, PŘÍSNOST ŽIVOTA FRANTIŠKÁNI … NAPROSTÁ NEZÁVISLOST NA MAJETKU OBA ŘÁDY A JIM PODOBNÉ … TISÍCE KOMUNIT

5 HEREZE A JEJICH POTÍRÁNÍ REAKCE NA ZLOŘÁDY VE SPOLEČNOSTI A V CÍRKVI … SKUPINY HLEDAJÍCÍ VLASTNÍ CESTU SPÁSY, ČASTO PŘETVÁŘEJÍCÍ KŘESŤANSKOU VÍRU DLE SVÉHO OBRAZU (= HEREZE) HAIRESIS (Ř.) = VÝBĚR, VOLBA KATAŘI – JIHOVÝCHODNÍ FRANCIE, ITÁLIE TZV. ČISTÍ, TVRDÝ, ASKETICKÝ ŽIVOT, ODMÍTALI MANŽELSTVÍ, SEXUALITU, ŽIVOČIŠNOU STRAVU, PROSAZOVALI TVRDÉ POSTY. JAKO HROZBA SPOLEČENSKÉMU ŘÁDU BYLY HERETICI PRONÁSLEDOVÁNI, STRACH Z ROZVRATU

6 SLAVNÍ EVROPANÉ VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU VOJTĚCH – 2
SLAVNÍ EVROPANÉ VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU VOJTĚCH – 2. PRAŽSKÝ BISKUP NAROZEN CCA ROKU 956 NA LIBICI, SYN SLAVNÍKA A STŘEZISLAVY (PŘEMYSLOVNA), STUDIA V MAGDEBURGU, NÁVRAT DO PRAHY, ZVOLEN PO DĚTMAROVI 2. PRAŽSKÝM BISKUPEM. JEHO BEZÚHONNOST A UROZENÝ PŮVOD MU VYDOBYLY PŘÍZEŇ CÍSAŘE OTY II. (A POZDĚJI I OTY III.). VELICE ZÁHY SI V EVROPSKÝCH PANOVNICÝCH I CÍRKEVNÍCH KRUZÍCH ZÍSKAL SVÝMI POSTOJI RENOMÉ.

7 1. CESTA DO ŘÍMA … POTVRZENÍ OTY II
1.CESTA DO ŘÍMA … POTVRZENÍ OTY II. VE FUNKCI BISKUPA A VYSVĚCENÍ NA BISKUPA JEHO NADŘÍZENÝM, MOHUČSKÝM ARCIBISKUPEM WILLIGISEM. CESTOU POZNÁVÁ CLUNYJSKÉ HNUTÍ, JE JÍM INSPIROVÁN, O TO VÍCE JE ROZLADĚN PO NÁVRATU DO PRAHY, PŘICHÁZÍ SPÍŠ DO POHANSKÉHO NEŽ DO KŘESŤANSKÉHO PROSTŘEDÍ (OTROKÁŘSTVÍ, MNOHOŽENSTVÍ, KREVNÍ MSTA, INCEST, ZVLAŽNĚNÍ DUCHOVENSTVA), JEHO SNAHY O NÁPRAVU JSOU BUĎ ODMÍTÁNY NEBO PŘECHÁZENY.

8 ZNECHUCENÍ, NÁVRAT DO ŘÍMA, VSTUP DO ŘÁDU, PŘESVĚDČOVÁNÍ WILLIGISEM I OTOU III., ABY SE VRÁTIL DO PRAHY. ČESKÉ POSELSTVO HO ŽÁDÁ O NÁVRAT (POMĚRY V ČECHÁCH POŠKOZUJÍ JMÉNO ČESKÉHO STÁTU), ČEŠI SLIBUJÍ NÁPRAVU. 992 SE VRACÍ DO PRAHY, ZAČÍNÁ REFORMY, ALE DOMÁCÍ ŠLECHTA A KLÉRUS ZÁHY OPĚT VYTVOŘÍ OPOZICI. NÁSLEDUJE DRUHÝ ODCHOD DO ŘÍMA (DEFINITIVNÍ ODCHOD Z ČECH). 995 … VYVRAŽDĚNÍ SLAVNÍKOVCŮ (POBRASLAV, SPYTIMÍR, POŘEJ A ČÁSLAV), PŘEŽILI TŘI NEPŘÍTOMNÍ – VOJTĚCH, RADIM A SOBĚSLAV.

9 ZDRCENÝ VOJTĚCH ODCHÁZÍ NA MISIE K POHANSKÝM PRUSŮM A 23. 4
ZDRCENÝ VOJTĚCH ODCHÁZÍ NA MISIE K POHANSKÝM PRUSŮM A ZDE NACHÁZÍ SMRT. ZAJÍMAVOSTÍ JE, ŽE JE POPRAVEN AŽ PO DVOJÍM VAROVÁNÍ ZE STRANY PRUSŮ, KTEŘÍ HO DŮRAZNĚ ŽÁDAJÍ, ABY NEZASAHOVAL DO JEJICH NÁBOŽENSKÝCH ZVYKLOSTÍ. VOJTĚCH BYL JIŽ ZA SVÉHO ŽIVOTA POVAŽOVÁN ZA MUŽE EVROPSKÉHO FORMÁTU SNAŽÍCÍHO SE SJEDNOCOVAT EVROPSKÁ PANSTVÍ NA ZÁKLADĚ KŘESŤANSKÉHO NÁBOŽENSTVÍ.

10 TOMÁŠ AKVINSKÝ 1225 – 1274, DOMINIKÁNSKÝ MNICH „TENTO NĚMÝ VŮL JEDNOU ZAŘVE TAK, ŽE TO ZAZNÍ V CELÉM SVĚTĚ.“ ŘEKL ALBERT VELIKÝ O SVÉM MÁLOMLUVNÉM ŽÁKOVI, KTERÉHO URÁŽLIVĚ NAPADL JINÝ ŽÁK. JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH TEOLOGŮ, FILOSOFŮ A MYSLITELŮ VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU, JEHOŽ PRÁCE MÁ SVOU VÁHU DODNES. PEČLIVOST A VELIKÉ ÚSILÍ O PRAVDU V LIDSKÉM POZNÁNÍ.

11 NEJVYŠŠÍ CÍL JEHO CELOŽIVOTNÍHO SNAŽENÍ: POZNÁNÍ SKRZE ROZUM A SKRZE VÍRU SI NESMÍ ODPOROVAT. POKUD SE TAK STANE, JDE NA STRANĚ JEDNÉ O POVĚRU, NA STRANĚ DRUHÉ O PAVĚDU! JEHO ZÁKLADNÍ A ZÁROVEŇ CELOŽIVOTNÍ DÍLO: TEOLOGICKÁ SUMMA VELICE OBSÁHLÉ, LOGICKÉ A PŘITOM VELICE STŘÍZLIVÉ VYLOŽENÍ KŘESŤANSKÉ VÍRY. SVOU PRACÍ SE SNAŽÍ NAPRAVOVAT MYLNÁ CHÁPÁNÍ A VÝKLADY KŘESŤANSKÉHO UČENÍ.

12 UVÁDÍ NA PRAVOU MÍRU NEMÍRNÉ VYZVEDÁVÁNÍ STŘEDOVĚKÉHO KULTU SVĚTCŮ, UCTÍVÁNÍ OSTATKŮ ČI MARIÁNSKÉHO KULTU. CELÝM JEHO ŽIVOTEM PROSTUPUJE NITERNÝ VZTAH K JEŽÍŠI A K JEŽÍŠI V EUCHARISTII. (POZN.: EUCHARISTIE - CHLÉB, O KTERÉM KATOLIČTÍ A PRAVOSLAVNÍ KŘESŤANÉ VĚŘÍ, ŽE JE TĚLEM KRISTOVÝM A VÍNO, …) JEHO PRÁCE JE CHÁPÁNA JAKO JEDEN Z MNOHA POKUSŮ O VNITŘNÍ REFORMU CÍRKVE A ODSTRANĚNÍ ZLOŘÁDŮ V NÍ.

13 REFORMACE – VIZ PŘEDNÁŠKA BC. SLAVÍČKA
REFORMACE – SHRNUTÍ SNAHA O NÁPRAVU OD SNAHY O VNITŘNÍ OBNOVU AŽ PO VZNIK NOVÝCH CÍRKVÍ DŮSLEDKEM JSOU NÁBOŽENSKKÉ VÁLKY, VE KTERÝCH NEJDE O NÁBOŽENSTVÍ (ZÁSTĚRKA) NEŠŤASTNÉ „CUIUS REGIO, EIUS RELIGIO“ NENÁVIST A SNAHY „VLÁDY PEVNÉ RUKY“ NA OBOU STRANÁCH (KALVÍNOVA ŽENEVA …)

14 TRIDENTSKÝ KONCIL PROVEDENÍ VNITŘNÍ REFORMY A REORGANIZACE UVNITŘ KATOLICKÉ CÍRKVE 1545 – 1563 TŘI CÍLE: 1) POTVRDIT VÍRU KATOLICISMU, REAKCE NA VZNIK PROTESTANTSKÝCH CÍRKVÍ 2) SJEDNOTIT BOHOSLUŽBU 3) REORGANIZOVAT ÚZEMNÍ SPRÁVU (DIECÉZE A FARNOSTI)

15 - ZÁVĚRY TRIDENTSKÉHO KONCILU PLATNÉ AŽ DO 2. POLOVINY 20. STOLETÍ.
- OD 19. STOLETÍ ZASTARALOST SYSTÉMU A LITURGIE VOLÁ PO OBNOVĚ OBNOVA PŘIŠLA AŽ S 2. VATIKÁNSKÝM KONCILEM V LETECH 1963 – 1965 ZAJÍMAVOST: UŽ NA TRIDENTU SE JEDNALO O BOHOSLUŽBÁCH V NÁRODNÍCH JAZYCÍCH, ODMÍTNUTO S POUKAZEM NA JEDNOTU A TEDY NA NUTNOST JEDNOTNÉHO JAZYKA, TJ. LATINY (REAKCE NA ROZHODNUTÍ PROTESTANTSKÝCH CÍRKVÍ O UŽÍVÁNÍ NÁRODNÍHO JAZYKA)

16 PROBLÉM REKATOLIZACE V ČESKÝCH ZEMÍCH
NUCENÝ ODCHOD JINOVĚRCŮ, PŘÍSLUŠNÍKŮ NEKATOLICKÝCH CÍRKVÍ … VIZ J. A. KOMENSKÝ PŘÍCHOD KATOLICKÝCH VZDĚLANCŮ MAJÍCÍCH ZA ÚKOL VZDĚLÁVAT PROSTÝ LID V KATOLICKÉ VÍŘE, NEJZNÁMĚJŠÍ … JEZUITSKÝ ŘÁD

17 TZV. „DOBA TEMNA“ DOBA ROZVOJE: BAROKNÍHO STAVITELSTVÍ (VIZ NAŠE ŠKOLA, KILIÁN IGNÁC DIENTZENHOFER, JAN BLAŽEJ SANTINI - AICHEL), SELSKÉ BAROKO HUDBY (J. S. BACH , A. MICHNA, …), MALÍŘSTVÍ (PETR BRANDL, KAREL ŠKRÉTA), SOCHAŘSTVÍ (MATYÁŠ BERNARD BRAUN) LITERATURY (BEDŘICH BRIDEL, BOHUSLAV BALBÍN, V EXILU J. A. KOMENSKÝ, …) LIDOVÁ LITERATURA – ČEŠTÍ PÍSMÁCI (JAN FRANTIŠEK VAVÁK, …)

18 ŠKOLSTVÍ VZNIK SYSTÉMU STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL, ČASTO ZŘIZOVATELEM CÍRKEV KLEMENTINUM – VZNIK 1556, V DOBĚ ROZKVĚTU VÍC STUDENTŮ NEŽ KARLOVA UNIVERZITA V AREÁLU KOLEJ, GYMNÁZIUM, VYSOKÉ UČENÍ, KNIHOVNA, TISKÁRNA, ŠPITÁL, LÉKÁRNA, LABORATOŘ, DVĚ KAPLE, HVĚZDÁRNA ROZVOJ MATEMATIKY A ASTRONOMIE, NEJSTARŠÍ SOUVISLÁ METEOROLOGICKÁ POZOROVÁNÍ NA SVĚTĚ ZŘIZOVATEL KLEMENTINA? … DÚ NA PŘÍŠTĚ

19 OZNAČENÍ DOBY „TEMNA“ JE NÁSLEDKEM PŘEPJATÉHO NACIONALISMU 19
OZNAČENÍ DOBY „TEMNA“ JE NÁSLEDKEM PŘEPJATÉHO NACIONALISMU 19. STOLETÍ A TERMÍN NEŠŤASTNĚ UVEDL A. JIRÁSEK A UPEVNIL 1. KOMUNISTICKÝ MINISTR ŠKOLSTVÍ PO ROCE 1948 ZDENĚK NEJEDLÝ. OPRAVDU NAŠI PŘEDCI ŽILI V TEMNU??? CO ZBYDE PO NÁS??


Stáhnout ppt "STŘEDOVĚK, VRCHOLY A PÁDY STŘEDOVĚKÁ EVROPA = KŘESŤANSKÁ EVROPA KŘESŤANSTVÍ JAKO NÁBOŽENSKÝ SYSTÉM JE PROTIVÁHOU SVĚTSKÝCH PANOVNÍKŮ BOJ O INVESTITURU."

Podobné prezentace


Reklamy Google