Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IMPERATIV Rozkazovací způsob. Už jsme se naučili tvořit a používat rozkazovací způsob při vykání, např.: Warten Sie bitte hier! Počkejte zde prosím!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IMPERATIV Rozkazovací způsob. Už jsme se naučili tvořit a používat rozkazovací způsob při vykání, např.: Warten Sie bitte hier! Počkejte zde prosím!"— Transkript prezentace:

1 IMPERATIV Rozkazovací způsob

2 Už jsme se naučili tvořit a používat rozkazovací způsob při vykání, např.: Warten Sie bitte hier! Počkejte zde prosím!

3 Ve 2. osobě čísla jednotného (při tykání) tvoříme rozkazovací způsob takto: 1.Utvoříme tvar 2. osoby jednotného čísla v oznamovacím způsobu (ty …) 2.Vynecháme osobní zájmeno du a oddělíme koncovku –st 3.Přidáme koncovku –e du kaufst du fragst kauf!frag!kauf(e)!frag(e)!

4 Procvičování Du kaufst Easy Deutsch. Du fragst Eva. Du trinkst Tee. Kupuješ Easy Deutsch. Ptáš se Evy. Piješ čaj. Kauf(e) Easy Deutch! Frag(e) Eva! Trink(e) Tee! Kup si Easy Deutsch! Zeptej se Evy! Vypij si čaj!

5 V současné němčině se používá spíše tvar rozkazovacího způsobu, tzn. bez koncovky, -e např.: Komm zu mir! Geh allein! Mach schnell! Pojď ke mně! Bež sám! Pospěš si!

6 Koncovku -e nevynecháváme u sloves, jejichž kmen končí na -t, -d nebo na spojení kmenové souhlásky s -m, -n: Warte!Lerne!Öffne!Reda!Atme!Počkej! Uč se! Otevři!Mluv!Dýchej!

7 Rozkazovací způsob sloves se změnou samohlásky tvoříme bez koncovky –e ve dvou variantách: Ihr gehtGeht bitte!Jděte prosím! Ihr lestLest bitte!Čtěte prosím! Ihr sprechtSprecht bitte!Mluvte prosím! Ihr schlaftSchlaft bitte!Spěte prosím! Klopf(e) nicht! Klopft nicht! Klopfen wir nicht! Klopfen Sie! Neklepej! Neklepejte! Neklepejme! Klepejte!

8 Nepravidelná (silná) slovesa se změnou a – ä, příp. au – äu ve 2. a 3. osobě jednotného čísla oznamovacího způsobu tvoří rozkazovací způsob pravidelně, tj. bez přehlásky: 1.

9 fahrenlessenlaufenschlfen sich waschen jetnechatběžetspát mýt se du fährst du lässt du läufst du schläfst du wäschst dich fahr!lass!lauf!schlaf! wasch dich! jeď!nech!běž!spi! umyj se!

10 U nepravidelných (silných) sloves se změnou e – i, příp. e – ie ve 2. a 3. osobě jednotného čísla oznamovacího způsobu zůstává tato změna i v rozkazovacím způsobu (pouze v jednotném čísle): 2.

11 essenhelfengebennehmensprechenlasensehenjístpomocidát brát, vzít mluvitčístvidět iss!hilf!gib!nimm!sprich!lies!sieh!jez!pomoz!dej! ber!, vezmi! mluv!čti!dívej! du isst du hilfst du gibst du nimmst du sprichst du liest du siehst

12 Stejně jako v oznamovacím způsobu stojí odlučitelná předpona na konci věty: anrufeneinkaufenfernsehen Ruf mich an! Kuf im Suprmarkt ein! Sieh nicht so oft fern! Zvolej mi! Nakupuju v supermarketu! Nedívej se tak často na televizi!

13 Výjimka! Slovesa sein a haben tvoří rozkazovací způsob nepravidelně: seinhaben Sei bitte ruhig! Hab keine Angst! Buď prosím klidný(á)! Neměj strach!

14 Höre und wiederhole: Poslouchej a opakuj::

15 A.Wie findest du diesen Film? B.Gut, sieh ihn dir an! A.Diese Kartoffen schemecken mir nicht. B.Dann iss nur das Feish! Co si myslíš o tom filmu? Je dobrý, podívej se na něj! Tyto brambory mi nechutnají. Pak sněz jen maso! A.Willst du den neuen,,Spiegel‘‘? B.Ja, gib ihn mir mal bitte! Chceš nový,,Speigel‘‘? Ano, dej mi ho prosím!

16 A.Ich verstehe den Text nicht. B. Lies noch einmal! A.Schaffst du das allein? B.Nein, hilf mir bitte! Nerozumím tomu textu. Přečti si ho ještě jednou! Zvládneš to sama? Ne, pomoz mi prosím! A.Bist du böse auf mich, Schatz? B.Nimm diena Sachen und verschwinde! Zlobíš se na mě, miláčku? Sbal si své věci a vypadni! A.Hörst du mich? B.Nein, spricht bitte lauter! Slyšíš mě? Ne, mluv prosím hlasitěji!

17 A.Fährst du mir? B.Nein, fahr allein! Pojedeš se mnou? Ne, jeď sám! A.Ich möchte dir noch was erzählen. B.Nein, frag doch nicht mehr. Schlaf jetzt! Chtěl bych ti ještě něco vyprávět. Ne, dnes už ne. Spi už! A.Mama, warum ist die Banane krumm? B.Kind, frag doch nicht immer so viel! Mami, proč je banán zahnutý? Dítě, neptej se pořád tolik!

18 A.Ich möchte sie kennen lernen. B.Dann lade sie zum Abendessen ein! To musím říct Claudii. Tak jí teď zavolej! A.Mercedes geht morgen ins Konzert. B.Wenn du willst, dann geh mit! Mercedes jde zítra na koncert. Když chceš, jdi s ní! Chtěl bych ji pozvat. Tak ji pozvi na večeři! A.Das muss ich Claudia sagen. B.Dann ruf sie jetz an!

19 A.Ist es heute kalt? B.Ja, zieh dich warm an! Je dnes zima? Ano, teple se oblékni! A.Ich kaufe dir in diesem Jahr keinen neuen Pelzmantel! B. Sei nicht so geizig! Letos ti nekoupím navý kožich! Nebuď tak lakomý!


Stáhnout ppt "IMPERATIV Rozkazovací způsob. Už jsme se naučili tvořit a používat rozkazovací způsob při vykání, např.: Warten Sie bitte hier! Počkejte zde prosím!"

Podobné prezentace


Reklamy Google