Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_32_INOVACE_191_PÁROVÉ_SOUHLÁSKY_Z_S Téma: PÁROVÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_32_INOVACE_191_PÁROVÉ_SOUHLÁSKY_Z_S Téma: PÁROVÉ."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_32_INOVACE_191_PÁROVÉ_SOUHLÁSKY_Z_S Téma: PÁROVÉ SOUHLÁSKY Z-S Číslo projektu: CZ 1.07/1.4.00/21.2975

2 Prezentace slou ž í k procvi č ení u č iva v p ř edm ě tu Č eský jazyk a literatura ve 2.ro č níku - párové souhlásky na konci slov. METODICKÉ POKYNY : Ž áci spole č n ě od ů vod ň ují pravopis párových souhlásek na konci slov. Ka ž dý list obsahuje obrázek daného slova ( list č.5 - 12 ). Dopl ň ují správnou párovou souhlásku k obrázk ů m. Po kliknutí myší se objeví správná odpov ěď ( list č.13 ). Na list ě č.14 se nacházejí pou ž ité zdroje.

3 DATUM VYTVO Ř ENÍ : 6.4.2012 KLÍ Č OVÁ SLOVA : párové souhlásky na konci slov.

4 PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV Z - S

5 Slyšíme, píšeme. pa ř e z bez pa ř e z u hodn ě pa ř e z ů s z

6 Slyšíme, píšeme. prova z prová z ek bez prova z u hodn ě prova z ů s z

7 Slyšíme, píšeme. ř et ě z ř etí z ek bez ř et ě z u hodn ě ř et ě z ů s z

8 bez vo z u hodn ě vo z ů Slyšíme, píšeme. vůzvůz s z

9 hodn ě obra z ů bez obra z u Slyšíme, píšeme. obra z obrá z ek s z

10 Pro č píšeme ve slov ě pes na konci ? bez p s a hodn ě p s ů s pej s ek

11 Pro č píšeme ve slov ě les na konci ? bez le s a hodn ě le s ů s

12 Pro č píšeme ve slov ě kos na konci ? bez ko s a hodn ě ko s ů s

13 Od ů vodni pravopis. prova z pe s le s ko s pa ř e z ř et ě z 1. 2.3. 4.5.6.

14 Pou ž ité zdroje : Program Microsoft Office 2010 Prvouka MediaDIDA MYSELF. Turdus Merula nest with eggs.jpg [online]. březen 2005, 19.10. 2006, 22:58 [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Turdus_Merula_nest_with_eggs.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_32_INOVACE_191_PÁROVÉ_SOUHLÁSKY_Z_S Téma: PÁROVÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google