Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hematopoesa 609. Hematopoesa Hematopoesa je výsledek simultánní proliferace a diferenciace Hematopoetické kmenové buňky: Pluripotentní kmenové buňky –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hematopoesa 609. Hematopoesa Hematopoesa je výsledek simultánní proliferace a diferenciace Hematopoetické kmenové buňky: Pluripotentní kmenové buňky –"— Transkript prezentace:

1 Hematopoesa 609

2 Hematopoesa Hematopoesa je výsledek simultánní proliferace a diferenciace Hematopoetické kmenové buňky: Pluripotentní kmenové buňky – hemocytoblasty - schopné sebeobnovy, nízká mitotická aktivita Multipotentní kmenové buňky – lymfoidní a myeloidní kmenové buňky Unipotentní -progenitorové buňky – sebeobnovující se buňky s vysokou mitotickou aktivitou (receptory pro hematopoetiny)- colony forming cells Prekursory (blasty) – nemají schopnost sebeobnovy - blasty (lymfoblast, erythroblast....) Zralé buňky – cyty (lymfocyt, erytrocyt...)

3 Vývoj krvinek závisí na Mikroprostředí – buňky stromatu, extracelulární matrix Růstové faktory: Cytokiny- růstové faktory – stimulace mitotické aktivity colony-stimulating factors (CSF) hematopoetiny (např. erythropoetin)

4 Hematopoesa 1. stadium – mesoblastová perioda- vývoj v mesodermu žloutkového váčku – krevní ostrůvky od 16. do 60.dne vývoje 2. stadium - hepato-lienální perioda - od 23. dne 3. stadium – medulární perioda - kostní dřeň - od 11. týdne

5 Červená kostní dřeň Stroma, hematopoetické provazce a sinusoidy Stroma – retikulární vazivo (retikulární buňky a retikulární vlákna – (kolagen 1 a 3, fibronectin, laminin a proteoglykany) Sinusoidy – kapiláry s nesouvislým endotelem -otvory až 3μm. Makrofágy -likvidace apoptotických buněk, starých erytrocytů, v centru erytroblastických ostrůvků – fagocytují jádra. Tukové buňky – možnost uvolnění místa při potřebě vyšší hemopoesy Kmenové buňky – mohou se diferencovat i na jiné buněčné typy než jen krvinky – nutná je vhodná stimulace

6

7 Hemopoesa Pluripotentní hematopoetická kmenová buňka Myeloidní multipotentní buňka (CFU-G/M myeloidní kmenová buňka) Lymfoidní multipotentní buňka (lymphoid stem cell) Progenitorová buňka (BFU-E;CFU-GM;CFU-L;CFU- E;CFU-Meg;CFU-M;CFU-G;CFU-Eo;CFU-Bas;

8 Hemopoesa Erytropoesa: basofilní erytroblast; polychromatofilní erytroblast; ortochromatofilní erytroblast; retikulocyt; erytrocyt Trombopoesa: megakaryoblast; megakaryocyt; krevní destička Vývoj monocytů: Promonocyt, monocyt, makrofág, aktivovaný makrofág Granulopoesa: neutrofilní myeloblast; neutrofilní promyelocyt; neutrofilní myelocyt; neutrofilní metamyelocyt; neutrofilní granulocyt eosinofilní myeloblast;eosinofilní promyelocyt......eosinofilní granulocyt bazofilní myeloblast;bazofilní promyelocyt.....bazofilní granulocyt

9 Lymfopoesa: B lymfocyty Lymfoblast – B pro-lymfocyt – nezralý B-lymfocyt – imunokompetentní B lymfocyt (naivní) aktivovaný B-lymfocyt, imunoblast; plasmatická buňka T lymfocyty Lymfoblast- T pro-lymfocyt – dvojitě pozitivní CD4/CD8 T lymfocyt T lymfocyty -pomocné TH – CD4+ (naivní) T lymfocyty – cytotoxické Tc CD8+ (naivní)

10 Haematopoesa

11 Erythropoesa CFU-E Proerythroblast – velká buňka s řídkým chromatinem, jadérky a basofilní cytoplasmou Basofilní erythroblast – kondensované jádro, basofilní cytoplasma - polyribosomy Polychromatofilní erythroblast – pokles počtu ribosomů, objevuje se hemoglobin Orthochromatofilní erythroblast – maximálně kondensované jádro, eosinofilní cytoplasma – hemoglobin, vypuzení jádra Retikulocyt – zbytky ribosomů – substantia retikulo- filamentosa – 1% v periferní krvi Erytrocyt

12 Erythropoesa Erythropoetin (hypoxie – produkce v ledvinách), železo, kyselina listová, cyankobalamin (vit B12) 3 -5 dělení od proerytroblastu k erytrocytu, Asi 8 dní od proerythroblastu k retikulocytu 5 dní proliferace a diferenciace, 3 dny diferencice) Erytropoetické ostrůvky Zmenšení objemu buňky Kondenzace chromatinu (pyknotické jádro) a jeho ztráta Syntéza hemoblobinu a postupná ztráta basofilie (polyribosomů)

13 Bazofilní erytroblast E2

14 Polychromatofilní erytroblast E3

15 Orthochromatofilní erytroblast E5

16 Retikulocyt

17 Granulopoesa a monocytopoesa CFU-G/M – myeloidní kmenová buňka, Četnější než erythroidní- kratší životnost v krvi Doba vývoje 5 dní – vznik metamyelocytu Další dozrávání asi 3 dny Hynkovo číslo: 2,7 (průměrný počet segmentů)

18 Granulopoesa Tvorba azurofilních a později i specifických granul Myeloblast - jemně dispergovaný chromatin, žádná granula Promyelocyt – basofilní cytoplasma, GER, Golgiho komplex a azurofilní granula Neutrofilní, basofilní a eosinofilní myelocyty – kondensace jádra, výskyt i specifických granul Neutrofilní metamyelocyt – tyčka - zralý granulocyt

19 Progranulocyt

20 Neutrofilní myelocyt

21 Kinetika Myeloblast – zralý neutrofil: vývoj trvá asi 8 dní Tvorba neutrofilů v kostní dřeni Skladování v kostní dřeni – schopné vyplavení podle požadavků organismu Cirkulace Marginace - adhese k endotelu Diapedesa přes endotel kapilár a postkapilárních venul do vaziva (přežívá pouze 1-4 dny - apoptosa)

22 Zrání monocytů Monoblast – identický s myeloblastem Promonocyt – velká buňka – až 18 μ m; basofilní cytoplasma, velké lehce vpáčené jádro, hojně GER, velký Golgiho komplex Tvorba azurofilních granul – lyzosomů V krvi kolem 8 hodin Na periferii po několik měsíců – jako makrofágy - antigen presentující buňky

23 Původ destiček CFU-Meg (trombopoetin – produkují hepatocyty) Megakaryoblast – 15-50 μ m, velké ovoidní jádro, početná jadérka. Polyploidní buňka až 30 sad chromosomů. Megakaryocyt – obrovská buňka 35 – 150 μ m. Nepravidelné jádro, početné mitochondrie, hojné GER a četné Golgiho komplexy. Tvorba granul. Invaginace plasmalemy – demarkační membrány – ohraničí úsek cytoplasmy – výběžek – fragmentace – uvolňování destiček do oběhu Po rozpadu cytoplasmy na destičky buňka zaniká apoptosou

24 Megakaryocyt


Stáhnout ppt "Hematopoesa 609. Hematopoesa Hematopoesa je výsledek simultánní proliferace a diferenciace Hematopoetické kmenové buňky: Pluripotentní kmenové buňky –"

Podobné prezentace


Reklamy Google