Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyZákladní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektuCZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyZákladní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektuCZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Název školyZákladní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektuCZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Vzdělávací oblastJazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období3. PředmětČeský jazyk Téma hodinyČeská historická próza OznačeníOP VK (III/2) – Čj/8 - 26 VyučujícíMgr. Michal Oblouk

2 ČESKÁ HISTORICKÁ PRÓZA ALOIS JIRÁSEK ZIKMUND WINTER VÁCLAV BENEŠ TŘEBÍZSKÝ JOSEF SVÁTEK

3 ALOIS JIRÁSEK (1851 – 1930)

4 ŽIVOT A. JIRÁSKA pppprozaik, dramatik a politik, významný historický romanopisec, zakladatel českého realistického románu nnnnarodil se v Hronově jako syn tkalce a pekaře, pocházel ze starého selského rodu, měl 8 sourozenců vvvvystudoval gymnázium v Hradci Králové cccchtěl se stát malířem, ale z existenčních důvodů vystudoval historii na FF UK 11114 let žil v Litomyšli a působil tam jako gymnaziální profesor dějepisu a zeměpisu ooood r. 1888 žil v Praze - často zajížděl do rodného Hronova, ale též podnikal studijní cesty do míst, kam umisťoval děj svých děl ooood r. 1909 se věnoval pouze literatuře rrrr. 1917 jako jeden z prvních podepsal Manifest českých spisovatelů (požadoval samostatnost pro Čechy a Slováky) ppppo válce byl krátkou dobu senátorem ccccelkem čtyřikrát byl navržen na Nobelovu cenu za literaturu zzzzemřel v Praze, pohřben v rodném Hronově

5 JIRÁSKOVO DÍLO - PRÓZA a) nejstarší období dějin Staré pověsti české – soubor pověstí od praotce Čecha, přes dobu knížat, husitství až do období po bitvě na Bílé hoře b) doba husitská Mezi proudy – trilogie, líčí počátky husitského hnutí, spory krále Václava IV. se šlechtou a duchovenstvem Proti všem – román o 3 částech, líčí vrchol husitského hnutí, stavbu Tábora, Zikmundovo tažení do Čech, bitvu na Vítkově Bratrstvo – třídílný román o úpadku husitství po bitvě u Lipan a odchod husitských vojsk na Slovensko pod vedením Jana Jiskry z Brandýsa Konec a počátek - r r r román o počátcích Jednoty bratrské V cizích službách – román

6 Zemanka, Maryla - povídky Husitský král – dvojdílný nedokončený román o vládě Jiřího z Poděbrad, autor ho ukazuje jako silného panovníka Z Čech až na konec světa – román o mírovém poselstvu Jiřího z Poděbrad do západní Evropy podle cestopisu Václava Šaška z Bířkova c) doba pobělohorská Temno – román, období protireformace, působení jezuitů a cizí katolické šlechty v Čechách, hlavní dějová linie sleduje osudy příslušníků rodiny myslivce Tomáše Machovce Skály – z prvního desetiletí třicetileté války, líčí osudy evangelické rodiny Křineckých z Ronova, útisk poddaného lidu, který vyvrcholí neúspěšným povstáním vedeným čáslavským knězem Matyášem Ulickým, exkomunikovaným z církve a v Čáslavi popraveným na šibenici Skaláci – o selské vzpouře r. 1775 na Náchodsku

7 Psohlavci – román ze 17. století; Chodové pod vedením Jana Koziny usilují o obnovení chodských výsad, odboj je potlačen a Jan Sladký Kozina popraven, vyzve "Lomikara" na Boží Soud d) doba národního obrození F. L. Věk – pentalogie, hlavní hrdina František Ladislav Věk – kupec z Dobrušky, vlastenec; cílem bylo ukázat, jak probíhal proces národního obrození v Praze (proud vědecký) a v Dobrušce (proud lidový); hlavní postava podle skutečné postavy kupce F. L. Heka U nás – čtyřdílná kronika (Úhor, Novina, Osetek, Zeměžluč) odehrávající se na Náchodsku a Hronovsku (Padolí), hlavní hrdina kněz – buditel Filozofská historie – novela o životě litomyšlských studentů a o bojích v Praze v roce 1848

8 JIRÁSKOVO DÍLO - DRAMA Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč – husitská trilogie M. D. Rettigová – veselohra věnovaná památce české vlastenky a kuchařky Lucerna – pohádkové drama spojující svět reálných a pohádkových postav Vojnarka – tragédie staré lásky, která zůstala nenaplněna Otec – venkovské drama o lidské závisti a chamtivosti Kolébka - veselohra, odehrává se v době Václava IV. Gero - tragédie, hledá příčiny záhuby polabských Slovanů

9 ZIKMUND WINTER (1846 – 1912) -s-s-s-spisovatel, historik, učitel, autor prozaických děl s historickou tematikou -n-n-n-narodil se v Praze v rodině zvoníka -v-v-v-vystudoval historii na FF UK -p-p-p-pracoval jako středoškolský profesor dějepisu v Pardubicích, v Rakovníku a v Praze -m-m-m-měl obrovský zájem o historii, dlouhé hodiny trávil v archivech (Rakovnický), prašné prostředí však u něj vyvolalo krční nemoc -p-p-p-přispíval do mnoha časopisů, např. do Lumíra -b-b-b-byl přítelem Aloise Jiráska -z-z-z-zemřel v bavorských lázních Reichenhall -z-z-z-zpracoval dějiny českých měst, zajímal se o dějiny vysokých škol

10 WINTEROVO DÍLO Starobylé obrázky z Rakovnicka – soubor novel, např. Nezbedný bakalář Pražské obrázky – povídky s dokonalou povahokresbou postav, např. Rozina sebranec (příběh temperamentní dívky, původem nalezence, svěřeného do výchovy bezdětným manželům, citově strádající hrdinka se hladově vrhá do sporných milostných vztahů, neumí rozpoznat faleš ani si vážit upřímného citu, těžko se vyrovnává s pokrytectvím a nechápe, proč proti sobě popuzuje stále více lidí) Mistr Kampanus – román z doby pobělohorské, o životě Jana Campana Vodňanského (rektor pražské univerzity), o poměrech na Karlově univerzitě kolem roku 1620

11 VÁCLAV BENEŠ TŘEBÍZSKÝ (1849 – 1884) -s-s-s-spisovatel a katolický vlastenecký kněz–buditel -n-n-n-narodil se v Třebízi u Slaného jako syn krejčího -v-v-v-vl. jménem Václav Beneš, přídomek Třebízský si zvolil podle rodné obce -s-s-s-studoval ve Slaném a v Praze -r-r-r-r. 1875 byl vysvěcen na kněze, nejprve působil v Litni u Berouna, později v Klecanech u Prahy -n-n-n-několikrát se léčil v Mariánských Lázních -z-z-z-zemřel na tuberkulózu v Mariánských Lázních

12 TŘEBÍZSKÉHO DÍLO V červáncích kalicha, V záři kalicha, Pod doškovými střechami – povídkové cykly Trnová koruna – příběh z období třicetileté války, ve kterém je vykreslen mocenský boj v pobělohorské době Královna Dagmar – příběh Markéty, dcery českého krále Přemysla Otakara I., která se provdala za dánského krále Valdemara a přijala jméno Dagmar Bludné duše – román o selských bouřích na Slánsku za Josefa II. V podvečer pětilisté růže – děj románu se odehrává v rudolfínské době, líčí konec slávy rodu Rožmberků Anežka Přemyslovna – román o době vlády Václava I.

13 JOSEF SVÁTEK (1835 – 1897) -novinář, kulturní historik a spisovatel, zejména historických románů -narodil se v Praze -vystudoval České vysoké učení technické v Praze -věnoval se žurnalistice a historii -byl vrstevníkem májovců a v mládí se přátelil s Adolfem Heydukem -působil v redakci Pražských novin a Pražského deníku -zemřel v Praze -dílo: Bitva bělohorská, Čeští křižáci, Vězeň na Křivoklátě, Švédové v Praze, Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze, Poslední Vršovec, Sedláci u Chlumce - historické romány

14 ZDROJE  http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Jir%C3%A1sek http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Jir%C3%A1sek  http://cs.wikipedia.org/wiki/Zikmund_Winter http://cs.wikipedia.org/wiki/Zikmund_Winter  http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Bene%C5%A1 _T%C5%99eb%C3%ADzsk%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Bene%C5%A1 _T%C5%99eb%C3%ADzsk%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Bene%C5%A1 _T%C5%99eb%C3%ADzsk%C3%BD  http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/dokume nty_osobnosti_41 http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/dokume nty_osobnosti_41 http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/dokume nty_osobnosti_41  http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/alois-jirasek.html http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/alois-jirasek.html  http://www.radio.cz/cz/rubrika/naslouchatko/pojdte-a- poslyste-povesti-davnych-casu http://www.radio.cz/cz/rubrika/naslouchatko/pojdte-a- poslyste-povesti-davnych-casu http://www.radio.cz/cz/rubrika/naslouchatko/pojdte-a- poslyste-povesti-davnych-casu  http://www.ustrcr.cz/cs/jiraskovska-akce http://www.ustrcr.cz/cs/jiraskovska-akce  https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Sv%C3%A1tek https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Sv%C3%A1tek


Stáhnout ppt "Název školyZákladní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektuCZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google