Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ EXCLUSIVE REPRESENTATION Füchtenkötter IBS Reuss

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ EXCLUSIVE REPRESENTATION Füchtenkötter IBS Reuss"— Transkript prezentace:

1

2 VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ EXCLUSIVE REPRESENTATION Füchtenkötter IBS Reuss
Firma Metallkon Group s.r.o. má za sebou již 20 let existence. Od prvopočátku se věnujeme především automatizačním technologiím. Nyní se na tento trh opět vracíme. Na začátku roku 2015 Metallkon obnovil po několikaleté pauze svou činnost a spojením s několika významnými německými dodavateli automatizačních technologií vznikla silná partnerství, která nám umožňují realizovat téměř jakoukoli zakázku. Co je naší silnou doménou: Montáže a servis Zákaznické řešení na míru Poradenská a konzultační činnost It has been 20 years since the foundation of Metallkon Group s.r.o. From the very beginning we have focused on automation technology. Now we return to this market. Metallkon renewed its activities in January 2015 after a few years’ hiatus and joined forces with several important German suppliers of automation technologies allowing us to realize almost any order. Our strong points: Assembly and service Tailor made solutions Consulting activities VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ EXCLUSIVE REPRESENTATION Füchtenkötter IBS Reuss MH-Tec

3 SORTIMENT VÝROBY PRODUCTION RANGE
Bezpečnostní dveře pro laserové kabiny (ve spolupráci s IBS) Ochrana proti hluku – zvukotěsné kabiny a stěny (ve spolupráci s Füchtenkötter) Ochranné kabiny pro laserové aplikace (ve spolupráci s Füchtenkötter) Vzduchotechnika pro průmyslové provozy (ve spolupráci s Füchtenkötter) Čistící stanice svařovacích hořáků Svařovací robotické buňky Pneumatické motory (ve výhradním zastoupení firmy Reuss) Nářadí a nástroje (ve výhradním zastoupení firmy MH-TEC) SORTIMENT VÝROBY PRODUCTION RANGE Safety door for laser cabins (in cooperation with IBS) Noise protection – soundproof boxes and walls (in cooperation with Füchtenkötter) Safety cabins for laser applications (in cooperation with Füchtenkötter) Industrial ventilation and air handling (in cooperation with Füchtenkötter) Welding torch cleaners Robotic welding units Pneumatic motors (exclusive representation of Reuss company) Tools and equipment (exclusive representation of MH-TEC company)

4 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE PRO LASEROVÉ KABINY SAFETY DOORS FOR LASER CABINS
STV1 Ochranné dveře s vertikálně výsuvným křídlem určené pro ochranné oddělení pracovišť nebo zařízení s manuálním plněním. Zvláště vhodné pro vysoké nároky na bezpečnost na pracovišti. STV1-L Ochranné dveře s vertikálně výsuvným křídlem opatřeným laserovým sensorem Laser Spy, určeny pro laserové kabiny v aktivním nebo pasivním provedení. BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE PRO LASEROVÉ KABINY SAFETY DOORS FOR LASER CABINS Safety door with vertically sliding leaf used for protective separation of manually loaded work space or equipment. Particularly suitable in places with high safety requirements. Safety door with vertically sliding leaf equipped with laser sensor Laser Spy, used for laser cabins in active or passive design

5 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE PRO LASEROVÉ KABINY SAFETY DOORS FOR LASER CABINS
STVM Ochranné okno s dvěma křídly zavírajícími se vertikálně směrem k sobě, určeny pro ochranné oddělení pracovišť nebo zařízení s manu-álním plněním. STV3 Ochranné okno s vertikálně výsuvným křídlem určené pro oddělení robotických buněk, zvedacích stolů a kontejnerových systémů. BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE PRO LASEROVÉ KABINY SAFETY DOORS FOR LASER CABINS Safety doubled-leaved window with vertical toward centre closing leaves, used for protective separation of manually loaded work space or equipment. Safety window with vertically sliding leaf used to separate robot units, lift tables and container systems.

6 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE PRO LASEROVÉ KABINY SAFETY DOOR FOR LASER CABINS
RTA Ochranné rolovací dveře s hliníkovým lamelovým křídlem určené pro pracoviště s manuálním plněním, zvláště tam, kde jsou vyšší nároky na odolnost křídla. RTT Ochranné rolovací dveře s textilním lamelovým křídlem určené pro pracoviště s manuálním plněním. BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE PRO LASEROVÉ KABINY SAFETY DOOR FOR LASER CABINS Safety roll-up door with aluminium lamella leaf used for manually loaded work space, particularly in places with higher demands on the leaf resistance. Safety roll-up door with textile lamella leaf used for manually loaded work space.

7 OCHRANA PROTI HLUKU ZVUKOTĚSNÉ KABINY NOISE PROTECTION
Menší kabiny dodávány kompletně smontované Větší kabiny – montáž přímo u zákazníka Velká flexibilita vybavení kabin (okna, křídlové / posuvné dveře, ventilace, elektrické vybavení jako zástrčky, světla atd., bezpečnostní prvky, servisní přístupy…) Smaller cabins delivered as ready to use compact units Larger cabins – assembly at customer’s plant Wide variety of cabins’ supplements (windows, classic / sliding door, ventilation, electric installation such as sockets, lighting etc., safety features, service access…) OCHRANA PROTI HLUKU ZVUKOTĚSNÉ KABINY NOISE PROTECTION SOUNDPROOF CABINS

8 LASER PROTECTION CABINS
Pasivní i aktivní bezpečnostní stěny Pasivní stěny tvořeny dvěma panely – systém překrývání bez nutnosti dalšího utěsňování Ocelové vnitřní konstrukce, možnost úpravy na aktivní laserovou kabinu Kabeláž, vzduchové přívody, ventilace atd. v laseru odolném provedení Aktivní provedení s laserovým sensorem Laser Spy, 360° úhel snímání (splňuje bezpečnostní normu IEC/EN 61508) Passive and active safety walls Passive walls formed by two panels – overlapping system without the need of any further sealing Steel inner construction, possible to transform into an active laser cabin Wiring, air pipeline, ventilation etc. in laser resistant design Active design equipped with laser sensor Laser Spy, 360° angle scan (complies with safety standard IEC/EN 61508) BEZPEČNOSTNÍ KABINY PRO LASEROVÉ APLIKACE LASER PROTECTION CABINS

9 VZDUCHOTECHNIKA PRO PRŮMYSLOVÉ PROVOZY INDUSTRIAL VENTILATION
Eliminace prachu, škodlivých plynů, výparů a par z průmyslových provozů Odtahy pro kouř ze svařování, výpary z lakoven, prachové filtry… Menší i rozsáhlejší řešení, od brusných a svařovacích stolů se zabudovanou filtrací až po komplexní systémy Dust elimination, harmful gases, exhalations and vapours from industrial operations Welding smoke or paint room vapours exhaust, dust filters… Smaller as well as more complex solutions, from grinding tables wither integrated filtration up tocomplex ventilation systems VZDUCHOTECHNIKA PRO PRŮMYSLOVÉ PROVOZY INDUSTRIAL VENTILATION

10 ČISTÍCÍ STANICE SVAŘOVACÍCH HOŘÁKŮ WELDING TORCH CLEANERS
Čistící stanice pro ruční i robotické svařovací hořáky Zbavení svařovacího hořáku efektu „rozstřiku“ frézováním Součástí čištění také prostřik separační (antiadhezní) kapalinou ČISTÍCÍ STANICE SVAŘOVACÍCH HOŘÁKŮ WELDING TORCH CLEANERS Torch cleaners for manual and robotic welding torches Removes the so called „splashing“ effect by cutting Included in the cleaning process is also spraying with cleaning fluid

11 SVAŘOVACÍ ROBOTICKÉ BUŇKY ROBOT WELDING UNITS S pevným stolem
S manuálně otočným stolem S elektricky otočným stolem Dodávány jako kompaktní buňky pro snadnou přepravu SVAŘOVACÍ ROBOTICKÉ BUŇKY ROBOT WELDING UNITS With fixed table With manuály turning table With electricall y turning table Delivered as compact units for easy transportation

12 NÁŘADÍ A NÁSTROJE MH-TEC TOOLS AND EQUIPMENT
Jsme výhradním zástupcem MH-TEC GmbH pro Českou republiku a východní Evropu Pneumatické nářadí určené k montáži ve strojích zařízeních, montážních linkách Ruční šroubováky, elektrické šroubováky s bezuhlíkovým motorem, rázové (impulsní) nástroje, pneumatické vrtačky, brusky a závitořezy, stříhací a spojovací systém, automatické podavače a pneumatické vestavbové šroubováky We are the exclusive representative of MH-TEC GmbH for Czech Republic and Eastern Europe Pneumatic tools are used for assembly in all kinds of machinery and production lines Manual screwdrivers, electric screwdrivers with carbon free motors, percussive tools, pneumatic drills, grinders, threading machines, cutting and connecting systems, automatic feeders and pneumatic bulit-in screwdrivers NÁŘADÍ A NÁSTROJE MH-TEC TOOLS AND EQUIPMENT

13 REUSS PNEUMATIC MOTORS
Pneumatické lamelové motory RD, LRD, VRD Nákladově efektivní řešení pro aplikaci energie na točivé stroje Jednoduché sestavení, nízká hmotnost ale vysoký výkon Široké spektrum provedení i využití Nenáročné na údržbu, odolné proti vibracím, prachu, extrémním teplotám i kyselinám Žádné riziko přetížení Pneumatic lamella motors types RD, LRD, VRD Cost-effective solution for energy application on rotary machines Easy assembly, low weight but high power Wide design range as well variety of usage Low maintenance, vibration resistant, dust resistant, extreme temperatures and acid resistant No risk of overload PNEUMATICKÉ MOTORY REUSS REUSS PNEUMATIC MOTORS

14 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
DĚKUJEME ZA POZORNOST THANK YOU FOR YOUR ATTENTION Metallkon Group s.r.o. IČ: DIČ: CZ


Stáhnout ppt "VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ EXCLUSIVE REPRESENTATION Füchtenkötter IBS Reuss"

Podobné prezentace


Reklamy Google