Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předhusitské období Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o situaci v českých zemích v době.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předhusitské období Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o situaci v českých zemích v době."— Transkript prezentace:

1 Předhusitské období Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o situaci v českých zemích v době předhusitské.

2 Základní pojmy mor epidemie hladomor vzpoura papežské schizma klatba
interdikt koncil feudál desátek odpustek reformace Dekret kutnohorský reforma pravopisu kacíř

3 Morová epidemie vysoce nakažlivé onemocnění s prudkým průběhem
původcem bakterie Yersinia pestis přenašečem je sající blecha, parazitující na některých druzích hlodavců, hlavně na krysách lze se nakazit též kontaktem s nemocným člověkem obr. 1

4 Morová epidemie první epidemie moru, která postihla Evropu, měla za následek úmrtí celé třetiny evropského obyvatelstva (25 miliónů mrtvých) evropští panovníci nebyli schopni vytvořit žádná ochranná opatření, protože nikdo nevěděl, jak se nemoc šíří lidé pokládali mor za předzvěst konce světa a Boží trest výsledkem byl úbytek pracovních sil, který spolu se špatným počasím a neúrodou způsobil hladomor začalo docházet k poddanským vzpourám

5 Zápis do sešitu Předhusitské období Morová epidemie
vysoce nakažlivé onemocnění, původcem bakterie, přenašečem je blecha, parazitující hlavně na krysách po první epidemii moru úmrtí celé třetiny evropského obyvatelstva strach z konce světa a Božího trestu úbytek pracovních sil → hladomor poddanské vzpoury

6 Papežské schizma papežské schizma = dvojpapežství
vzniklo tak, že francouzský král Filip IV. Sličný „unesl“ římského papeže Klimenta V. do Avignonu a nutil ho spolupracovat – avignonské zajetí papežů 1377 papež Řehoř XI. přesídlil z Avignonu zpět do Říma po jeho smrti se stal papežem Urban VI., ale ve Francii si zvolili druhého papeže Klimenta VII. oba se vzájemně dávali do klatby = pohoršení věřících roku 1409 na koncilu v Pise chtěli církevní hodnostáři sesadit oba „protipapeže“ a zvolit konečně jediného – oba dva však závěr odmítli, a tak byli papežové tři (třetí papež sídlil v Pise)

7 Zápis do sešitu Papežské schizma papežské schizma = dvojpapežství
francouzský král Filip IV. Sličný „unesl“ římského papeže do Avignonu a nutil ho spolupracovat – avignonské zajetí papežů návrat papeže ze zajetí zpět do Říma po jeho smrti zvolen jeden papež v Římě, jeden v Avignonu oba se vzájemně dávali do klatby koncil v Pise → sesazení obou – oba dva však závěr odmítli => tři papežové

8 Církev ovlivňovala celý život člověka
vykonávala náboženské obřady (křest, svatba, pohřeb) vybírala od věřících předepsaný poplatek (desátek) vzrůstala její moc a majetek část kněží žila v přepychu značně bohatla z prodeje odpustků (potvrzení odpuštění hříchů) zahálčivý a marnotratný život byl v rozporu s Biblí i církevním učením => církev je kritizována věřícími i některými kněžími – reformátory (Jan Viklef, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Jan Hus)

9 Zápis do sešitu Církev vykonávala náboženské obřady (křest, svatba, pohřeb) vybírala od věřících desátek vzrůstala její moc a majetek, kněží žili v přepychu bohatla z prodeje odpustků tento život v rozporu s Biblí => církev je kritizována kněží reformátoři (Jan Viklef, Jan Hus, Jan Milíč z Kroměříže)

10 Jan Hus narozen v Husinci u Prachatic
roku 1400 vysvěcen na kněze, od roku 1402 káže v Kapli betlémské kritika církve podle Viklefa = stát má zabavit církevní majetek, hlavou církve je Kristus, špatné duchovní a feudály není nutno poslouchat, protože se prohřešili proti Desateru, boj za pravdu obr. 2

11 Jan Hus jediná autorita – Písmo svaté
Hus nechtěl zrušit ani církev, ani feudalismus, chtěl pouze reformu 1409 rektorem – vliv na Václava IV., aby vydal Dekret kutnohorský = změněn poměr hlasů na univerzitě ve prospěch Čechů (dosud jeden národ = jeden hlas) byl to však hrubý zásah do univerzitních svobod, proto Němci odešli a založili si univerzitu v Lipsku pražská univerzita se sice počeštila, ale ztratila dosavadní monopol zasloužil se o změnu pravopisu – reformoval ho zavedl nabodeníčka čili diakritická znaménka = háčky a čárky

12 Jan Hus roku 1412 vystoupil proti odpustkům = nevole Václava IV., papežská klatba, interdikt (zákaz církevních obřadů v Praze) Hus odchází na venkov (Kozí hrádek, Krakovec), káže pod širým nebem, získává sympatie venkova roku 1414 je pozván (na výzvu římského krále Zikmunda Lucemburského) na koncil do Kostnice, aby obhájil své učení místo obhajoby je uvězněn (přes protesty krále Zikmunda) a upálen jako „nenapravitelný kacíř“ jeho mučednická smrt měla v Čechách oproti papežovu očekávání silnou odezvu → počet stoupenců jeho názorů napříč společenskými vrstvami vzrůstal jeho knihy: O církvi; Výklad Viery, Desatera a Páteře; O svatokupectví; Postila; O českém pravopise (diakritický pravopis = cz se změnilo v č apod.)

13 Zápis do sešitu Jan Hus český kněz, univerzitní mistr a reformátor církve zasloužil se o vydání Dekretu kutnohorského reformoval český pravopis kázal v Betlémské kapli odsoudil prodávání odpustků papežem prohlášen za kacíře po nuceném odchodu z Prahy kázal na venkově na výzvu římského krále Zikmunda Lucemburského odjel před koncil do Kostice své učení neobhájil a byl upálen jeho smrt měla v Čechách silnou odezvu

14 OPAKOVÁNÍ Předhusitské období Morová epidemie Papežské schizma Církev
vysoce nakažlivé onemocnění, původcem bakterie, přenašečem je blecha, parazitující hlavně na krysách po první epidemie moru úmrtí celé třetiny evropského obyvatelstva strach z konce světa a Božího trestu úbytek pracovních sil → hladomor poddanské vzpoury Papežské schizma papežské schizma = dvojpapežství  francouzský král Filip IV. Sličný „unesl“ římského papeže do Avignonu a nutil ho spolupracovat – avignonské zajetí papežů návrat papeže ze zajetí zpět do Říma po jeho smrti zvolen jeden papež v Římě, jeden v Avignonu oba se vzájemně dávali do klatby koncil v Pise → sesazení obou – oba dva však závěr odmítli => tři papežové Církev vykonávala náboženské obřady (křest, svatba, pohřeb) vybírala od věřících desátek vzrůstala její moc a majetek, kněží žili v přepychu bohatla z prodeje odpustků tento život v rozporu s Biblí => církev je kritizována kněží reformátoři (Jan Viklef, Jan Hus) Jan Hus český kněz, univerzitní mistr a reformátor církve zasloužil se o vydání Dekretu kutnohorského reformoval český pravopis kázal v Betlémské kapli odsoudil prodávání odpustků papežem prohlášen za kacíře po nuceném odchodu z Prahy kázal na venkově na výzvu římského krále Zikmunda Lucemburského odjel před koncil do Kostice své učení neobhájil a byl upálen jeho smrt měla v Čechách silnou odezvu

15 Otázky a úkoly Které oblasti Evropy zůstaly morem nezasaženy?
Jaká další pohroma morovou epidemii provázela? O kolik procent klesl v důsledku moru a pohrom počet obyvatel tehdejší Evropy? Ve kterých městech jednotliví papežové sídlili během schizmatu? Vysvětli, jak se změnil názor obyčejných věřících i některých kněží na stav uvnitř církve. Proč? Kdo to byli reformátoři? Znáš některého z nich? Popiš, co vše Jan Hus vyčítal církvi. S jakým úmyslem jel Hus do Kostnice? Jak se jeho situace vyvinula?

16 Zdroje Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, [cit ]. Dostupné z: http://www.davidmikolas.cz Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia: učebnice. 1. vydání. Redaktor Václav Fronk. Plzeň: Fraus, 2009, 160 s. ISBN [ ] obr. 1 – oděv lékaře v době moru obr. 2 – Jan Hus


Stáhnout ppt "Předhusitské období Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o situaci v českých zemích v době."

Podobné prezentace


Reklamy Google