Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_ZCR_663 Ročník:3. 4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Hranice Českého státu Téma:Hranice Českého státu Jméno autora:Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_ZCR_663 Ročník:3. 4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Hranice Českého státu Téma:Hranice Českého státu Jméno autora:Mgr."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_ZCR_663 Ročník:3. 4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Hranice Českého státu Téma:Hranice Českého státu Jméno autora:Mgr. Ivana Frýdlová Vytvořeno dne: 10.9. 2012 Metodický popis, (anotace) Podpora hodiny -Hranice Českého státu Tento materiál slouží k seznámení žáků s učivem a následnému procvičení látky. Žáci si osvojují znalosti o oblastech ČR. Dokument můžeme využít jak při práci skupinové, tak i při samostatné práci studentů, popřípadě jako opakovací test. Dokument můžeme využít i při maturitním opakování ve čtvrtých ročnících. Využití při hodinách zeměpis cestovního ruchu, seminář z cestovního ruchu.

2 Řešení pracovního listu Hranice Českého státu

3 1) Zakreslete: Sámova říše roku 623 1

4 1)Zakreslete: jádro Velkomoravské říše r.863 1

5 1)Zakreslete: Kladsko 1

6 1)Zakreslete: Horní Falc 1

7 1)Zakreslete: Žitavu 1

8 1)Zakreslete: Chebsko 1

9 1) Zakreslete: Slezsko 1

10 1) Zakreslete: Dolní Rakousy 1

11 2) Zakreslete sídelní osady Velké Moravy – Mikulčice, Staré Město 1

12 3) Roku 1920 byly na základě Versailleské smlouvy utvořeny sporné hranice Československa. Těšínsko 1

13 3) Roku 1920 byly na základě Versailleské smlouvy utvořeny sporné hranice Československa. Hlučínsko 1

14 3) Roku 1920 byly na základě Versailleské smlouvy utvořeny sporné hranice Československa. Valticko 1

15 3) Roku 1920 byly na základě Versailleské smlouvy utvořeny sporné hranice Československa. Vitorazsko 1

16 4)Do časové osy zakreslete chronologicky panující rody na českém území: Habsburkové, Přemyslovci, Jagellonci, Lucemburkové, Mojmírovci 9. století panovnický rod MOJMÍROVCŮ měl pod přímou správou jen ústřední území, okrajové části zůstaly po vlivem místních panovníků. iiiiiiiiiiiiiiiiii Přemyslovský stát se stává skutečným základem trvalého státního útvaru na českém území.

17 4)Do časové osy zakreslete chronologicky panující rody na českém území: Habsburkové, Přemyslovci, Lucemburkové, Mojmírovci iiiiiiiiiiiiiiiiii Nástupem Ferdinanda I. Habsburského roku 1526 na český trůn, začlenění zemí Koruny české do mnohonárodnostní monarchie na dobu 400 let. Vláda LUCEMBURKŮ - největší slávy dosáhly Čechy za vlády KARLA IV.

18 Co se stalo roku 1921 na základě pařížské mírové konference?

19 5) Roku 1921 na základě pařížské mírové konference byla od Ruska připojena k Československé republice Podkarpatská Rus.

20 2

21 K čemu dochází v letech 1938-1939?

22 6) Konec dvacetileté existence Československé republiky začalo Mnichovským diktátem 29. září a jeho přijetím 30. září 1938. Československo bylo nuceno odstoupit Německu pohraniční území, tzv. sudetské oblasti. 14. března 1939 předcházelo německé okupaci odtržení Slovenska a vznik Slovenského štátu. 15. března 1939 bylo Československo definitivně zlikvidováno. 16. března 1939 po obsazení Německem dochází ke zřízení Protektorátu Čechy a Morava. 18. března 1939 Podkarpatskou Rus obsadilo Maďarsko.

23 Konec

24 Seznam použitých zdrojů a literatury ANDĚL, Jiří; MAREŠ, Roman. Evropa. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2001, ISBN 80-7182115-2 HRALA, Václav. Geografie cestovního ruchu. Praha: Idea Servis, 1994, ISBN 80-901462-4-4. NEUVEDEN. Rakousko-Uhersko [online]. [cit. 10.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-Uhersko http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-Uhersko NEUVEDEN. Vývoj českého území [online]. [cit. 10.9.2012]. Dostupný na WWW: http://vlast.cz/vyvoj- ceskeho-uzemi/http://vlast.cz/vyvoj- ceskeho-uzemi/ NEUVEDEN. Česko [online]. [cit. 10.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko 1 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 10.9.2012]. Dostupný na WWW: http://1.bp.blogspot.com/_fIjBKqk_Gqo/TT_45a6zkXI/AAAAAAAAE_o/ilm4sWY_3NI/s1600/mapa http://1.bp.blogspot.com/_fIjBKqk_Gqo/TT_45a6zkXI/AAAAAAAAE_o/ilm4sWY_3NI/s1600/mapa 2 NEUVDEN. google [online]. [cit. 10.9.2012]. Dostupný na WWW: http://1.bp.blogspot.com/_fIjBKqk_Gqo/TT_45a6zkXI/AAAAAAAAE_o/ilm4sWY_3NI/s1600/mapa http://1.bp.blogspot.com/_fIjBKqk_Gqo/TT_45a6zkXI/AAAAAAAAE_o/ilm4sWY_3NI/s1600/mapa


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_ZCR_663 Ročník:3. 4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Hranice Českého státu Téma:Hranice Českého státu Jméno autora:Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google